PREVENTIEVE CURSUSSEN BETER BESCHIKBAAR DOOR SAMENWERKING MAASTRICHT-HEUVELLAND GEMEENTEN

Foto Aanmeldpagina

Door een samenwerking van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Maastricht, Vaals en Valkenburg aan de Geul kunnen ouders en kinderen in de regio 043 vanaf augustus 2019 ook in een andere gemeente een cursus of training volgen. Omdat de trainingsdag beter in je agenda past bijvoorbeeld, of omdat de cursus van je keuze daar eerder van start gaat dan in je eigen gemeente. Marjolein Nicolaes, beleidsadviseur Jeugd van de gemeente Eijsden-Margraten vertelt er meer over!

Beter beschikbaar

“Door als Maastricht-Heuvelland gemeenten onze krachten te bundelen, zorgen we ervoor dat een aantal preventieve cursussen beter beschikbaar zijn voor ouders en kinderen in onze regio. Daarbij gaat het om de cursus Rots en Water, een weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 – 8 en van 8 – 12 jaar, de KIES-training, voor kinderen van ouders in Echtscheidingssituaties en de Workshop Opvoeden in twee Huizen, voor alleenstaande ouders. Door de samenwerking in dit project is een gelijkwaardig aanbod in alle gemeenten gerealiseerd. Een belangrijke stap, voortgekomen uit de Toekomstagenda Sociaal domein Maastricht-Heuvelland, waar we trots op zijn!”, aldus Marjolein Nicolaes.

Uniek

“Komend jaar gaan er, op verschillende locaties in de regio, verschillende cursussen van start, die worden aangeboden door welzijnsorganisatie Trajekt. In september start bijvoorbeeld een cursus ‘Rots en Water voor 8 – 12 jarigen in Gulpen en Maastricht en een cursus Rots en Water voor 6 – 8 jarigen in Meerssen en Valkenburg. Deze cursussen zijn voor kinderen uit álle Maastricht-Heuvelland gemeenten toegankelijk. Ouders en kinderen zijn dus niet meer gebonden aan het aanbod in hun eigen gemeente. Dat is het unieke van dit project.”

Centraal aanmelden

“Wat ook nieuw is, is dat de aanmelding voor alle cursussen nu centraal verloopt via de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het CJG043. Deze website over opvoeden en opgroeien is ook een gezamenlijk initiatief van de Maastricht-Heuvelland gemeenten, waar veel ouders en jeugdprofessionals in de regio al bekend mee zijn. Een logische plek dus, waar ouders bovendien ook veel andere informatie kunnen vinden over opvoeden en opgroeien en alles wat daarmee te maken heeft in onze regio.”

Er is meer…

“Naast de genoemde drie cursussen die worden aangeboden door Trajekt, kunnen ouders zich op de CJG043-website ook aanmelden voor coaching Positief Opvoeden volgens TripleP en het online programma PinkCloud. Dit is een wetenschappelijk ontwikkeld online programma voor ouders van kinderen van 0 – 4 jaar, bedoeld om hen te versterken in hun nieuwe rol als ouder. Ouders kunnen dit dus gewoon, op een moment dat het hen uitkomt, thuis op de bank, samen gaan doen. Ten slotte start er binnenkort ook Home-Start in de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Home-Start is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. We zijn heel benieuwd hoe al deze initiatieven  ontvangen gaan worden!”

Meer weten?

Wil je meer weten over de inhoud van de diverse cursussen die door de Maastricht-Heuvelland gemeenten kosteloos worden aangeboden voor kinderen en ouders in de regio 043? Ben je benieuwd wanneer welke cursus start in welke gemeente? Of wil je jezelf of je kind aanmelden? Kijk op www.cjg043.nl/aanmelden.