Professionals
Links

Links

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het helpt organisaties in de jeugdsector de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren: www.nji.nl.

Databank en agenda na- en bijscholing NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de online databank Na- en Bijscholing in samenwerking met verschillende partners. Professionals, leidinggevenden en scholingsfunctionarissen in de jeugdsector kunnen in de databank snel zoeken naar relevante en kwalitatief goede scholing. De databank bevat inmiddels maar liefst 750 cursussen en trainingen, waarvan driekwart geaccrediteerd is door een beroepsregister. Het Nederlands Jeugdinstituut vult de databank continu aan. Bekijk hier het agenda overzicht met allerlei actuele activiteiten en congressen.

ZorgWijzer.nl
ZorgWijzer.nl is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. Op de website worden diverse antwoorden gegeven op vragen als “Hoe is de jeugdzorg georganiseerd?”, “Wanneer krijgt een kind toegang tot jeugdzorg?” en “Wanneer kan een kind gebruik maken van een pgb?”.

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland
Alles over de transformatie van het Sociaal Domein in de regio Maastricht-Heuvelland. Je vindt hier alle informatie over de drie transities op het terrein van Jeugd, Werk en Zorg die de zes gemeenten gezamenlijk uitvoeren. Bijeenkomsten, uitnodigingen, verslagen, beleidsplannen en andere documenten met informatie hierover vind je op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl.

Stichting Opvoeden.nl
Stichting Opvoeden.nl biedt gevalideerde en eenduidige informatie aan over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan ouders, jongeren en kinderen. Alle ontwikkelde en door de kennis- en thema-instituten gevalideerde informatie is getoetst en voldoet aan de criteria met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid: www.stichtingopvoeden.nl.

VPNGids.nl – Veilig internet voor kind en jeugd
Als pedagogisch professional wil je er alles aan doen om kinderen veilig te houden. Online is dat nog best een uitdaging: de ontwikkelingen gaan razendsnel en dat is vaak lastig bij te benen. VPNGids.nl heeft een dossier aangemaakt waarin manieren worden besproken die kinderen bescherming kunnen bieden terwijl ze gebruikmaken van het internet.

Online tools voor jeugdprofessional
Een handige website met een overzicht van allerlei online tools die je als jeugdprofessional kunt gebruiken in je werk met gezinnen. Laat je cliënten kennis maken met zelfhulp of online behandelingen. Ondersteun hen met informatieve webpagina’s en zelftests. Een project van Fontys Hogeschool Pedagogiek i.s.m. Zuyd Hogeschool en de Provincie Limburg. www.dejeugdprofessional.info.

We helpen – De kracht van elkaar (sociale marktplaats)
Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website zorgen voor een ander. WeHelpen is een coöperatie en opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. Zij stimuleren het bieden van hulp en het helpen van elkaar via deze website. Andere coöperatieleden zijn bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties.

Kinderbescherming
De website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de Raad voor de Kinderbescherming. www.kinderbescherming.nl.

Stichting school en Veiligheid
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden.

Wegwijzer jeugd en veiligheid
De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. www.rivm.nl.

Voedingscentrum
Deze stichting wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. www.voedingscentrum.nl.

Downloads