PLAYING FOR SUCCESS: VOOR KINDEREN DIE EEN STEUNTJE IN DE RUG KUNNEN GEBRUIKEN!

In gesprek met Kim Adriaens
In gesprek met Kim AdriaensCentrummanager Playing for Success

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 8 tot 16 jaar die een positieve boost kunnen gebruiken. Het is een landelijk ontwikkeld concept, waarbij intensieve begeleiding van de kinderen in een echte WOW-omgeving (vaak het stadion van een betaalde voetbalclub) centraal staat. Spelenderwijs wordt gewerkt aan een betere motivatie voor school, beter leren samenwerken en aan zelfvertrouwen. In onze regio wordt Playing for Success aangeboden in het stadion van MVV. Meer over Playing for Success, lees je in dit interview met Kim Adriaens, die zich als centrummanager met passie inzet voor dit bijzondere en succesvolle aanbod!

Steuntje in de rug

“Playing for Success is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vaak zijn dit kinderen die gepest zijn, of kinderen die van zichzelf wat onzeker zijn of minder zelfvertrouwen hebben. Het kunnen ook kinderen zijn die het thuis moeilijk hebben. Of bijvoorbeeld een zieke ouder hebben of een ziek broertje of zusje. Of kinderen die om een andere reden even niet zo lekker in hun vel zitten… We willen dat kinderen die het op dat moment echt nodig hebben, altijd plek hebben. Daarom promoten we het aanbod niet teveel en verloopt de aanmelding voor het programma via de leerkracht en intern begeleider van de school. Zij kunnen de kinderen die het ’t hardst nodig hebben meestal wel goed eruit pikken.”

Succes

“In onze regio bestaat Playing for Success nu ongeveer 6 jaar. We zijn destijds begonnen met 3 blokken van twee groepen met leerlingen uit het basisonderwijs. Die groepen kwamen altijd makkelijk vol. Op een gegeven moment kwam er ook vraag vanuit het Voortgezet Onderwijs. Momenteel lopen er drie groepen tegelijkertijd; twee met basisschoolleerlingen en een met VO-leerlingen. In totaal draaien we dus zo’n 9 groepen per jaar. De groepen met basisschoolleerlingen worden samengesteld uit aanmeldingen vanuit scholen uit de hele regio. De kinderen kennen elkaar nog niet als ze starten. Voor het VO wordt het programma onder schooltijd aangeboden aan een hele klas. Dit doen we omdat de groepsdynamiek in die leeftijd een belangrijke rol speelt.” 

Op maat

“Het Playing for Success programma bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2.5 à 3 uur. In die weken komen verschillende thema’s aan bod. Voor de basisschoolleerlingen gaat het bijvoorbeeld over zelfbeeld, vriendjes maken, familie, gezonde voeding, weerbaarheid, grenzen stellen. En dat doen we steeds op een hele leuke manier. Binnen het thema ‘gezonde voeding’ worden bijvoorbeeld de ouders uitgenodigd om te komen eten en bereiden de kinderen een 3-gangen diner voor. Eigenlijk is het een heel breed scala aan thema’s wat aan bod komt. En als er een keer iets uitspringt, omdat iets op dat moment actueel is, hebben we daar ook ruimte voor. We kunnen het programma op maat maken voor een groep.”

Weinig voetbal

“Voor de groepen basisschoolleerlingen hebben de bijeenkomsten een vaste structuur; we werken met een 1e helft, rust en 2e helft. In de eerste helft krijgen ze een sportopdracht, waarmee ze kennis kunnen maken met verschillende sporten. Soms kunnen we kinderen zo ook door leiden naar een vereniging. De tweede helft staat het pedagogische meer centraal. Daar leren de kinderen op een speelse wijze over zichzelf. We merken dat weleens gedacht wordt dat Playing for Succes heel veel met voetbal te maken heeft, maar behalve de locatie en de opbouw in eerste en tweede helft, speelt voetbal eigenlijk nauwelijks een rol.”

