SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK OP HET SOPHIANUM DOOR TEAM JEUGD GULPEN-WITTEM

In gesprek met Angeline Sonnemans, Stephan Debie en Veronique Mesters
In gesprek met Angeline Sonnemans, Stephan Debie en Veronique Mesters Schoolmaatschappelijk werkers aan het Sophianum

Anders dan in de meeste andere gemeenten in de regio 043 zijn de medewerkers van team Jeugd Gulpen-Wittem ook verbonden als schoolmaatschappelijk werker aan een of meerdere scholen. Zo zijn Angeline Sonnemans, Stephan Debie en Veronique Mesters als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan het Sophianum. In dit artikel lees je meer over de invulling van het schoolmaatschappelijk werk door team Jeugd op het Sophianum in Gulpen!

Bewust zichtbaar op school

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een belangrijke, structurele basisvoorziening binnen het onderwijs om vroegtijdig problematiek te signaleren, gepaste hulp te bieden en/of door te verwijzen naar hulpverlening in geval van niet-school gerelateerde problematiek. De gemeente Gulpen-Wittem heeft de visie om preventief te werken en zichtbaar te zijn in en voor het onderwijs. Het laagdrempelig hulp bieden bij eenvoudige vragen is een speerpunt van de gemeente Gulpen-Wittem. De keuze om dit zo vorm te geven, heeft heel goed uitgepakt!

Het is prettig dat de schoolmaatschappelijk werker van team Jeugd een leerling kan helpen bij een eenvoudige hulpvraag in een paar gesprekken, maar ook zelf extra hulp in kan zetten als de situatie daar om vraagt. Deze rechtstreekse lijn, één contactpersoon, is fijn voor iedereen, zoals ook blijkt uit de positieve reacties van school, jongeren en ouders op deze aanpak.

Wie kunnen terecht bij schoolmaatschappelijk werk en waar?

  • Docenten en mentoren: kinderen zijn vijf dagen per week op school. Scholen zien bijvoorbeeld dat kinderen zich slechter kunnen concentreren, druk zijn, zich anders gedragen of gaan verzuimen. Voor mentoren is het daarom laagdrempelig om binnen te lopen voor overleg.
  • Ouders: ook kan het zo zijn dat ouders in een oudergesprek hun zorgen benoemen.
  • Jongeren: natuurlijk kunnen jongeren zelf binnenlopen. Soms sturen jongeren een appje of lopen binnen, omdat ze zich zorgen maken over een vriend(in) en graag samen een keertje willen binnenlopen. Voor jongeren is het vaak makkelijker hulp te zoeken op school in plaats van uit te zoeken waar ze met vragen terecht kunnen.

Als schoolmaatschappelijk werker voer je gesprekken met leerlingen op school, tijdens schooltijd. Een afspraak duurt meestal een lesuur. Op het Sophianum is een spreekkamer voor schoolmaatschappelijk werk ingericht waar Véronique, Stephan en Angeline op vaste momenten in de week aanwezig zijn.

Welke vragen stellen jongeren aan schoolmaatschappelijk werk?

Problemen in de thuissituatie komen het meest voor. Bijvoorbeeld vragen over ouders die gaan scheiden en alles wat daarmee te maken kan hebben. Maar ook iets anders wat er op dat moment gebeurt zoals een vader die ziek is of een oma die gestorven is waar een hechte band mee was. Of iets wat thuis speelt zoals een broer of zus die autisme heeft en daardoor meer aandacht thuis vraagt.

Pesten is een thema dat in eerste instantie niet direct thuishoort bij het schoolmaatschappelijk werk. Dat is iets wat hoort bij de mentor of de anti-pestcoördinator van school. Maar stel dat een kind op de basisschool ook gepest werd en vragen heeft als ‘waarom gebeurt dit steeds met mij’ of er zijn vragen hoe je beter op kunt komen voor jezelf, dan kan schoolmaatschappelijk werk wel helpen.

Samenwerking

De lijnen binnen school zijn erg kort. De mentoren kennen ons als de gezichten van team jeugd en schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk is een belangrijk onderdeel van de ondersteuningsstructuur op de school. De afspraak is dat de vakdocent/mentor als eerste aan zet is als er iets speelt rondom een leerling. Schoolmaatschappelijk werk is actief in alle niveaus van de ondersteuningsstructuur, dus we kunnen op alle niveaus meedenken.

Het Sophianum heeft een preventieteam waarin brede signalen omtrent jongeren besproken worden. Het team wordt gevormd door schoolmaatschappelijk werk, de jeugdagent, jongerenwerk, een afvaardiging van de Oudervereniging en school. Signalen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld sociale media gebruik of  dat blowen op steeds jongere leeftijd gebeurt.

School zet in op preventieve programma’s en het preventief bundelen van signalen helpt om een keuze te maken wat op dit moment bij jongeren past. Er wordt ook meegedacht als het thema’s zijn die niet alleen de school betreffen en waar andere partners een bijdrage in kunnen leveren.

Kortom

Schoolmaatschappelijk werk/team jeugd betekent in de gemeente Gulpen-Wittem: vroeg signaleren, één contactpersoon gedurende het hele ondersteuningsproces. Starten vanuit preventie, betrekken van het eigen netwerk, inzet van extra hulp indien nodig.

MEER INFORMATIE