OVER HET WERK VAN VEILIG THUIS

In gesprek met Agine Bernhard
In gesprek met Agine BernhardVertrouwensarts Veilig Thuis

Deze week vindt de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling plaats. Als je kindermishandeling vermoedt, kun je terecht bij Veilig Thuis. In dit artikel vertelt Vertrouwensarts Agine over het werk van Veilig Thuis. Over hun werkwijze en over wat je kunt doen als je huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt.

Veilig Thuis

“Veilig Thuis is er voor alle vormen van mishandeling, voor de leeftijd van -9 maanden tot 100+. We zijn er dus niet alleen bij huiselijk geweld, maar kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Professionals kunnen zorgen bij ons melden, maar de ‘gewone’ burger kan ons ook benaderen. Om hun zorgen of dilemma’s rondom mishandeling te bespreken, advies te vragen of een melding te doen. Bijvoorbeeld als je zelf slachtoffer of dader bent, maar ook als je je zorgen maakt over de situatie bij familie, vrienden of de buren. Dit kan ook anoniem. De meeste meldingen ontvangen we echter van Politie. Zodra een ruzie een beetje uit de hand loopt, wordt Politie gebeld en zij zijn verplicht om bij Veilig thuis te melden. Dit wordt altijd medegedeeld aan de mensen waar het over gaat.”

De werkwijze van Veilig Thuis

“Een melding die bij ons binnenkomt, wordt altijd eerst beoordeeld door een team, om te bepalen of er sprake is van spoed. Vervolgens gaan er twee medewerkers op huisbezoek om de inhoud van de melding te bespreken. Daarbij willen we ook graag horen wat de andere kant van het meldverhaal is. Samen met de betrokkenen bekijken we vervolgens of er hulp nodig is. Voor elke betrokkene bekijken wat we hij/ zij nodig heeft om het geweld te doen stoppen. Als er bijvoorbeeld sprake is van psychiatrie, betekent dit dat er therapie nodig is. Als er sprake is van werkeloosheid gaan we op zoek naar hulp vanuit een instantie die daarin gespecialiseerd is. Ook kijken we wat er nodig is voor de kinderen. Als er al hulpverlening betrokken is, bekijken we of dit de juiste hulp is en of deze geïntensiveerd moet worden. Wij zijn er niet om te straffen, maar om samen te kijken – in belang van de kinderen – hoe we hieruit kunnen komen.”

Maak jij je zorgen over huiselijk geweld in jouw omgeving?

Mocht jij je zorgen maken over huiselijk geweld in jouw omgeving, luidt het eerste advies om je zorgen bespreekbaar te maken met de personen waar het over gaat. Agine adviseert daarbij om het met de verantwoordelijken (de volwassenen op te pakken en niet eerst te gaan ‘vissen’ bij het kind. Want wat doe je als het kind je vanalles vertelt, maar niet wil dat je er iets mee doet? Je wil voorkomen dat je de volgende volwassene bent die het vertrouwen van het kind schaadt, door ofwel het verhaal toch te delen ofwel door niet voor het kind op te komen. Een tip van Agine:

“Stel je hoort dat de buren vaak heftige ruzies hebben. Zeg dan gewoon dat je hoort dat ze regelmatig ruzie hebben en dat je je zorgen maakt. Vraag of je misschien kan helpen. Vind je dit lastig, kun je hier ook altijd hulp van een medewerker van Veilig Thuis bij vragen. Maar ook de wijkagent zou je kunnen inschakelen. Mensen moeten doen wat voor hun het meest vertrouwd voelt!”

Maak het verschil!

“Regelmatig komen we vanuit Veilig Thuis in situaties om de zorgen rondom huiselijk geweld te bespreken en horen we van verschillende betrokkenen (waaronder ook professionals) dat ze het eigenlijk wel wisten, maar niet goed wisten hoe het aan te pakken. Iedereen gaat mee in het grote geheim! In zo’n situatie kan het voor de omgeving misschien helpen zich te realiseren dat zelfs ouders die hun kind actief mishandelen, diep in hun hart het beste voor hun kind willen. En bij huiselijk geweld zijn ouders zelf doorgaans ook niet gelukkig met dat patroon. Ze beseffen vaak wel dat het eigenlijk doorbroken moet worden, ze weten alleen niet meer hoe. Natuurlijk reageren ouders, wanneer er over hen gemeld wordt, in eerste instantie vaak erg boos. Maar vaak realiseren ze zich gaandeweg het traject toch op een bepaalde manier wel dat degene die gemeld eigenlijk een hele goede daad heeft verricht!”

Veilig Thuis is gratis te bereiken via: 0800-2000 (24/7)
Kijk voor meer informatie op: veiligthuiszl.nl

Logo Veilig Thuis

MEER INFORMATIE