ZELFBEWUST OPVOEDEN MET JE KIND ALS SPIEGEL

zelfbewust opvoeden kind als spiegel

Het ouderschap heeft een grote impact op je leven. Niet alleen in praktische zin, maar ook in emotionele zin. Kinderen zijn in staat om je als geen ander diep te raken. In je liefde voor hen, maar ook in minder prettige emoties als irritatie of angst. En soms kun je dan je eigen irritatie of angst niet eens verklaren. Dit zijn lastige momenten in de interactie met je kind. Wil je dat je kind op die momenten beter naar je luistert? Of durf je het aan om het om te draaien en zelf beter te luisteren naar wat je kind je eigenlijk wil zeggen? De momenten waarop je het meest geraakt wordt, bieden namelijk de grootste kansen om heel veel over jezelf en over je kind te leren.

Automatische piloot

Er zijn momenten in de opvoeding van je kinderen dat je jezelf flink tegenkomt. Momenten dat je je achteraf misschien schaamt of schuldig voelt over je automatische reactie op het gedrag van je kind. Je reactie die toch te streng, te boos, te fanatiek, te laks, etc. was. Je neemt je voor het voortaan anders te doen, maar je merkt dat dat niet zomaar lukt. Voor je het weet, schiet je weer in precies die reactie die je niet meer wilde…

>> Lees ook: 8 tips om je boosheid onder controle te houden

Veel van wat we doen, gebeurt onbewust. We zijn vaak in reactie op anderen of op situaties en beseffen maar deels welk aandeel we zelf hebben als we ons ergens slecht over voelen. Zonder het te beseffen worden we geleid door onze onbewuste overtuigingen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dat wereldbeeld is gevormd door alle ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan en dat begint al heel vroeg in onze jeugd. We hebben allemaal een pak overtuigingen, waarden en normen ingelepeld gekregen naargelang de positieve of negatieve ervaringen van onze ouders. Sommige overtuigingen ondersteunen en andere beperken de eigen ontwikkeling. Door bewustwording gaan we herkennen hoe we in de greep zijn van de conditionering door onze opvoeding en hoe we die onbedoeld overdragen op onze eigen kinderen.

Loskomen van onbewuste patronen

Als je inziet dat het ‘ongepaste’ gedrag van je kinderen een aansporing is tot verhoogd bewustzijn van jouw kant, kun je het als kansen zien die zij je bieden om te groeien. In plaats van op hen te reageren, kijk je naar jezelf en stel je je de vraag waarom je reageert. Dan start een innerlijk proces waarbij je los komt van onbewuste patronen en je meer in contact treedt met je gevoelens en verwaarloosde behoeften. Neem actief de ballast onder de loep en ga op zoek naar verduidelijking. Inspiratie uit neutrale bronnen, zoals boeken, websites, andere ouders of vakdeskundigen kan voor vele voordelen zorgen. Je versterkt je mentale onderscheidingsvermogen in wat werkelijk van belang is voor het welzijn van jezelf en je kinderen. Dankzij dit versterkte inlevings- en onderscheidingsvermogen kun je beter en vrij afstemmen op de werkelijke behoeften van jezelf en je kinderen.

Connectie in plaats van correctie

We willen dat onze kinderen later gelukkige, morele, empathische mensen zijn. Dat ze opgroeien tot onafhankelijke, kritische denkers. Maar hoe bereik je dat? Niet door hen te leren aan jou te gehoorzamen. Toch is dat waar we in de drukte en stress van alle dag vaak naar streven en waar de meeste conflicten met onze kinderen om draaien. Als onze kinderen niet doen wat wij willen, zijn we immers vaak geneigd om boos te worden of te dreigen met straf.

Een zelfbewuste ouder kijkt verder dan het zichtbare gedrag dat zijn kind vertoont. Kinderen zijn er niet op uit om hun ouders dwars te zitten. Ze zijn ‘stout’ omdat ze het gevoel hebben dat er niet wordt tegemoetgekomen aan hun behoeften. Aan de ouder de taak om de ondertiteling van stoute daden en grove woorden te ontcijferen en daarop in te gaan, op de onderliggende emotie. Connectie in plaats van correctie. Werk meer samen met je kind in plaats van te strijden tégen je kind, vanuit een liefdevolle verbinding en nieuwsgierigheid naar wie jouw kind in essentie is. Dan wordt opvoeden veel meer het begeleiden van je kind in zijn eigen leerproces naar volwassenheid.

Bewustwording en moed

Dat vraagt bewustwording van jouw kant over jouw benadering en voorbeeldgedrag, want juist jouw gedrag en communicatie in al die alledaagse situaties hebben grote impact op de eigenwaarde, het wereldbeeld en daarmee het levensgeluk van je kind. Kinderen imiteren nu eenmaal niet alleen het goede en “luisteren” beter naar wat je doet, dan naar wat je zegt. Wil je bijvoorbeeld dat je kind meer zelfvertrouwen krijgt, is het allereerst zinvol om je blik eens naar binnen te keren en te kijken met hoeveel zelfvertrouwen jezelf in het leven staat.

Het vraagt ook moed om een stapje terug te doen en je kind zijn eigen kompas te laten ontwikkelen. Zijn eigen builen te laten vallen en daarvan te leren. Een proces van steunen en loslaten zodat je kind helemaal zichzelf mag zijn en blijven.

>> Lees ook: Begrijp je kind beter door goed te kijken en te luisteren

Bronnen:

  • kiind.nl;
  • Kind als spiegel;
  • Samen eigenwijs – Bewust ouderschap.

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE