PILOT TRIPLE P SUCCESVOL!

De pilot coaching ‘Positief Opvoeden’ via Triple P in Maastricht-Heuvelland is een groot succes gebleken. Na een kick-off in oktober jl. is het ‘niveau 3 team’ voortvarend aan de slag gegaan. In een half jaar tijd hebben zich meer dan 50 ouders voor deze individuele coaching aangemeld. En de reeds afgeronde trajecten laten tevreden ouders zien. De betrokken partners: GGD Zuid Limburg Trajekt en gemeenten Maastricht-Heuvelland nemen dan ook het besluit om coaching ‘Positief Opvoeden’ via Triple P structureel aan te bieden.

Individuele coaching ‘Positief Opvoeden’

De individuele coaching ‘Positief Opvoeden’ biedt maatwerk, is gratis en kan op aanvraag bij ouders thuis gegeven worden. In 4 sessies gaat het gezin aan de slag om volgens de Triple P methodiek (Positief Pedagogisch Programma) de eigen opvoedvaardigheden te versterken. De coaching is gericht op de specifieke vragen of problemen die er in het gezin spelen. En biedt ouders handvatten hoe om te gaan met (probleem)gedrag van hun kind(eren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan driftbuien, agressief of grensoverschrijdend gedrag, niet willen luisteren, problemen met slapen of eten.

Preventieve opvoedmethodiek

Binnen de regio 043 zijn professionals van GGD Zuid Limburg en Trajekt opgeleid om deze coaching te geven en volgens de Triple P methodiek te werken. Deze preventieve opvoedmethodiek richt zich op het voorkomen en verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders.

Grote pluspunten Triple P

De organisaties en gemeenten kiezen na een dip door de transitie jeugdzorg nu wederom voor Triple P als opvoedmethodiek voor ouders met kinderen van 0 tot en met 16 jaar. Het versterken van de eigen kracht van ouders waar dit pedagogisch Programma op inzet en de eenheid van taal tussen de betrokken organisaties, zijn met name de grote pluspunten van deze methodiek.

Aanmelden via CJG043

Denk je bij een ondersteuningsvraag van een gezin dat deze coaching een antwoord kan bieden, attendeer hen dan op dit aanbod. Het gezin kan zich voor deze coaching aanmelden via CJG043.nl.

Meer informatie

Meer informatie over Triple P en wat de regionale aanpak is, lees je hier.

MEER INFORMATIE