WAAROM VERSTOPPEN EN VERSIEREN WE EIEREN MET PASEN?

Paashaas en paaseitjes

Onze Paastradities nader bekeken…

Hoewel Pasen een belangrijk Christelijk feest is, associëren veel mensen het anno nu vooral met paaseieren (al dan niet in chocolade variant) en uitgebreid ontbijt. Wist je dat in Nederland jaarlijks voor meer dan een half miljard euro wordt gespendeerd aan paasinkopen? Maar wat vieren we nu eigenlijk tijdens het paasfeest? Iets met de dood en herrijzenis van Jezus? Maar waarom dan eieren? Die we ook nog gaan verven en verstoppen? En wat heeft de Paashaas met dit alles te maken? Wij zochten het voor je uit!

Wat vieren we tijdens Pasen?

Pasen is als gezegd een Christelijk feest. Op Aswoensdag, de dag na carnaval, begint volgens de Katholieke traditie de vastentijd. Een periode van 40 dagen tot aan Paaszondag, waarin de mensen geen vlees en zuivelproducten mochten eten. Op de donderdag voor Pasen, Witte Donderdag, wordt stilgestaan bij Het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De dag erna, Goede Vrijdag, wordt de kruisiging en dood van Jezus Christus herdacht. Drie dagen na de kruisiging is Jezus volgens de Christenen opgestaan uit zijn dood. Tijdens paaszondag vieren Christenen deze herrijzenis van Jezus.

Eieren en Pasen

Eieren beschilderen, eieren verstoppen en zoeken en eieren eten. Wat heeft dit met Pasen te maken? Tijdens de vastenperiode verbood de kerk om vlees en zuivelproducten te eten. Dat betekende dat ook het eten van eieren niet was toegestaan. Maar juist in de vastenperiode, wanneer de dagen weer lengen, leggen kippen veel eieren. Dit had als resultaat dat men aan het einde van de vastenperiode vaak een grote voorraad eieren had. Aan het einde van de vastentijd, met Pasen dus, werden deze eieren dan ook in grote getale genuttigd. Daarnaast heeft het ei ook een symbolisch karakter. Het ei drukt voor Christenen de hoop op nieuw leven uit. Dit symboliseert ook het nieuwe leven van Jezus na het herrijzen uit zijn dood.

Eieren verven

En wat is dan de reden dat we met Pasen gekleurde eieren eten? Dit zou zijn ontstaan omdat het eten van eieren na de vastenperiode een mooi moment was, waarin extra werd genoten. Om dit moment nog mooier en feestelijker te maken, werden ook de eieren versierd en mooi gemaakt. Dan zouden de eieren immers nóg beter smaken!

Eieren verstoppen

Maar waarom gaan we de eieren verstoppen voor we ze gaan eten? Ook dit heeft met een oud ritueel te maken. Vroeger begroeven mensen namelijk eieren op de akkers. De boeren geloofden destijds namelijk dat de eieren de akkers weer vruchtbaar zouden maken. Het was een soort van gebed.

Pasen en de paashaas

En wat is dan de rol van de paashaas? Er bestaan verschillende verhalen over de paashaas. De paashaas heeft in ieder geval niets met het Bijbelse verhaal te maken. Een van de verhalen over de paashaas, vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen in Duitsland. De mensen geloofden destijds namelijk dat de haas een aardse verschijningsvorm was van de godin Eastra. Zij is de godin van de lente en van de vruchtbaarheid.

Na verloop van tijd werd de haas gelinkt met Pasen en eieren. Hazen maken namelijk een slaaphol, dat ze tijdelijk bewonen. Daarna worden deze hollen vaak gebruikt door vogels om hun nestjes in te bouwen en hun eitjes in te leggen. Zo is naar alle waarschijnlijkheid in de volksmond het verhaal ontstaan dat de paashaas zijn eieren legt. Waarschijnlijk is het dus een combinatie van volksverhalen en christelijke elementen, die geleid heeft tot het geloof dat godin Eastra tijdens Pasen terug op aarde kwam om eieren te leggen. De Engelse benaming voor Pasen – Easter – is dan waarschijnlijk ook afgestamd van deze godin.

Ook nu nog geloven veel kinderen dat de paashaas eitjes neer legt. Het is nog steeds een traditie, die veel ouders aan hun kinderen blijven vertellen! Jij ook? Hoe dan ook een hele fijne, gezellige Pasen gewenst samen! En mochten jullie je gaan vervelen, kijk dan ook eens bij onze tips voor eenvoudige knutelsideeën voor Pasen!