VOORZORG: EEN GOEDE START VOOR MOEDER EN KIND!

Gastbijdrage van Karlijn Penders
Gastbijdrage van Karlijn PendersCoördinator/verpleegkundige VoorZorg van GGD Zuid Limburg

De geboorte van een eerste kindje is voor iedere moeder in spé een spannend moment. Gelukkig is er steun voorhanden van de partner, familieleden of vrienden en is er ook professionele begeleiding en ondersteuning. Onder andere van de huisarts en de verloskundige. Sommige zwangere vrouwen hebben echter weinig steun vanuit hun eigen omgeving en is er juist méér steun nodig, omdat ze met allerlei problemen kampen. Voor deze groep jonge, zwangere vrouwen is het programma ‘VoorZorg’ ontwikkeld. Dit wordt in onze regio door GGD Zuid Limburg aangeboden. Coördinator en verpleegkundige VoorZorg van GGD Zuid Limburg, Karlijn Penders vertelt er meer over in deze gastbijdrage.

Problemen

Sommige jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kindje kampen met problemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Laag inkomen en/of weinig opleiding genoten;
 • Alleenstaand;
 • Gebruik van verslavende middelen;
 • In de jeugd mishandeld of verwaarloosd;
 • Slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld.

Programma VoorZorg

Voor deze jonge vrouwen biedt GGD Zuid Limburg het programma VoorZorg aan. Dit is een bewezen preventief programma voor het voorkomen van kindermishandeling en voor vermindering van huiselijk geweld met als belangrijkste doelstellingen:

 • Verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
 • Verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind;
 • Verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Wat houdt de begeleiding van VoorZorg in?

De begeleiding bestaat uit huisbezoeken door een speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundige.

Zij werkt samen met de (aanstaande) moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Zij beantwoordt de vragen en betrekt het sociale netwerk van de moeder bij het programma. Ook wordt er gewerkt met de methode Video-Hometraining.

Huisbezoeken

Het programma bestaat uit gemiddeld één huisbezoek per twee weken voor de periode van 2,5 jaar. In totaal dus zo’n 40 tot 60 huisbezoeken, waarin een relatie van vertrouwen wordt opgebouwd en samengewerkt aan het bevorderen van de gezondheid en de ontwikkeling van moeder en kind. Het programma start uiterlijk in de 28ste week van de zwangerschap en duurt tot het kind de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

Voor wie bedoelt?

De criteria voor aanmelding zijn:

 • Zwangerschap van eerste (levende) kind;
 • Maximaal 28 weken zwanger bij aanmelding;
 • Leeftijd maximaal 25 jaar;
 • Opleidingsniveau is maximaal lbo/vbo; praktijkonderwijs; VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Of maximaal 2 jaar onderwijs van een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs;
 • Enige beheersing van de Nederlandse taal.

Aanmelden

Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Wil je een zwangere aanmelden of ken je een zwangere die wellicht in aanmerking zou komen voor het programma VoorZorg? Neem dan contact met ons op. Neem bij twijfel ook altijd contact op. Ook als genoemde criteria misschien niet helemaal passen bij de persoon die je wilt aanmelden.

Aanmelden kan via de coördinator VoorZorg van GGD Zuid Limburg: Karlijn Penders, telefoonnummer: 06 – 20 26 81 13.

MEER INFORMATIE