ZORGEN OVER JE KIND OF GEZIN? DEEL ZE MET TEAM JEUGD!

In gesprek met Birgit Daemen
In gesprek met Birgit DaemenConsulent Jeugd bij Team Jeugd Maastricht en Valkenburg a/d Geul

Maak je je zorgen over je kind of zijn er problemen in je gezin en kom je er zelf niet uit? Dan sta je er niet alleen voor. Er zijn meerdere plekken waar je terecht kunt met je hulpvraag, zoals bij het consultatiebureau, het CJG043.nl, je huisarts, de leerkracht van je kind. In principe kies je gewoon voor de plek die voor jou het beste voelt. Wanneer in het gesprek met deze professional blijkt dat er meer nodig is, dan kan Team Jeugd gevraagd worden mee te denken. Dit kan via een aanmelding bij de bureaudienst van Team Jeugd of via een netwerkoverleg zoals het knooppunt op iedere school of het sociale wijkteam. Birgit Daemen vertelt ons meer over het team Jeugd van Maastricht en Valkenburg a/d Geul en de werkwijze die zij hanteren.

Samenstelling Team Jeugd

Team Jeugd van de gemeenten Maastricht en Valkenburg a/d Geul is één team, met dezelfde werkwijze. Het team bestaat uit professionals, die speciaal zijn opgeleid om met je mee te denken over opvoed- of andere gezinsproblemen. De medewerkers geven je deskundig advies en leiden je toe naar passende ondersteuning, zodat jij en je gezin weer op een fijne manier samen verder kunnen. De medewerkers van Team Jeugd nemen deel aan diverse netwerkoverleggen in de regio, bijvoorbeeld op de scholen, waar we samen met andere professionals en ouders en jeugdigen meedenken over de juiste ondersteuningsmogelijkheden. Ook kunnen wij jeugdhulp regelen als dat nodig is, wij zijn de toegang tot de jeugdzorg.

Hoe werkt team Jeugd?

Of je nu worstelt met het ouderschap of dat je je zorgen maakt over het gedrag of de ontwikkeling van je kind: je kunt met allerlei vragen bij ons terecht. Je kunt zelf telefonisch contact opnemen met ons of via een professional met ons in contact komen. Wij luisteren dan naar de vraag en beoordelen of er sprake is van een jeugdhulpvraag. Dan kijken we samen met jou of de juiste hulp of oplossing binnen je eigen netwerk en/of de vrijwillige zorg voorhanden is. Als de hulpvraag of situatie ingewikkelder is of er als sprake is van diagnostiek waarbij behandeling nodig is, dan kijken we samen naar passende jeugdhulp dichtbij huis. Ons doel is de juiste zorg te bieden aan je kind.

Eerstelijnszorg

Als er sprake is van een jeugdhulpvraag waarbij je kind geholpen is met zogenoemde eerstelijnszorg, dan schakelen we dit in. Dit is zorg waar je zonder verwijzing gebruik van kunt maken, ook wel een voorliggende voorziening genoemd. Voor het versterken van de weerbaarheid van je kind kan bijvoorbeeld een cursus Rots en Water ingezet worden. Deze cursus is eerstelijnszorg. Door onze nauwe samenwerking met partners als Trajekt, MEE, GGD Zuid Limburg, CJG043 en de Praktijkondersteuners Jeugd (POH Jeugd) van de huisarts, zijn we goed op de hoogte van de voorliggende voorzieningen die er allemaal zijn. De ervaring leert dat veel ouders en jeugdigen prima met eerstelijnszorg geholpen kunnen worden.

Tweedelijns jeugdhulp

Is de vraag of situatie ingewikkelder, is er vraag naar diagnostiek of is er sprake van problematiek waar meer behandeling nodig is, dan kijken we samen met jou naar passende jeugdhulp. Wij zullen je het aanbod vanuit gecontracteerde aanbieders voorleggen. Meestal is er meer aanbod en kun je een keuze maken. Deze jeugdhulp is tweedelijnszorg en hiervoor is een beschikking nodig. Deze beschikking wordt door ons afgegeven. Er zijn geen kosten voor jou als ouder. Wanneer er hierbij geen passend aanbod is, kunnen wij samen kijken naar een maatwerkvoorziening. Deze wordt deels of geheel vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Nog belangrijk te melden is dat voor inzet van tweedelijnszorg altijd van beide gezaghebbende ouders akkoord nodig is. Ook als er geen contact meer is met de andere gezaghebbende ouder, zal deze toch toestemming moeten geven. Ook goed te weten: het kind erkend hebben, betekent niet automatisch dat je dan gezaghebbende bent.

Focus op vrijwillige hulp

Er is bij ouders soms verwarring over Team Jeugd en het vroegere Bureau Jeugdzorg. Het grote verschil is dat wij onze focus hebben op de vrijwillige en daarmee ook laagdrempelige jeugdhulp. Als de juiste ondersteuning in de eerstelijnszorg te vinden is, dan zullen wij inzet hiervan stimuleren. Goed hierbij te weten is dat kinderen vanaf 12 jaar mede een stem hebben in de keuze van hulpverlening. Al vanaf 16 jaar, en niet pas met 18, mag het kind helemaal zelf beslissen en is het niet verplicht om de ouders hiervan op de hoogte te stellen.

Onze taak is ook dat als er zorg nodig is, deze te activeren en er zicht op te houden. Op het moment dat de tweedelijnszorg vervolgens niet volgens afspraak gegeven wordt en de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt, dan zullen we actie ondernemen. Dit kan als dit nodig blijkt in de vorm zijn van een ‘beschermtafel organiseren’, waarbij we de Raad voor de Kinderbescherming vragen om mee te denken.

Contact

Wil jij je zorg of vraag voorleggen aan Team Jeugd? Je kunt ons telefonisch bereiken via nummer: 14 043 (keuze jeugd). We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Per mail zijn wij bereikbaar via: jeugd@maastricht.nl. En ons bezoekadres is: Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht. We zijn er op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

waar terecht zorgen over kind

Klik hier om de infographic jeugdhulp Maastricht in PDF-formaat te downloaden!

MEER INFORMATIE