STRESS BIJ KINDEREN

stress bij kinderen

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 kinderen lichamelijke klachten heeft en dat deze klachten in 9 van de 10 gevallen veroorzaakt worden door psychologische stress. Je kunt stress bij je kind niet voorkomen, maar je kunt je kind wel leren er goed mee om te gaan. Hoe? Lees het in dit artikel.

Wat is stress?

Stress is volgens de Van Dale: “aanhoudende geestelijke druk; = spanning”.

In feite is stress een vorm van positieve spanning. Het lichaam reageert op spanning met de aanmaak van hormonen, onder andere adrenaline en cortisol. Die stellen ons in staat een grote inspanning te leveren. Bijvoorbeeld een fysieke sportprestatie of alertheid bij een toets. Stress heeft echter een negatief effect wanneer lichaam en geest aan teveel spanning worden blootgesteld. Door langdurige, te hoge belasting komt je lichaam niet vanzelf terug in een toestand van rust en ontspanning. Sterker, hoe langer je bent blootgesteld aan stress, hoe langer de herstelperiode.

Wanneer stress?

De oorzaken van stress kunnen divers zijn en ook per kind verschillend. Een situatie of gebeurtenis dat voor het ene kind stressvol is, is het misschien helemaal niet voor een ander kind. Oorzaken kunnen zijn:

  • Problemen thuis. Zoals: relatieproblemen van ouders, een ernstige ziekte of ongeval, geldproblemen, gezinsuitbreiding, een verhuizing.
  • Hoge (taak)eisen. Zoals: leerproblemen, de beste willen/moeten zijn, te drukke agenda.
  • Het leven op school. Zoals: plagen en pesten, prestatiedruk – dit kan al simpel het mooi moeten schrijven zijn, toetsen en spreekbeurten.
  • Het sociale leven. Zoals weinig vriendjes, ruzie met vriendjes, erbij willen horen.

Stress herkennen bij je kind

Stress herkennen bij kinderen is niet altijd gemakkelijk. Heel veel kinderen geven wel signalen af als het hen teveel wordt: buik- en/of hoofdpijn, huilerig of juist geprikkeld zijn, moeilijk slapen, moeilijk eten, moeite om zich te concentreren, veel tijd alleen doorbrengen, neerslachtig of droevig zijn. Allemaal typische symptomen van stress die we ook kennen bij volwassenen. Alleen worden ze bij kinderen zo snel niet erkend als stress. Als er bij je kind sprake is van deze signalen zonder een direct aanwijsbare oorzaak, denk dan ook aan stress. Laat je kind zijn/haar verhaal doen en ga samen op zoek naar eventuele bronnen van stress (thuis, school, vrienden). Neem je kind serieus!

“Stressgevoelige kinderen denken eerder negatief. ‘Ik kan het niet’ is daarom een logische reactie van een kind dat spanningen heeft. Zorg er daarom voor dat je kind ook de andere kant ziet. Positieve boodschappen en succeservaringen maken je kind sterk.”

Hoe gaat je kind goed om met stress?

De manier waarop kinderen in hun jeugd omgaan met stress, bepaalt hoe ze later in hun leven stress-veroorzakende gebeurtenissen hanteren. Daarom is het belangrijk dat je je kind leert om er op een goede manier mee om te gaan. Dat kun je doen door de bron van de stress aan te wijzen. Vooral jongere kinderen zien niet uit zichzelf het verband tussen de druk van een toets en de hoofd- of buikpijn die daarmee gepaard gaat. Leg je kind uit dat angst en stress normaal zijn. In het artikel Wat te doen als je kind stress heeft? 5 tips! lees je hoe je je kind kunt helpen om de stress kwijt te raken.

Duur reactie op stressvolle gebeurtenis

Hoe lang is het somber en verdrietig zijn na een stressvolle gebeurtenis normaal bij een kind? Volgens kinder- en jeugdpsychiater Rinne-Albers mag zoiets een paar weken overheersend aanwezig zijn. “Maar dat moet wel afnemen. Zelfs bij gebeurtenissen met een enorme impact, zoals de dood van een ouder. Bij rouwen is een kind een half jaar tot een jaar regelmatig terecht verdrietig, maar zelfs in zo’n geval moet de gewone draad op school binnen een paar weken, uiterlijk maanden, wel weer zijn opgepakt.”

Ondersteuning

Aarzel niet om hulp in te roepen als je het zelf niet redt en de problemen van je kind niet verbeteren. Zoek gewoon professionele hulp als je kind langer dan een paar weken stagneert. Er zijn ook lotgenotengroepen die voor jonge kinderen nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld de Piep zei de Muis Club. En voor jongeren kan het helpen om eens het verhaal te doen aan een andere volwassene dan de ouder, bij InBeeld is dit mogelijk.

Bronnen:

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE