TOOLKIT VOOR EEN GOEDE COMMUNICATIE MET MIGRANTENOUDERS

Ouders met een migratieachtergrond hebben deels dezelfde opvoedvragen als elke andere ouder. Maar ze hebben ook specifieke vragen of problemen die te maken hebben met hun achtergrond of positie als migrant. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst, bedoeld om jeugdprofessionals inzicht te geven in de opvoeddilemma’s waar migrantenouders tegenaan lopen zodat zij hen beter kunnen ondersteunen. De leidraad en filmpjes in de toolkit zijn ook bruikbaar in de bespreking van thema’s als ‘Wij-Zij denken’, ‘De eer hoog houden’ en ‘Ik zie mezelf niet’ met ouders.

www.kis.nl/publicatie/teambijeenkomst-waardenopvoeding-diversiteit

MEER INFORMATIE