VERGROOT DE WEERBAARHEID VAN JE KIND MET HULP VAN ROTS EN WATER

Gastbijdrage van Carola Jehae
Gastbijdrage van Carola JehaeDocent weerbaarheidstraining Rots en Water

In onze snelle maatschappij komt er nogal wat prestatiedruk op ons en onze kinderen af. Het kan een hele klus zijn onze kinderen voldoende zelfredzaam en weerbaar op te voeden. Het weerbaarheidsprogramma Rots en Water kan hier goed bij helpen!

De Rots en Watertraining voor kinderen van 6-8 jaar en de Rots en Water training voor kinderen 8-12 jaar wordt kosteloos aangeboden door de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze aanmeldpagina voor cursussen!

Weerbaarheidstraining

Rots en Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema. Het wordt momenteel in meer dan 30 landen ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 jaar tot 18+. Het grote verschil met andere vaardigheidstrainingen is dat Rots en Water minder verbaal georiënteerd is. Rots en Water gaat er vanuit dat kinderen vooral leren door te ervaren en te doen. Rots en Water houdt meer rekening met ademhalingstechnieken, lichaamshouding, het sneller stress herkennen en bewuster keuzes maken om hiermee om te gaan.

Rots en Water

  • Rots staat voor: stevig staan, kracht voelen, jezelf beschermen, opkomen voor jezelf. Weten wie je bent, weten wat je wilt en weten wat je doet.
  • Water staat voor: contact met je eigen gevoel en dat van een ander, verbinding maken, sociaal zijn. Vriendschap, communicatie en respect.

Je kunt zoals in alle kwaliteiten ook in deze twee doorschieten. Wanneer je te rotsig bent, zeg je overal ‘nee’ op, geef je iets niet een kans en kun je geen verbinding maken met jezelf, een ander en je omgeving. Het zal duidelijk zijn dat dit gedrag een groot gevoel van eenzaamheid met zich meebrengt vaak zonder dat men zich hiervan bewust is.

Wanneer je te waterig bent, durf je geen eigen mening te hebben en te uiten, waai je met alle winden mee. Onbewust is ook dit een constant gevoel van zwakte en je snapt het al, een gevoel van eenzaamheid.

Je kunt een kind vertellen hoe het zich sterker en zekerder kan gedragen, maar zo werkt dat niet. Door de verschillende oefeningen samen met andere kinderen te doen, ervaart het kind zijn kracht en groeit zijn zelfvertrouwen. Dat kan het kind zelf voelen en anderen kunnen het zien in haar/zijn hele houding. Net die ervaringen zijn de kracht van Rots en Water.

Rots en Water begint met oefeningen in stevig staan. Het gaat om:

  • Geaard zijn: letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond staan.
  • Ontspannen zijn: met een rustige buikademhaling.
  • Focus: een doel hebben.

Deze rode draad zal in de training als spel afwisselend met oefeningen gebruikt worden, zodat het kind het zich eigen kan maken en zijn zelfvertrouwen voelt toenemen.

Lichaamsbewustzijn

Daar waar kinderen vroeger meer buiten aan het ravotten waren en samen stoeiden, zien we nu meer passief lichamelijk gedrag en een hoge hersenactiviteit. Dit kan, soms al bij jonge kinderen, leiden tot een onderontwikkeld lichaamsbewustzijn.

In het programma Rots en Water wordt dit lichaamsbewustzijn opnieuw wakker gemaakt en/of krijgt het de kans zich beter te ontwikkelen. Wanneer je kind (weer) meer zijn lijf ervaart, wordt automatisch zijn emotioneel bewustzijn vergroot. Wanneer je kind zich bewust kan zijn van welke behoefte er in zijn lijf is – wat het voelt, kan het ook verantwoording dragen om aan die behoefte te voldoen. Zelf of met hulp van jou of iemand in zijn omgeving. Dat maakt je kind weerbaar. Dat zorgt voor zelfvertrouwen, voor vertrouwen en veiligheid in zijn eigen kunnen en weten. Kort samengevat betekent dit, dat meer lichaamsbewustzijn leidt tot meer emotioneel bewustzijn en dit leidt vervolgens tot meer zelfbewustzijn oftewel zelfvertrouwen.

Stevige fundering

Als we dan een stap verder gaan, werkt deelname aan het Rots en Water programma aan een stevige fundering. De bouwstenen van Rots en Water zijn: zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Wanneer je zelfvertrouwen hebt, kun je gemakkelijker bij jezelf te rade gaan. Dit noemen we zelfreflectie en dit leidt automatisch tot zelfbeheersing. Ik ben ervan overtuigd dat alle kwaliteiten in elk kind aanwezig zijn, maar soms nog wakker gemaakt en verder ontwikkeld mogen worden.

>> Lees ook: 7x zo stimuleer je het gevoel van zelfvertrouwen bij je kind!

4 krachten

We werken bij Rots en Water met de volgende 4 krachten: de fysieke, mentale, sociale en verbale kracht. De oefeningen in de trainingen zullen deze krachten afwisselend aanspreken. Zoals je kind op school door de lessen zich alles weer leert herinneren, zo leert je kind bij Rots en Water weer verbinding te maken met al deze krachten. Juist door vertrouwen in de eigen kracht, kan men zich openstellen voor communicatie met anderen. Andersom helpt een ontspannen open houding om flexibel en verbonden te zijn, wat de zekerheid en stevigheid weer ten goede komt.

Kortom

Rots en Water laat je kind in groepsverband bewust worden van de eigen houding en uitstraling, de eigen kracht (weer) ervaren, stoeien en samenwerken, (weer) op anderen durven vertrouwen, maar vooral durven vertrouwen op zichzelf. Rots en Water is een cadeautje voor de rest van zijn/haar leven!

Ben je benieuwd naar de ervaringen van een oud-deelnemer aan de Rots en Watertraining? Lees dan het interview met Mick (11 jaar).

De Rots en Watertraining voor kinderen van 6-8 jaar en de Rots en Water training voor kinderen 8-12 jaar wordt kosteloos aangeboden door de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze aanmeldpagina voor cursussen!

Wie is Carola Jehae

Ik geef al vanaf 2004 Rots en Water trainingen. Met mijn praktijk Balans & Focus, gelegen aan de rand van Maastricht, zet ik me in voor het welzijn van kinderen en hun ouders die het (even) moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Rots en Water elementen als rode draad, aangevuld met psychodynamische methodieken, zorgen voor blijvende verandering.

In je werk en/of privé, je onmogelijkheden omzetten in kansen en mogelijkheden en weer je leven leiden zoals het voor jou bedoeld is!

Praktijk Balans & Focus in Maastricht
www.balans-focus.nl

Image

MEER INFORMATIE