WAT DOET EEN SPORT EN CULTUUR COACH?

In gesprek met Anneke Hoek
In gesprek met Anneke HoekSport en Cultuur Coach in Gulpen-Wittem

In de gemeente Gulpen-Wittem werd in 2019 een Sport en Cultuur Coach aangesteld. Aan Anneke Hoek de eer om invulling te geven aan deze nieuwe taak. Hoe ze dat doet? Dat lees je in dit interview over het werk van de Sport en Cultuur Coach in Gulpen-Wittem!

Op pad

“In september 2019 ben ik begonnen als Sport en Cultuur Coach bij de gemeente Gulpen-Wittem. Het is een hele nieuwe functie, dus ik ben nog druk bezig om alles op te zetten. Ik ben het aanspreekpunt voor burgers, verenigingen en scholen op het gebied van sport en cultuur. Waarbij het de bedoeling is dat ik veel op pad ga. Om mensen te ontmoeten, te horen wat hen bezig houdt, partijen te verbinden en samen dingen te organiseren voor inwoners van Gulpen-Wittem. We zetten in op een leven lang sporten en bewegen. En dat begint dus al bij de allerkleinsten, op de scholen. Daar willen we een goede basis leggen door ze plezier te laten ervaren in het bezig zijn met sport en bewegen.”

Sport op school

“Een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is in gesprek gaan met de verschillende scholen in de gemeente over de vraag ‘wat willen jullie met sport op school?’. Als Sport en Cultuur Coach kan ik hen met verschillende dingen ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld het verbinden van verenigingen aan scholen middels het organiseren van kennismakingslessen sport. De gymlessen op school worden dan voor een bepaalde periode verzorgd door steeds wisselende verenigingen uit de buurt. Daarmee gaat de kwaliteit van de gymlessen omhoog en het is voor de verenigingen een mooie manier om potentiële nieuwe leden kennis te laten maken met hun aanbod. Mijn taak is dan om de programmering voor de school te maken. En indien nodig kan ik ook degenen die naar de les komen even ondersteunen.

Sport en spel na school

“Een ander aanbod dat ik voor scholen kan verzorgen, is een naschools sportprogramma. Dat willen we aanbieden in samenwerking met studenten van Fontys Sport Hogeschool en verenigingen. Het idee is dat er een gevarieerd programma komt op een vast moment na school, voor afwisselend de leerlingen van de bovenbouw en de onderbouw. Er wordt in de gymzaal gesport, maar we willen ook lekker met de kinderen naar buiten. Zodat ze zelf ook meer inspiratie krijgen van dingen die ze buiten kunnen doen!”

>> Lees ook: Zo wil je kind wel buitenspelen – 6 tips!

Sportdag en sportweek

“Op 17 april organiseren we net als voorgaande jaren de Koningsspelen voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van alle basisscholen in de gemeente. Dit doen we in samenwerking met het CIOS. Daarnaast draaien we dit jaar met vier scholen voor het eerst de Sportweek. Tijdens de Sportweek, die we ook in samenwerking met JOGG en studenten Sport van Fontys Hogeschool organiseren, wordt er een week lang extra aandacht besteed aan gezonde voeding, sport en bewegen. Deze activiteiten vinden tijdens én na schooltijd plaats. Zo kan de dag beginnen op een sportieve manier, met de ‘daily mile’, waarbij kinderen een kwartiertje rennen. En natuurlijk de openingsdans van de Koningsspelen. Tijdens de sportweek zijn er meer sportmomenten ingeroosterd. In de pauzes worden ook spellen aangeboden. En voor wie wil, is er ook na schooltijd nog de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei sportactiviteiten.”

Bewegend leren & gezonde voeding

“Tijdens de sportweek is er ook aandacht voor ‘bewegend leren’. Dit zijn methodieken waarbij er tijdens de reguliere lessen wordt gewerkt met beweging. Tijdens de Sportweek willen we docenten hierin handvaten bieden en ook verschillende methodes introduceren aan leerlingen en docenten. JOGG houdt zich bezig met gezonde voeding. Tijdens de sportweek willen we hier de nadruk op leggen, om kinderen bewust te maken van het belang daarvan. En natuurlijk willen we daar ook de ouders bij betrekken. Kortom; een heleboel ideeën!”

Steviger in de schoenen

“Waarom het zo belangrijk is om kinderen te stimuleren om meer te bewegen?”, herhaalt Anneke de gestelde vraag. “Kinderen spelen tegenwoordig minder buiten, bewegen minder. Je ziet dat de motoriek van kinderen daardoor achteruit gaat. Denk aan kinderen in groep 7 of 8 die moeite hebben om een bal te vangen. Of kinderen die in paniek raken als ze een keertje vallen. En hun ouders ook!”, lacht Anneke. “Terwijl, als je vaker buiten speelt, dan leer je hoe je moet vallen. Door actief bezig te zijn, gaan kinderen letterlijk en figuurlijk steviger in hun schoenen staan. Kinderen zitten veel achter een beeldscherm. Wij willen ze laten ervaren dat buiten spelen en sporten ook leuk is. En zetten dus vooral in op inspiratie en plezier. We willen de fantasie van kinderen prikkelen om weer zelf dingen te bedenken die ze kunnen doen. Sommige scholen, zoals die in Wijlre, hebben hele mooie buitenspeelplaatsen. Dan zie je dat de fantasie van kinderen om daar iets mee te gaan doen, vanzelf op gang komt…”

>> Lees ook: Minder botbreuken door meer beweging!

De Sport en Cultuurcoach voor verenigingen

“De afgelopen maanden ben ik ook in gesprek gegaan met verschillende verenigingen in de gemeente Gulpen-Wittem. Wat speelt er? Waar loopt men tegenaan? Sommige items hoor ik bij meerdere verenigingen terug. Zoals bijvoorbeeld gebrek aan vrijwilligers of een teruglopend ledenaantal. Mensen sporten tegenwoordig anders; willen niet meer gebonden zijn aan de verplichtingen van het verenigingsleven. Hoe kun je hier als vereniging op inspelen door je aanbod te vernieuwen? Ik probeer verenigingen met dit soort vraagstukken te helpen.

Van jong tot oud

“Als Sport en Cultuur Coach zet ik me in voor ‘een leven lang bewegen’ en ‘vitale burgers’. Dat betekent dat ik me niet alleen richt op kinderen en jeugd, maar ook op de ouderen. In oktober hebben we bijvoorbeeld fittesten georganiseerd voor de 55+ers. Daar zijn wel 120 mensen op af gekomen en hebben we ook veel positieve reacties op gehad en zal zeker gaan terugkomen. Tijdens de fitheidstest testen we conditie, kracht en lenigheid en doen we een lichaamsmeting. Op deze manier krijgen burgers meer inzicht in hun lichamelijke gezondheid. Want inzicht is vaak de eerste stap om iets te gaan veranderen. Of juist niet als blijkt dat je al goed bezig bent. Tijdens die dag hebben we samengewerkt met studenten Sportkunde en fysiotherapie die de burgers ook van beweegadvies konden voorzien. Als Sport en Cultuur Coach coördineer ik trouwens ook de Meer Bewegen voor Ouderen groepen en ben ik het aanspreekpunt als inwoners hier vragen over hebben. Dat zijn nu nog voornamelijk gymgroepen. Maar ik ben bezig om in samenwerking met verenigingen ook wat actievere groepen te gaan aanbieden.”

MEER INFORMATIE