RECHT OP CLIËNTONDERSTEUNING

recht op cliëntondersteuning

Een burger heeft bij het verhelderen van een hulpvraag of bij het aanvragen van een voorziening (in het kader van de wet WMO Participatiewet of Jeugdwet) recht op onafhankelijke cliëntondersteuning die kosteloos wordt verstrekt. Vanuit een samenwerking ondersteunen MEE, Trajekt en Steunpunt Mantelzorg burgers bij het opstellen van een persoonlijk plan of familiegroepsplan. Ook bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek of voor begeleiding tijdens het gesprek kunnen burgers terecht.

Lees voor meer informatie de folder voor partners.

MEER INFORMATIE