STIMULEER DE ZELFSTANDIGHEID VAN JE PUBER! 5 TIPS

In de puberteit gaat je kind zich losmaken van jou als ouder en steeds meer zijn/haar leven leiden. Het is een periode dat je kind moet leren steeds meer zelfstandig te worden. Soms lijkt dit een proces dat vanzelf gaat. Maar zelfstandig zijn houdt meer in dan je eigen weg gaan. Je moet ook in staat zijn je sociaal en verantwoord op te stellen, rekening kunnen houden met anderen en zelfredzaam zijn. Hoe stimuleer je als ouder de zelfstandigheid van je puber? 5 tips!

Tip 1: Stel regels

Ook juist nu is het stellen van (sociale) regels belangrijk. Deze zijn de leidraad voor je puber voor het ontwikkelen van een besef wat hoort en wat niet hoort. Ze bereid je je puber voor op een maatschappij waarin eenmaal veel regels gelden. Leg wel uit waarom deze (sociale) regels gesteld worden. En wellicht kan er over sommige regels en afspraken nog onderhandeld worden.

Tip 2: Ga discussies niet uit de weg

Ga discussie over regels, faciliteiten, meningen, enz. niet uit de weg. Je wilt immers dat je kind voor zichzelf gaat denken en een eigen mening ontwikkelt. Je puber moet ook leren om zijn/haar mening te kunnen geven in gesprekken met anderen. Luister goed en stimuleer je puber zijn of haar eigen mening te geven, bijvoorbeeld over gebeurtenissen op school of thuis. Kijk ook steeds of en waarom het voor je kind belangrijk is over een regel in gesprek te gaan. Praat samen over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes. Je kind leert zo ook leren geven en nemen en het gaat zich realiseren dat ieder mens anders is en een andere mening heeft.

Tip 3: Geef je kind verantwoordelijkheden

Om volwassen te worden moet je kind leren omgaan met verantwoordelijkheid. Dat betekent leren om zelfstandig beslissingen te nemen, situaties in te schatten en vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Verantwoordelijkheid dragen, leert een kind door het te krijgen. Vanaf de bovenbouw van de basisschool kun je je kind al steeds meer zelf laten beslissen en de verantwoordelijkheid ervan laten dragen. Eerst over simpele dingen zoals zakgeld en terugkerende klusjes thuis. Geef je puber vanaf de brugklas de verantwoordelijkheid voor school en het huiswerk. En weer later bijvoorbeeld voor het zoeken van een bijbaantje en beheren van de eigen financiën. En neem niet meteen de verantwoordelijkheid over als je denkt dat het misgaat. Ondersteun je kind, denk mee, maar laat de eindverantwoordelijkheid bij hem/haar.

Tip 4: Laat je kind praktisch vaardig worden

Als ouder neem je je kind met liefde allerlei taken uit handen. Je kind heeft het al druk genoeg met school, sporten, vrienden… en het is ook weinig moeite. Maar zelfstandig zijn, vraagt ook om praktische vaardigheden. Je puber moet ook leren hoe een wasmachine werkt, hoe je eten kookt, hoe je een band plakt en hoe je een probleem dat je ervaart met een leerkracht oplost. Kortom, steeds meer moet je puber leren zelf te doen en op te lossen.

Tip 5: Moedig je kind aan

Pubers zijn vooral met zichzelf en hun eigen identiteit bezig. Dat hoort bij het proces van losmaken. Als je onafhankelijk gedrag en initiatieven van je kind aanmoedigt, verloopt die ontwikkeling soepeler. Het werkt positief als je open met je puber praat, open staat voor zijn/haar (andere) opvattingen en ook eens van mening kunt veranderen. Vergeet ook niet af en toe complimenten te maken voor de stappen die je kind zet in zelfstandigheid.

We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE