VIBES MUZIEK MAASTRICHT: MUZIEKTHERAPIE

In gesprek met Estella Kempen
In gesprek met Estella KempenInitiatiefneemster en Master muziektherapeute

We gingen op bezoek bij Vibes Muziek in Maastricht om een reportage te maken over dit mooie en bijzondere initiatief voor jongeren met allerlei soorten (gedrags)problematiek. Initiatiefneemster en Master muziektherapeute Estella Kempen vertelt…

Vibes Muziek

“Vibes Muziek is een nieuwe vorm van muziektherapie voor jongeren met allerlei soorten (gedrags)problematiek. Denk aan autisme, ADHD of angstproblemen. Vaak vindt therapie namelijk plaats in een ‘kantoorachtige’ omgeving. Dat schrikt jongeren af. Bij Vibes is dat heel anders. Hier hangt het ‘soos-gevoel’. Je komt meteen in de juiste sfeer. Vibes is voor veel van onze jongeren een soort thuishonk geworden.”

Gewoon samen….spelen in een band!

“Bij Vibes Muziek werken we volgens een methodiek, MTBandcoaching, die ik zelf ontwikkeld heb. Onder begeleiding van een professionele bandcoach komen jongeren hier samen om in een band hun eigen favoriete instrument te bespelen. Ik begeleid de jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Maar gaandeweg leren ze ook ontzettend veel op andere gebieden. Samen een band draaiende houden, vraagt natuurlijk het nodige van je sociale vaardigheden en planningscapaciteiten. Je moet kunnen samenwerken, gezamenlijk tot nieuwe plannen komen, taken verdelen, kritiek kunnen geven en ontvangen, noem maar op. In feite is muziek het middel. Waar het om gaat is dat deze jongeren – als ze op het podium staan – het gevoel hebben echt mee te tellen in de maatschappij.”

Het MTB-programma

“De MTBandcoaching verloopt momenteel in drie fases. De eerste fase staat in het teken van elkaar leren kennen en proeven van de muziek. De begeleiding door de bandcoach is dan het meest intensief. We evalueren wekelijks met de band en bekijken dan ook hoe het met iedereen individueel gaat. De jongeren zijn in deze fase vaak nog wat afwachtend.

De tweede fase is gericht op het zelfstandiger worden van de bands. Ze gaan dan bijvoorbeeld ook eigen songs maken. Maar ook op sociaal gebied wordt meer zelfstandigheid van ze verwacht. Het verschilt ook per band; soms moet je als bandcoach nog wat meer bijsturen op muzikaal gebied en de andere keer ben je meer bezig met het goed laten verlopen van de ‘regeldingen’. In deze fase zie je ook vaak vriendschappen ontstaan. De jongeren komen tussendoor naar hier om samen te oefenen. Of ze komen met het plan een BBQ te organiseren met andere bands. Dat is mooi om te zien,  want dit zijn vaak jongeren die dit ‘normaal’ nooit zouden doen.

In de derde fase doet de coach een stap naar achteren. De jongeren gaan zelf externe optredens organiseren, onderhouden hun eigen website, verzorgen hun PR en dergelijke. Zo hebben we momenteel een band die eigen T-shirts en banners heeft! Eigenlijk alles wat nodig is om een band draaiende te houden, doen de jongeren nu zelf. Momenteel zijn we bezig nog een vierde fase te ontwikkelen. Een soort van nazorg, waarin de bandcoach een soort van managersrol krijgt.”

Meer dan dat…

“Maar de methodiek van MTB is meer dan die drie fases”, vervolgt Estella haar verhaal. “Het is het totale plaatje. De ruimte die we hier hebben en de aankleding daarvan. Er is een podium, een bar, een loungehoek. Er worden ook regelmatig ‘gewone’ concerten gegeven op deze locatie, die als zodanig bekend is onder de naam Club Vibes. Naast de concerten die hier plaats vinden, organiseren we ook terugkerende events. Zo hebben we elke donderdag avond ‘Free Vibes’. Live muziek tijdens een vrij toegankelijke open podium avond, geopend door een van de MT-bands. En elke eerste vrijdag van de maand organiseren onze jongeren een ‘Jam Collective’, waar jonge muzikanten de mogelijkheid krijgen om hun eigen kwaliteiten te laten horen en van elkaar te leren. Sommige jongeren vinden het leuk om in Club Vibes vrijwillig achter de bar te werken of iets te doen op het gebied van licht en geluid. Zo kunnen ze ervaring opdoen in een voor hen veilige omgeving. Vervolgens kunnen ze doorgroeien naar het grote werk, in de Muziekgieterij.

Club Vibes

Vibes Award

“Vorig jaar hebben we voor het eerst de Vibes Award uitgereikt en ook dit jaar staat dat weer op het programma. Er zijn voorrondes en een finale met een professionele jury. De jongeren van alle bandjes van hier gaan weer strijden voor de 1e prijs. Een CD en video opname. Ook is er een publieksprijs. Veel ouders komen luisteren. We merken dat dit heel veel losmaakt bij de jongeren. Het ligt toch behoorlijk gevoelig, dus we willen de jury-rapporten dit jaar wat minder zwaar maken. Tegelijkertijd hoort dat er natuurlijk wel ook gewoon bij. Je moet ook kunnen verliezen. Eerlijk kunnen zeggen ‘die zijn beter’, zonder het te betrekken op jezelf. Het gaat om het plezier!”

De organisatie achter Vibes Muziek

Dat klinkt als een behoorlijke organisatie allemaal! Hoe pakken jullie dat aan? Estella legt uit: “We zijn een Stichting en werken veel met vrijwilligers. Ook hebben we best wel wat professionals die zich op vrijwillige basis inzetten voor dit project. Psychiaters, managers en andere medewerkers van Mondriaan. In samenwerking met prof. Therese van Amelsvoort van de Universiteit Maastricht doen we ook onderzoek naar de effecten van MTB. De eerste resultaten zijn positief en er wordt nu vervolgonderzoek gedaan. Ten slotte werken we nauw samen met de Muziekgieterij en de gemeente Maastricht. We zijn namelijk op zoek naar een nieuwe locatie, meer in het centrum.”

Interesse?

Jongeren van 12 tot ongeveer 21 jaar kunnen zich aanmelden voor Vibes Muziek. Je hoeft nog niet actief met muziek bezig te zijn, maar je moet er natuurlijk wel interesse voor hebben. We hebben ook mogelijkheid tot individuele pre-coaching, alvorens je in een band wordt geplaatst.

Aangezien Vibes Muziek een zorginstelling is, verloopt de financiering doorgaans op basis van een PGB of een beschikking van team Jeugd of de WMO.

Meer informatie: www.vibes-muziek.com of info@vibes-muziek.com

MEER INFORMATIE