WAT DOET DISCRIMINATIE MET ONS?

Ervaringsverhaal van Debbie Pool
Ervaringsverhaal van Debbie Pool

Er worden nog steeds mensen ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Ook in Limburg is dit dagelijks een gegeven, stelt het ADV Limburg. Deze antidiscriminatievoorziening wil discriminatie op ieders agenda zetten, door ervaringen te verzamelen en te delen van eenieder die hiermee te maken krijgt. Met deze ervaringen willen ze iedereen ervan bewust maken wat discriminatie met ons doet.

Image

De manier waarop mensen met elkaar omgaan, zorgt bij Debbie Pool (42) uit Maastricht vaak voor plaatsvervangende schaamte. Eén van haar ervaringen deelde ze met Antidiscriminatievoorziening Limburg:

“‘Ga terug naar je eigen land!’, riep de man voor me in de rij bij de kassa. Hij had het tegen een man achter hem. Hij was van buitenlandse afkomst en was boodschappen aan het doen samen met zijn tienerdochter”, schetst Debbie Pool de situatie. “Er ontstond commotie omdat de buitenlandse man zijn boodschappen op de band iets naar voren schoof. De voorste man ontplofte en er volgde een scheldtirade. Het was zo intimiderend, dat ik tranen in mijn ogen kreeg. De man en zijn dochter lieten het zwijgend over zich heen komen. Het leek alsof het niet de eerste keer was dat ze dit meemaakten. Om mij heen stonden minimaal 20 mensen. Niemand deed iets. Ik dacht zelf ook: wat kan ik doen? Nadat de supermarktmanager de boel had bedaard, ben ik naar de man en zijn dochter toegelopen en heb ik ‘sorry’ gezegd. Het is niet veel, maar het is in ieder geval iets.”

“Misschien was het voor mijn eigen veiligheid verstandiger om niks te zeggen. Zo zullen meer mensen denken. Maar ik voelde me betrokken bij de situatie. Dit gaat ook over mij, dacht ik op dat moment. Ik wilde afstand nemen van de uitspraken van de man. Ik zei ‘sorry’ omdat ik me schaamde. Niet alleen voor die man die zo stond te schelden, maar ook voor de ‘medelanders’ die om mij heen stonden en niks deden. Ik wilde duidelijk maken dat niet iedereen in Nederland er zo over denkt. Ik hoop dat ik een klein verschil heb gemaakt.”

Dit gaat ook over mij, dacht ik op dat moment.”

Dit voorval staat niet op zich, volgens Debbie. “Ik maak me grote zorgen over onze samenleving. Over hoe we met elkaar omgaan. De verdraagzaamheid in Nederland is laag. Er is veel onvrede en mensen zoeken een zondebok. Nu zijn dat de vluchtelingen. Zij zijn volgens sommigen de schuld van alles. Het gaat verder dan discriminatie. Kijk naar de agressie in het verkeer of tegen dienstverleners. Dat raakt me echt.”

Debbie is ondernemer en verzorgt daarnaast de styling van het Townhouse Hotel in Maastricht. Daar ontmoet ze mensen van over de hele wereld. “Ik omarm de diversiteit van mensen. Het maakt ons land veel leuker en spannender. Verschillen maken mensen juist mooier. Ik probeer altijd uit te gaan van het goede van de mens. Dat heb ik van huis uit meegekregen en ik geef dat mijn drie kinderen ook mee. Nu mijn twee oudste tieners zijn, merk ik hoe beïnvloedbaar ze zijn. Op school nemen ze onder groepsdruk zo gemakkelijk meningen over. Daarom praten we hier thuis regelmatig over. Ik wil mijn kinderen een zo goed mogelijk beeld geven van de realiteit. Dat is best moeilijk, want ook de media geven niet altijd het complete plaatje. Opvoeding is de basis voor tolerant en sociaal gedrag. En als kinderen het thuis niet leren, vind ik dat de school daar een rol in moet spelen.”

Opvoeding is de basis voor tolerant en sociaal gedrag.

“Educatie is erg belangrijk om mensen dichter bij elkaar te brengen. Als je je open stelt voor andere culturen en leert over hun gebruiken en tradities, dan kom je erachter dat niet alle moslims terroristen zijn en dat het Suikerfeest heel gezellig is. Als je je realiseert dat je allebei mens bent, dan lijkt discriminatie opeens zinloos. Ik denk dat je die mindset kunt trainen. Doe je best om altijd iets positiefs in een ander te zien. Glimlach eens naar iemand en kijk wat je terug krijgt!”

Samen discriminatie bestrijden en voorkomen

Ondanks de uitgebreide wetgeving en de algemene opvatting dat discriminatie niet hoort, worden er nog elke dag mensen in Limburg gediscrimineerd. Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke behandeling, ongeacht je godsdienst, geslacht, handicap of chronische ziekte, seksuele geaardheid, ras of leeftijd. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt continu aandacht en alertheid. Het begint bij het herkennen en erkennen van ongelijke behandeling. In onze provincie zet Antidiscriminatievoorziening Limburg zich in om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. Samen met alle Limburgers. Samen met jou.

Word je zelf gediscrimineerd?

Bij ADV Limburg kun je terecht met klachten over discriminatie. Maar ook met alle vragen over dit thema. Of alleen voor een luisterend oor. Als je een melding hebt dan wordt deze getoetst aan de wet en wordt er met jou besproken hoe de klacht het beste behandeld kan worden. ADV Limburg ondersteunt je, bemiddelt voor je of begeleid je in een procedure bij het College voor de Rechten van de mens of bij het doen van aangifte bij de politie. Er wordt gezocht naar een oplossing die bij jou past.

Zie je discriminatie in je omgeving?

Ben jij gediscrimineerd of iemand in jouw omgeving? Of heb je een vraag over ongelijke behandeling. Neem contact op met ADV Limburg! Enige reacties van melders:

“Ik vond het fijn dat de consulent de situatie vanuit verschillende hoeken bekeek en dit ook zo met mij besprak”.

“Ik was verbaasd over het snelle, betrokken en adequate advies. Ik kan alleen maar positief zijn. Ik ben nu voor de tweede keer adequaat geholpen. U zou meer de publiciteit mogen opzoeken met positieve resultaten en dat melding maken écht helpt”.

Educatie

ADV Limburg verzorgt ook gastlessen voor kinderen van groep 7 en 8, op aanvraag van basisscholen. Tijdens de gastlessen worden de kinderen bewust gemaakt van vooroordelen en hoe die werken. Dit wordt gedaan in de vorm van een spel met als doel respectvoller om te gaan met elkaar en zo bij te dragen aan de sociale veiligheid op school.

ADV Limburg

043 – 321 84 89
Sint Servaasklooster 24a, 6211 TE Maastricht

www.advlimburg.nl

Image

MEER INFORMATIE