SPORTAKKOORD MEERSSEN: EEN LEVEN LANG GENIETEN VAN BEWEGEN!

In gesprek met Baudouin Clairbois
In gesprek met Baudouin ClairboisCombinatiefunctionaris Sport & Bewegen gemeente Meerssen

In oktober 2020 ging Baudouin van start als combinatiefunctionaris Sport & Bewegen voor de gemeente Meerssen. De komende drie jaar gaat hij aan de slag om de inwoners van Meerssen, jong en oud, te stimuleren om meer te bewegen en gezonder te leven! Dat doet hij uiteraard niet alleen, maar samen met allerlei andere partners die zich hebben verbonden aan het Sportakkoord Meerssen. In dit interview vertelt hij enthousiast over de ideeën en initiatieven die er zijn voor kinderen en jongeren in de gemeente Meerssen.

Het Nationaal Sportakkoord vertaald naar Meerssen

“Het Sportakkoord Meerssen komt voor uit het Nationaal Sportakkoord dat in juni 2018 door allerlei organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg werd ondertekend. Met dit landelijke Sportakkoord wil men bereiken dat iedereen in Nederland een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. In de afgelopen maanden ben ik samen met allerlei partners in Meerssen aan de slag gegaan met ambities die zijn beschreven in dit akkoord. We zijn heel blij dat zoveel partijen in Meerssen zich hebben verbonden aan het Meerssens Sportakkoord; van sportverenigingen en commerciële sportaanbieders tot instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, evenementen-organisatoren, het bedrijfsleven en de gemeente.”

Belangrijke thema’s

“Vanuit het Meerssens Sportakkoord zijn er drie centrale thema’s; ‘vitale verenigingen’, ‘iedereen doet mee’ en ‘vaardig in bewegen’. Voor kinderen is dit laatste thema een belangrijke. Dat gaat erover dat het van jongs af aan vanzelfsprekend moet zijn dat een kind dagdagelijks kan bewegen. Maar dat mag nog verder gaan, naar levensstijl, voeding en gedrag. Daarom hebben we in Meerssen het thema ‘preventie’ toegevoegd aan het Sportakkoord. Het stimuleren van een rookvrije omgeving, preventie op het gebied van alcohol en drugs, interventies op kinderdagverblijven, de gezonde school et cetera. In een themagroep met vertegenwoordigers van MIK, Kidts, Trajekt, JOGG, Karate Do Pora en het Stella Maris College bekijken we welke vraagstukken er liggen voor de doelgroep kinderen en jongeren en hoe we daarmee aan de slag kunnen. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen de doelgroep 0 – 6 jaar, 6 – 12 jaar en 12 – 18 jaar en voor elk van deze groepen zijn er al allerlei ambities en ideeën.

sportakkoord Meerssen

Interventies voor kinderen van 0 – 6 jaar

“Wat de interventies gericht op de allerkleinsten betreft, richten we ons onder meer op deskundigheidsbevordering bij pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Onlangs namen alle kinderdagverblijven al deel aan een workshop over de Peuterspeelbox (een initiatief van JOGG Heuvelland). Tijdens deze workshop werden de pedagogisch medewerkers uitgedaagd om door inzet van hun eigen creativiteit na te denken over welke andere spelmogelijkheden er nog meer zijn op basis van de Peuterspeelbox. Daarbij werd gebruik gemaakt van de schijf van 10, gericht op bewegen. Denk aan springen, klimmen, stoeien, dansen en balanceren. Door al van jongs af aan te werken aan deze 10 basisvaardigheden kan men al op de peuterspeelzaal bijdragen aan levenslang plezier aan vitaliteit.”

>> Lees meer over de activiteiten van JOGG in Meersen in het interview met Laura Spauwen, JOGG-regisseur in de gemeente Meerssen.

schijf van 10

“Het structureel inzetten van deze 10 basisvaardigheden voor bewegen, is iets waar we graag naar toe willen werken”, vervolgt Baudouin zijn verhaal. In Nederland is het zo goed als vanzelfsprekend dat elk kind z’n A-diploma haalt voor zwemmen, maar het is nog niet per definitie zo dat datzelfde kind ook op een speelse manier de trap richting het zwembad op kan lopen. Eén van de ambities in het Sportakkoord Meerssen is dan ook dat elk kind straks een beweegdiploma heeft, gericht op deze 10 basisvaardigheden. Een diploma dat kinderen al op jonge leeftijd behalen, nog voor ze op zwemles gaan. Zodat, als een kind naar een vereniging gaat, men weet dat het kind een bepaald basisniveau heeft wat bewegen betreft. Het streven is om dit in te bedden in de kinderopvang. Maar we zijn ook aan het onderzoeken of we hierin kunnen gaan samenwerken met de consultatiebureaus, omdat zij natuurlijk alle kinderen zien. Als we dat kunnen gaan uitrollen, hebben we iets heel moois voor de kinderen van gemeente Meerssen!”

“Als we dat kunnen gaan uitrollen, hebben we iets heel moois voor de kinderen van gemeente Meerssen!”

“Naast interventies die zich richten op de kinderopvang, zijn we ook bezig te onderzoeken hoe we de kennis en vaardigheden van ouders kunnen vergroten als het aankomt op bewegen met je kind. Zo is er bijvoorbeeld een mini cursus ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport en Bewegen over de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar, waarin ouders of pedagogisch medewerkers eigenlijk een korte cursus kunnen volgen over het bewegen van kinderen. We merken zelf dat ouders, zeker nu in coronatijd, behoefte hebben aan informatie over hoe ze op een leuke manier kunnen bewegen met hun kind. Na het volgen van de mini-cursus krijgen de ouders beweegspelletjes die ze vervolgens thuis kunnen spelen met hun kinderen.

