WAT IS EEN GEZINSHUIS?

Gezinshuis

Een Gezinshuis; een veilig thuis

Gezinshuizen zijn er voor kinderen die niet meer thuis bij hun eigen ouders kunnen wonen. De gezinshuisouders bieden hen een veilig thuis. Vaak zijn dit kinderen die daarvoor al op verschillende plekken hebben gewoond. Bijvoorbeeld in een leefgroep of pleeggezin. En die daar door de complexiteit van hun persoonlijke problematiek niet konden blijven. In een gezinshuis kunnen deze kinderen tóch in een gezinssituatie opgroeien, maar dan onder continue professionele en liefdevolle begeleiding van de gezinshuisouders. Want om gezinshuisouders te kunnen worden, moet tenminste één van de partners professionele ervaring hebben in de (jeugd)zorg.

24/7 beschikbaar

Gezinshuisouder word je meestal niet van de een op de andere dag. Veel mensen die ervoor kiezen een gezinshuis te starten, hebben daarvoor jarenlange ervaring als pleeggezin. Waar je als pleegouder een beperkte vergoeding krijgt en daarnaast dus in de meeste gevallen moet blijven werken, word je als gezinshuisouder betaald om fulltime (24/7) voor deze kinderen te zorgen. En hen dus beter de begeleiding kunt geven die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen naar een gezonde toekomst. Het gezinshuis wordt als het ware je bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van een VOF. Een ander verschil met pleegzorg is dat kinderen die een indicatie hebben voor een gezinshuisplaatsing, langer recht hebben op deze zorg. Namelijk tot ze 23 jaar zijn. Een indicatie voor pleegzorg loopt in de meeste gevallen tot 18 jaar, met soms een verlenging tot 21 jaar.

Meer bevoegdheid en verantwoordelijkheid

Ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die je hebt als gezinshuisouder zijn anders. Bij pleegzorg speelt de pleegzorgwerker een belangrijke ondersteunende rol in bijvoorbeeld het coördineren van zorg en het begeleiden van het contact met de biologische ouders en familie. Als gezinshuisouders liggen deze taken bij jou. Jij regelt de gesprekken met alle betrokkenen bij een kind, nodigt iedereen uit, maakt een agenda. Ook ben je verantwoordelijk voor het organiseren van professionele zorg of begeleiding voor het kind met het budget dat het daarvoor krijgt vanuit bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Zelfstandig ondernemer

Veel gezinshuisouders kiezen voor een franchiseconstructie met bijvoorbeeld Gezinshuis.com. Je wordt dan zelfstandig ondernemer en moet een ondernemingsplan maken, met een financieel plaatje. In de meeste gevallen betekent dit dat je minimaal 4 kinderen moet opnemen, om het rendabel te kunnen maken. Wil je meer dan 6 kinderen opnemen in je gezin, ben je verplicht om iemand in dienst te nemen en dan word je een gezinsgroep. Je kunt er ook voor kiezen om als gezinshuis in zee te gaan met een zorgaanbieder en je dan direct te laten inkopen door gemeenten. Dit is financieel aantrekkelijker, maar brengt ook meer risico’s met zich mee. Omdat het inkoopbeleid van de gemeente elk jaar verandert.

Kwaliteit

Een koepelorganisatie als Gezinshuis.com biedt ook een kwaliteitskeurmerk. Om gezinshuisouder te kunnen worden, moet je bij hen bijvoorbeeld de zogenaamde VONK-competentietest afleggen. De VONK-test geeft inzicht in verschillende karaktereigenschappen die belangrijk zijn voor het werk als gezinshuisouder, zoals empathie en tolerantie, waarover je met elkaar in gesprek gaat. Ook wordt gekeken hoe complementair beide ouders aan elkaar zijn. Waarin versterk je elkaar en waarin niet? Daarnaast begeleidt Gezinshuis.com gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen zij hen in de dagelijkse praktijk. Middels hun franchiseformule en kwaliteitsconcept borgen zij de kwaliteit van verblijf en ontzorgen zij gezinshuisouders.”

MEER INFORMATIE