VEILIG EN VERANTWOORD UITGAAN STIMULEREN? 5 TIPS!

In gesprek met Stephanie Metternich en Judith van de Nobelen
In gesprek met Stephanie Metternich en Judith van de NobelenPreventiewerkers Mondriaan Preventie

“Veel ouders die wij vanuit Mondriaan Preventie spreken, vragen zich af hoe zij als ouder invloed kunnen uitoefenen op het uitgaan van hun kind. Hoewel het voor ouders soms kan lijken alsof ze helemaal geen invloed uitoefenen, is dit wel degelijk het geval. Wij geven je enkele tips, die kunnen helpen ervoor te zorgen dat je kind op een veilige en verantwoorde manier op stap gaat!”

Tip 1: Begin op tijd

“Begin zo’n twee à drie weken voordat je kind uitgaat met je kind te praten over het uitgaan en alles wat daarbij komt kijken. Door op tijd te beginnen, bouw je ruimte in om wat uitgebreider in gesprek te kunnen gaan over de punten waarover jij en je kind van mening verschillen. Jullie hebben zo allebei de tijd om nog eens erover na te denken. Ook kun jij bijvoorbeeld nog eens overleggen met je partner of andere ouders. Probeer in die weken voorafgaand aan het uitgaan tot gezamenlijke afspraken te komen, zodat je kind precies weet waar het aan toe is.”

Tip 2: Zorg dat je zelf genoeg weet

“Het is belangrijk dat je als ouder genoeg weet over het uitgaansleven waarin je kind zich begeeft. En dat je ook een beeld hebt van wat en hoeveel er wordt genuttigd. En wat de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn. Het is aan te raden om deze informatie samen met je kind op te zoeken, zodat je kind ook direct goed geïnformeerd is. Om meer te weten te komen over de verschillende partydrugs kun je terecht op de website van het Trimbos Instituut.”

Tip 3: Stel regels en maak afspraken

“Maak afspraken met je kind over welke dagen het mag uitgaan en tot hoe laat. Bespreek ook hoe het vervoer naar huis geregeld is en of er in de vriendenkring een ‘samen uit, samen thuis regel’ geldt. Spreek af of je kind zich moet melden als het thuis aangekomen is en hoe jullie ervoor zorgen dat je kind, maar ook jullie als ouders, goed bereikbaar zijn tijdens het uitgaan. Wat ook goed is om te bespreken, is wat je kind kan doen als een vriend of vriendin onwel zou worden.”

tips puber niet familiebezoek

 Tip 4: Stel consequenties

“Een afspraak is pas een afspraak als er ook helderheid is over wat de consequentie is als de afspraak niet nagekomen wordt. Het is goed om je kind ook hierbij te betrekken, door samen een passende consequentie te bedenken.”

Tip 5: Blijf betrokken

“Blijf ook betrokken bij het uitgaan van je kind. Vraag je kind bijvoorbeeld of de avond volgens plan verlopen is. En of je kind misschien ergens tegenaan gelopen is, dat het vooraf niet voorzien had. Heeft het bijvoorbeeld moeite met ‘nee’ zeggen, onder grote groepsdruk? Heb je zelf het gevoel dat je kind ‘anders’ thuiskwam of het contact vermijdt de volgende dag? Ga dan juist hierover in gesprek! Want dit zijn vaak signalen dat er iets gespeeld heeft tijdens het uitgaan dat belangrijk is om te bespreken.”

Bonustip:

“Een aantal keren per jaar vindt de ouderbijeenkomst ‘Help, mijn kind gaat uit!’ plaats. In deze bijeenkomst discussiëren we op een interactieve manier met ouders over hoe je omgaat met deze fase in de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek. Je krijgt informatie over waar jongeren mee in aanraking komen. Wat doet XTC en hoeveel drinken ze nou eigenlijk als je er niet bij bent? Maar vooral; welke aangrijpingspunten heb je als ouder. Wat werkt en wat zijn veel voorkomende valkuilen? Je gaat naar huis met concrete adviezen en tips. En er zijn geen kosten aan verbonden. Ook is het mogelijk een Home Party via ons te organiseren. Dit is een soort Tupperware Party maar dan over het onderwerp uitgaan van kinderen. We gaan dan met een groepje ouders om tafel, bij hen thuis of in een buurtcentrum.”

Wil je graag meer informatie? Mail dan naar preventie@mondriaan.eu.

MEER INFORMATIE