>> Lees ook: Stimuleer je kind meer te bewegen met deze 5 tips!  

bewegen kinderen gezond gewicht

Interventies voor kinderen van 6 – 12 jaar

“Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn we aan het verkennen hoe we de sportverenigingen meer kunnen laten integreren in het schoolse. Welke verbindingen kunnen we leggen, zodat kinderen rondom school kennis kunnen maken met het aanbod van de verschillende sportverenigingen in de gemeente? Is het bijvoorbeeld mogelijk om te gaan werken met proeflessen tijdens de gymles? Of zouden sportverenigingen hun aanbod kunnen gaan aanbieden op de schoollocatie, zodat je het sporten in de omgeving van school kunt houden? Wat natuurlijk mooi aansluit bij de gedachte van de integrale kindcentra. Zeker voor kinderen tot groep 6 kan dit het verschil maken. Oudere kinderen kunnen al wat makkelijker zelf naar een clubje fietsen. Je creëert dan eigenlijk een soort verlengde schooldag. Zeker voor werkende ouders kan dit heel prettig zijn. De komende tijd willen we gaan onderzoeken of hier animo voor is op de scholen.”

“Je creëert dan eigenlijk een soort verlengde schooldag. Zeker voor werkende ouders kan dit heel prettig zijn.”

“Een andere lijn voor deze doelgroep is gericht op een groep tieners in Meerssen die af en toe een vorm van overlast veroorzaken. In samenwerking met de straatcoaches van Trajekt zijn we aan het verkennen hoe we bij hen ‘bewegen’ kunnen inzetten om zodoende overlast te beperken. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 10 – 14 jaar. We denken aan de combinatie van huiswerkbegeleiding met een wekelijkse sportbijeenkomst. En dan een sport die jongeren in deze leeftijd heel aantrekkelijk vinden, zoals bijvoorbeeld boksen of pannavoetbal. Die training willen we dan laten verzorgen door iemand die zelf dit proces heeft meegemaakt. Iemand die een voorbeeldfunctie heeft, waar ze tegenop kijken en respect voor hebben. Zo iemand kan dan een positieve bijdrage leveren in de ontwikkeling van deze groep.”

sportakkoord meerssen combinatiefunctionaris

Interventies voor jongeren van 12 – 18 jaar

“Voor de tieners zijn we ook met iets tofs bezig! Vanuit het Sportakkoord zijn een 11-tal jongeren in opleiding tot Leider Sportieve Recreatie. De ambitie is om deze jongeren straks in te zetten bij bijvoorbeeld de allerjongsten om hun beweegdiploma te halen, of om bijvoorbeeld te ondersteunen bij BSO’s tijdens de vakantieperioden. Een begeleidende rol tijdens de beweegactiviteit bij de jeugd uit Meerssen sluiten we ook niet uit. Door de jongeren die nu getraind worden in te zetten in hun eigen omgeving, creëer je een duurzaam karakter en bied je deze jongeren een bijbaantje in de sport.

Andere thema’s waar we mee bezig zijn voor deze doelgroep zijn preventie op het gebied van middelengebruik en bewegen in coronatijd. Wat dit laatste betreft zijn we samen met jongeren aan het bekijken hoe we op korte termijn een activiteit kunnen organiseren die jongeren vanuit thuis kunnen doen, om ze een beetje uit de sleur te halen waar veel jongeren momenteel in zitten. Onderzoek laat zien dat jongeren een grote terugval hebben ten aanzien van bewegen in deze periode. Vandaar dat vanuit het Sportakkoord hier extra aandacht op gevestigd wordt. Onlangs hebben we een beweegactiviteit georganiseerd voor alle havo 4 leerlingen. Samen met twee docenten van het Stella Maris zijn we met 150 leerlingen het bos in gegaan, alwaar ze al wandelend allerlei opdrachten moesten uitvoeren. Dit was een fantastische tocht. Jongeren hebben veel behoefte om elkaar weer te ontmoeten. Daarom zijn we nu samen met jongeren aan het onderzoeken wat we nog meer kunnen organiseren.”

sportakkoord meerssen jongeren sporten bewegen

Interventies gericht op kinderen/jongeren met overgewicht

“Ten slotte zijn er ook een nog een aantal acties waar we op de langere termijn mee aan de slag willen gaan. Dat gaat over aanbod voor kinderen met overgewicht en kinderen die niet bewegen. In Maastricht draait het programma Coach Sports. Een beweegprogramma dat wordt aangeboden door het Maastricht UMC+ en Maastricht Sport voor kinderen met ernstig overgewicht/obesitas. We willen op termijn gaan bekijken of het haalbaar is om zoiets ook in Meerssen op te zetten. Hetzelfde geldt voor de Mix Sport Club, een beweegclub voor kinderen die om welke reden dan ook niet kunnen aansluiten bij regulier beweegaanbod in de directe omgeving. Daarbij laten we ons graag inspireren door de ervaringen van Mix Sportclub Maastricht en Sport Mix Club Vaals. Kortom mooie ambities voor de toekomst om dit ook in Meerssen te kunnen gaan realiseren.”

MEER INFORMATIE