VERBINDEND OUDERSCHAP

Gastbijdrage Petra Hofman
Gastbijdrage Petra HofmanKinder- en jongerencoach bij Essential Movements Valkenburg

Petra Hofman, kinder- en jongerencoach/bewustzijnstrainer en tiener/kinderyogadocent, is werkzaam in een praktijk voor complementaire geneeswijze, Essential Movements te Valkenburg. In deze praktijk staat verbinding hoog in het vaandel. In deze gastbijdrage legt Petra uit waarom verbinding zo belangrijk is. Ook in het ouderschap!

Verbinding

De telefoon, een appje, het internet of letterlijk in contact met elkaar. Iedereen is graag verbonden! Of het nu is binnen je vriendengroep, het werk, de voetbalclub, in de klas of in het gezin; iedereen wil er graag toe doen en erbij horen. Dat is een menselijke basisbehoefte. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om die verbinding met anderen op een goede manier aan te gaan. In dit artikel leg ik uit waarom verbinding zo belangrijk is en hoe je de verbinding met jezelf en anderen kunt verbeteren!

Begin bij jezelf…

Om goed te kunnen verbinden met de ander moet je eerst een goede verbinding maken met jezelf. Heel veel mensen zijn zich nauwelijks of niet bewust van hun verbinding met zichzelf. Ze investeren vooral in de ander, waarbij ze vaak gericht zijn op het ‘drama’. Mensen die niet goed in verbinding staan met zichzelf, zijn geneigd om te wijzen naar de ander. Ze vinden dat de ander moet veranderen om een bepaalde situatie beter te maken of een probleem op te lossen. Maar je kunt de ander niet veranderen! De sleutel tot verandering van de situatie ligt in en bij jezelf. Bewustwording van hoe dit werkt is een belangrijke stap.

Bewustwording

Met bewustwording bedoel ik dat je in de spiegel durft te kijken naar jezelf. En dat je je realiseert dat jij verantwoordelijk bent voor de keuzes die jij maakt. Als je weet waar bepaalde reacties bij jezelf vandaan komen, kun je beter een bewuste keuze maken in hoe je ermee om wilt gaan. Bijvoorbeeld als bepaald gedrag van je kind je ergert. Het is dan de vraag of je wil blijven handelen vanuit bepaalde gewoontes, of familiepatronen. Of dat je kiest voor een andere, zelfbewuste weg, die past bij wie je eigenlijk bent. Hoe beter je weet wie jij bent, hoe bewuster je kunt kiezen voor een opvoedstijl die van binnenuit bij jou past. Je voert dan geen “trucje” uit, maar kunt van binnenuit de relatie met je kind en het ouderschap vormgeven.

Het belang van verbinding in ouderschap

Ouderschap gaat per definitie over verbinding. Met je kind(eren) heb je als ouder een onverbrekelijke band. Hoe bewuster jij je bent van deze speciale band met je kinderen, maar ook met je eigen (voor)ouders; hoe verfijnder jij jouw band met je kinderen en partner kunt vormgeven. Hoe bewust ben jij je bijvoorbeeld van jouw wensen en keuzes in het ouderschap en hoe communiceer je die? Waarop is de relatie met je kind gebaseerd? Op liefde, vertrouwen, angst, onzekerheid, macht of strijd? Kun je luisteren naar wat de ander zegt/vraagt of ben je alleen gericht op wat jij als ouder wilt? En hoe stem jij af met je partner? Bespreken jullie hoe je het ouderschap willen vormgeven of gaat ieder zijn eigen weg? Kennen jullie elkaars talenten en valkuilen? Welke waarden en normen willen jullie uitdragen? Ondersteunen jullie elkaar of val je elkaar af? Allerlei vragen die vragen om aandacht en onderzoek. En om verbinding met jezelf!

Verbinding maken met jezelf

Er zijn verschillende manieren om verbinding met jezelf te maken. Je kunt er over nadenken om je eigen geschiedenis in kaart brengen. Om meer bewust van jezelf te worden is het ook heel gezond om bijvoorbeeld yoga te beoefenen en te mediteren, te sporten en gezonde voeding tot je te nemen of samen met een coach aan de slag te gaan. Daardoor zul je gaan ontdekken waar jouw valkuilen en talenten liggen. Hierbij stilstaan, deze accepteren en er naar kijken, helpt je verder.

Schakel in het grote geheel

Maar wat vooral ook heel belangrijk is, is om jezelf als een schakel in het grote geheel te zien. Je bent een verstandelijk, emotioneel, psychisch en spiritueel wezen in een fysiek lichaam. Het is dan ook van belang om verbinding met al deze lagen te maken, om je een completer mens te voelen. Al deze intelligenties kunnen je namelijk iets vertellen over een vraag, onderwerp of issue.