Preventie

“Bij de VO-leerlingen komen de thema’s die ik net noemde ook aan bod en is er daarnaast aandacht voor allerlei preventieve thema’s zoals drank, drugs, seksualiteit. Wat ik persoonlijk een heel leuk onderdeel vind in het programma voor VO-leerlingen, is het solliciteren. De groep krijgt dan uitleg over verschillende baantjes bij MVV; security, drank schenken, bandjes controleren, noem maar op. Dan kunnen ze kiezen waar ze op willen solliciteren en moeten ze een CV maken en een 1 minuut pitch voorbereiden. Vervolgens hebben ze dan een echt sollicitatiegesprek met Stijn Vullings van MVV. En de week erna mogen ze hun baantje eenmalig uitvoeren tijdens een wedstrijd. Het is erg leuk om te zien wat die ervaring doet met hun zelfvertrouwen. Het zijn kinderen die net de leeftijd hebben om te gaan vakkenvullen. Met die ervaring durven ze die stap om te gaan solliciteren vaak ook echt te gaan zetten! 

Kracht

“Naast het feit dat kinderen zelf heel enthousiast zijn over het programma, meten we ook met vragenlijsten of kinderen veranderen op het gebied van zelfvertrouwen en samenwerken. Je ziet kinderen echt groeien. Ook van ouders horen we dat regelmatig terug. Ik denk dat dit komt doordat wij een andere focus hebben, met weinig verwachtingen. Net zoals je niet van een vis kunt verwachten dat ie de trap op gaat klimmen, gaan wij ook niet met een kind dat niet lekker in z’n vel zit in gesprek over wat niet goed gaat en hoe dat anders zou moeten. Wij kijken naar ‘wat kun je wel?’. Wat zijn de sterke kanten van een kind en hoe kunnen we die verder ontwikkelen?”

Respect

“We spreken kinderen sowieso op een andere manier aan. Bij ons is het niet van ‘doe je pet af’ en we gaan ook niet steeds zitten waarschuwen. Je weet na twee keer al hoe een kind is. Als je dan van een kind dat zich moeilijk kan concentreren en nogal stuitert gaat verwachten dat het anderhalf uur stil gaat zitten, dat werkt niet… We passen het programma daar op aan; gaan in kleine groepjes uit elkaar om dingen te bespreken, zorgen voor een goede balans tussen praten en bezig zijn. Korte opdrachtjes. En als het een jongere dan desondanks niet lukt om rustig mee te doen, is het meer van ‘ik zie dat je heel enthousiast bent, lukt het je nog even om je aandacht vast te houden of moeten we een stukje gaan lopen? Daar dwing je ook respect mee af. Al helpt het natuurlijk ook dat we een jong team zijn en nog redelijk dezelfde taal spreken als de jeugd.” 

Uniek

“Wat trouwens ook uniek is aan Playing for Success”, vervolgt Kim haar verhaal, “is dat we een stichting zijn, met bestuursleden uit de onderwijskoepels MosaLira en KomLeren, MVV, Trajekt en LVO. De schoolbesturen leveren allemaal een docent die samen met vijf stagiaires een groep draait. Als centrummanager ben ik de enige betaalde kracht. Omdat we het programma gratis aanbieden, hebben we geen vaste inkomensstroom. We zijn dus afhankelijk van fondsen en sponsoring om alles draaiende te houden! Momenteel hebben we 3 docenten en 13 stagiaires van pedagogiek, CIOS, sportkunde en social work. Dat is een hele organisatie, maar zonder stagiaires lukt het niet. En voor hen is het ook echt een hele leerzame stage. Ze krijgen veel verantwoordelijkheid en kunnen ervaring opdoen zowel in de sport als in de pedagogiek.”

Maatschappelijke beurs

“Als Centrummanager ben ik steeds in de weer om allerlei deals te sluiten met partners en organisaties in de regio. Zo hebben we met Albert Heijn bijvoorbeeld afgesproken dat we een jaar langs gratis appels krijgen, in ruil voor het organiseren van een kinderactiviteit in de winkel tijdens de schoolvakantie. En dat doen we dan uiteraard ook in Playing for Success stijl, bijvoorbeeld een quiz over gezonde voeding. Bij MVV organiseren we de kleedkamerprojecten. En zo ruilen we als het ware onze pedagogische kwaliteiten op de maatschappelijke beurs of markt…” 

Meer informatie of aanmelden?

Kijk eens op www.playingforsuccessmaastricht.nl of stuur een mailtje aan Kim: kim.adriaens@trajekt.nl.

MEER INFORMATIE