SPEAKING MINDS: JONGEREN DENKEN MEE OVER HET ARMOEDEBELEID IN MEERSSEN

In december organiseert de gemeente Meerssen het project Speaking Minds voor leerlingen van Stella Maris College. Speaking Minds is een project waarmee jongeren een stem krijgen in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. Dit draagt bij aan het verkleinen van de afstand tussen jongeren en de gemeente. Doordat jongeren actief meedenken, neemt hun zelfvertrouwen én het vertrouwen in de overheid toe.

Armoede enquête

Het is niet de eerste keer dat jongeren in Meerssen actief betrokken worden bij dit thema! In 2017 heeft de gemeente middels de armoede enquête op Stella Maris College aan leerlingen gevraagd wat zij missen in het aanbod van voorzieningen en regelingen. En hoe de gemeente hen het beste kan bereiken. Naar aanleiding van de uitkomsten uit deze enquête werd samen met Stichting Lyvia het Buddyproject voor gelijke kansen voor alle kinderen ontwikkeld. Verder gaven jongeren aan dat zij het liefst geïnformeerd worden via een folder. Hiertoe hebben we de Pocketgids ‘Meerssen en ik’ gemaakt en onder de jongeren verspreid.

Taboe doorbreken

De volgende vraag die aan jongeren wordt voorgelegd, is hoe het taboe op armoede en schulden doorbroken kan worden. Hoe creëren we meer bewustwording voor armoede en schulden onder jongeren? En hoe kunnen we jongeren faciliteren om het gesprek met leeftijdsgenoten aan te gaan, wanneer zij armoedeproblematiek vermoeden? Tijdens de projectweek gaan de jongeren een week lang in verschillende sessies aan de slag met deze vragen.

De projectweek

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Speaking Minds Methode. In deze methode ontvangen jongeren informatie over omgaan met geld, het voorkomen van schulden en armoede en het risico op sociale uitsluiting. Ze gaan in gesprek met beleidsmakers en organisaties die betrokken zijn bij dit thema. En ze leren vaardigheden als onderzoek doen en presenteren. Ook leren ze hoe gemeentelijk beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert!

Advies op maat

Het Speaking Minds project in Meerssen wordt in januari afgesloten met een slotpresentatie, waarin de jongeren hun adviezen aan de gemeente presenteren en wethouder Heusschen inhoudelijk zal reageren. Daarna volgt er een korte ‘informatiemarkt’ waarbij alle aanwezigen in groepjes met de jongeren in gesprek kunnen over de gegeven adviezen. De ketenpartners die meewerken aan het project, zoals Trajekt, Kredietbank Limburg en de Adviesraad Sociaal Domein, zullen uitgenodigd worden voor deze slotbijeenkomst. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Benieuwd naar de uitkomsten?

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van het Speaking Minds project? Dan kun je de slotbijeenkomst waarin de jongeren hun adviezen presenteren bijwonen. Deze zal plaatsvinden voorafgaand aan de Raadsadviesvergadering op woensdag 30 januari 2019, van 18.00 tot 19.00 uur.

MEER INFORMATIE