Wat denk je? Wat zeggen dingen jou? Hoe voelt dat in jouw lijf? En vooral; wat zegt je hart? Ervaar je emoties, blokkades, fysieke klachten? Ze nodigen je uit om verder te kijken en te onderzoeken. Mogelijk heb je dingen lang weggestopt en zien ze nu het licht. Hierdoor vallen puzzelstukjes op zijn plaats en kun je van binnenuit keuzes maken om dingen anders aan te pakken. Dan horen ze bij jou en beklijven ze ook. Dan kun je vanuit je kracht opereren.

Vragen om verbinding te maken met jezelf

Enkele voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Wie ben ik? Wat vind ik leuk, goed, slecht, interessant? (Durf jezelf te zien met je zonnige en schaduwkanten.)?
  • Welk verhaal vertel ik mezelf en anderen vaak?
  • Waarom doe ik wat ik doe? (Welke gedachten, overtuigingen, aannames zitten hier achter?) Welke dienen mij nog? Wat kan ik anders kiezen?
  • Welke ervaringen heb ik opgedaan in mijn leven? Hoe heb ik die ervaren? Waar heb ik die ervaring opgeslagen (gedachten, fysieke klachten) en hoe laat ik me hier nog door leiden. Kan ik kiezen voor een andere manier?
  • Welke plek heb ik in mijn gezin van herkomst? (Welke patronen zie je bij jouw ouders, je familie, broers, zussen en welke zet jij voort? Hoe zit dat bij je partner? Hoe gaan jullie hier samen mee om?)
  • Hoe kijk ik naar ouderschap? Welke verwachtingen had ik vooraf? Hoe ziet het er nu uit? Wat wens ik voor mezelf? Voor mijn partner? Voor mijn kinderen?

Een voorbeeld uit de praktijk

Een vader meldt zich in de praktijk met hevige rugklachten, waardoor hij moeilijk kan functioneren op het werk en thuis. Dit levert veel stress op voor hemzelf en zijn gezin. Hij reageert sneller geïrriteerd en is vermoeid. Dit maakt dat er iets verschuift in de balans van geven en nemen in het gezinssysteem. Er ontstaat een disbalans.

In dezelfde periode vertoont het jongste kind ongewenst gedrag. Het is druk, gaat over grenzen heen en luistert niet. Je kunt dit natuurlijk als twee losse dingen zien. Maar vanuit de theorie van verbinding in ouderschap is het juist interessant het negatieve gedrag van het kind te zien als een uitnodiging richting de vader om (anders) te reageren. Want; als het kind niet negatief zou reageren, ligt er voor de vader minder noodzaak om bewust naar zijn eigen handelen te kijken.

De vader heeft immers verschillende mogelijkheden. Reageert hij uit frustratie, angst of boosheid? Of vanuit bepaalde regels of ervaringen uit zijn vroege jeugd? Welke weg kiest hij; blijft hij doen zoals hij altijd deed, of kiest hij bewust een nieuwe weg? Reageert hij omdat hij vindt dat hij iets moet bereiken, omdat hij denkt dat ‘het zo moet’ of kijkt hij naar de behoeften van het kind? Al deze vragen zullen hem een bewuster man maken. Hierdoor kan de vader andere keuzes maken en groeien. En dat geeft het kind ook weer de ruimte om zich anders te gedragen. 

Tot slot

Met bovenstaande verhaal heb ik geprobeerd me te verbinden met jou als lezer en een stukje bewustwording op gang te brengen. Ik nodig je graag uit om je eigen verbindingen te onderzoeken en te kijken en ervaren wat ze jou leren en waartoe ze jou uitnodigen. Vanuit dat perspectief kun je dan ook bepalen wat je nodig heb en wat je graag zou willen ten aanzien van jouw ouderschap. Voor de een betekent dat een goed boek lezen, of rust, een gesprek met een vriendin aangaan en een ander zoekt het meer in yoga, meditatie of bezoek aan een hulpverlener of coach. Wat kies jij? Wat het ook is, kies bewust.

“Wees de verandering die je graag bij ander ziet, jij bent de sleutel en realiseer je dat je niet, niet-verbonden kunt zijn!”

Heel veel onderzoek plezier!

Groet Petra

Petra Hofman
Coach en trainer
Kinder en tieneryogadocent
Essential Movements
www.essentialmovements.nl

MEER INFORMATIE