WORKSHOP ‘OPVOEDEN IN TWEE HUIZEN’

In gesprek met Marjolijn Bruinsma en Manuela van der Meijs
In gesprek met Marjolijn Bruinsma en Manuela van der MeijsKIES-Coach & Opbouwwerker Jeugd en Gezin van Trajekt

De workshop ‘Opvoeden in Twee Huizen’ is een nieuw aanbod van Trajekt, speciaal voor alleenstaande ouders. Gericht op de vraag ‘Samen zorgen voor de kinderen na een scheiding, hoe doe je dat?’. In dit interview vertellen Marjolijn Bruinsma en Manuela van der Meijs meer over de achtergrond van en hun plannen met dit aanbod!

Het kind centraal na de scheiding

Na een scheiding is het voor ouders niet altijd gemakkelijk om elkaar als partner los te laten en de kinderen en de opvoeding centraal te stellen. Vaak is het ook een hele klus om als alleenstaande ouder vorm te geven aan het invullen van je nieuwe rol. Veel ouders hebben hier allerlei vragen over. Hoe pak je dat aan, het alleenstaand ouderschap? Hoe zorg je dat je op een goede manier in gesprek komt of blijft met je ex-partner over de opvoeding? Wat heeft je kind nodig na de scheiding? En ook; wat heb je zelf nodig als ouder en hoe kun je dat vormgeven nu je er alleen voor staat? De workshop ‘Opvoeden in Twee Huizen’ begeleidt en ondersteunt alleenstaande ouders bij het beantwoorden van dit soort vragen. Dit gebeurt in groepsverband, zodat ouders ook ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar. De workshop is bedoeld om alleenstaande ouders tips en inspiratie mee te geven.

Waarom dit aanbod?

Manuela: “Echtscheiding is een thema dat wij in ons werk veel tegenkomen. Er is al allerlei aanbod voor kinderen, zoals bijvoorbeeld KIES. En wij dachten dat het goed zou zijn om ook iets te ontwikkelen voor ouders rondom dit thema. Zodoende zijn we gaan kijken of er landelijk al aanbod hiervoor bestond. En zo kwamen we ‘Opvoeden in twee huizen’ tegen. We hebben ervoor gekozen om dit programma iets aan te passen, omdat het in de oorspronkelijke versie sterk gericht was op ouders die goed samen door een deur kunnen. Terwijl wij in de praktijk merken dat er ook veel ouders zijn voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om samen met hun ex rond de tafel te gaan om plannen te maken.”

Op maat

“We hebben het oorspronkelijke programma wel gebruikt als onderlegger, maar we willen er graag onze eigen draai aan geven. Dit hopen we voor een deel ook samen met de ouders die de eerste workshop gaan volgen, te gaan doen. Door aan te sluiten bij wat er leeft in de groep. Waar zij behoefte aan hebben. Die elementen willen we eruit halen, zodat het een soort ‘op maat’ aanbod wordt, dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van onze doelgroep.”

Ontmoetingsgroep

Marjolijn: “Het wordt dan ook geen voorlichtingsbijeenkomst of workshop met een vastomlijnd programma. Ik denk dat je het meer moet zien als een ontmoetingsgroep voor alleenstaande ouders. Waar men kan delen waar men tegenaan loopt. En men ook steun en erkenning bij elkaar kan vinden. En we hopen natuurlijk dat we de ouders op deze manier ook praktische handvaten en tips kunnen meegeven. Want het is niet allemaal vanzelfsprekend als je er alleen voor komt te staan. Hoe combineer je werk en privé? Hoe zorg je dat je tijd over houdt voor jezelf? Hoe doe je de opvoeding als je heel moe bent? Of hoe ga je ermee om als je kind ‘lastig’ terugkomt van de andere ouder? Dat soort thema’s…”

>> Moniek (35 jaar) nam onlangs deel aan de workshop ‘Opvoeden in Twee Huizen’. In dit interview deelt ze haar ervaringen!

Het kind centraal

Manuela: “En wat ook een belangrijk onderwerp zal zijn, is de vraag hoe je het kind centraal kunt blijven stellen als je als partners uit elkaar bent. Want je blijft samen ouders, hoe je het ook wendt of keert. Al voelt dat niet altijd zo. Soms heeft een van de twee ouders het gevoel na de scheiding ‘meer’ te doen voor het kind, zonder zich daarin gezien te voelen door de ex. Het is belangrijk je te realiseren dat dat iets is wat op partnerniveau speelt. Hoe schakel je dan weer terug naar het belang van het kind bij het maken van keuzes?”

Voor wie is de workshop bedoeld?

Manuela: “We richten ons op ouders die zo’n 6 maanden of langer uit elkaar zijn. Waar de belangrijkste veranderingen rondom de scheiding achter de rug zijn. En het stof een beetje is neergedaald. Waar de emoties niet meer te vers zijn. Eigenlijk maakt het niet uit of de scheiding wel of niet ‘goed’ verlopen is. Want daarin kunnen ouders die deelnemen ook van elkaar leren.

Interesse? Meld je aan!

Heb je interesse in de workshop ‘Opvoeden in Twee Huizen’? Je kunt je nu aanmelden voor deze workshop via onze website! Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan. Je ziet dan waar en wanneer de workshop aangeboden wordt!

MEER INFORMATIE