OVER HET WERK VAN EEN OPVOEDCOACH

Gastbijdrage van Joyce Akse
Gastbijdrage van Joyce AkseOpvoedcoach & Psycholoog

Een opvoedcoach; wat doet die eigenlijk? Bij welke opvoedvragen of -problemen kun je de hulp van een opvoedcoach inschakelen? En wat kan zo iemand voor je betekenen? Wij vroegen het aan Joyce Akse van ‘Akse Coaching’ in Eijsden. Joyce heeft haar praktijk in 2013 opgericht en begeleidt sindsdien ouders uit het Heuvelland, Limburg en – door haar online aanbod – ook door heel Nederland.

Het werk van een opvoedcoach

Voor veel mensen is niet helemaal duidelijk wat een opvoedcoach precies doet. Daarom beginnen we het gesprek helemaal bij het begin; ‘wat doet een opvoedcoach eigenlijk?’. Joyce: “Ouders denken vaak dat ze alleen met zware of heftige opvoedproblemen bij een opvoedcoach kunnen aankloppen. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt bij een opvoedcoach terecht met zowel grote als kleine opvoedvragen. Door op tijd aan de bel te trekken voorkom je namelijk dat de huidige lastige opvoedsituatie van kwaad tot erger wordt. Sterker nog, door het volgen van een opvoedcoachingstraject zien ouders al binnen korte tijd verbetering en krijgen ze al snel het plezier in opvoeden terug. Daarnaast merken ze dat de rust in huis terugkeert en dat ze (nóg) meer van hun kind (0-16 jaar) kunnen genieten.”

Het is een fase…

 Vaak komen ouders pas bij mij als opvoedcoach als ze al maanden (soms zelfs jaren) met een opvoedvraag rondlopen. Ouders denken bijvoorbeeld dat het een fase is, dat het vanzelf wel weer over gaat of dat ze er gewoon even doorheen moeten. Ouders proberen in de tussentijd vaak van alles uit, maar zelden met het gewenste resultaat. En dat terwijl de lastige opvoedsituatie met de juiste handvaten in 3 tot 5 afspraken verholpen kan worden. Ouders zijn vaak verbaasd hoe makkelijk het is om weer grip te krijgen op hun manier van opvoeden en om het lastige gedrag van hun kind – waar ze dan al zo lang mee te maken hebben – om te buigen naar positief en fijn gedrag.

3 belangrijke pijlers

 Het doel van opvoedcoaching is om ouders een positieve, liefdevolle en constructieve opvoedaanpak aan te leren, waarmee ze grip krijgen op hun manier van opvoeden. Daarmee zorgen ze ervoor dat het lastige, vervelende of ongewenste gedrag van hun kind afneemt (of zelfs helemaal verdwijnt).

De eerste vraag die ouders stellen als ze bij me komen, is: ‘hoe kan ik het beste met het vervelende gedrag van mijn kind omgaan?’. Dat leer ik hen uiteraard, maar dat is slechts een deel van wat je als ouder nodig hebt om je aanpak effectief te laten zijn. Naast het omgaan met het ongewenst gedrag van je kind is het essentieel om te weten hoe je ongewenst gedrag van je kind voorkómt én hoe je positief gedrag van je kind stimuleert. Dat zijn 3 aparte pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als je in je aanpak te veel nadruk legt op één van de pijlers, dan raakt je opvoedaanpak uit balans en neemt ongewenst gedrag van je kind toe.

De basisbeginselen, die ik in mijn coaching gebruik, zijn o.a. gebaseerd op positief opvoeden. Als die basis goed is gelegd, dan ga ik in op specifieke opvoedsituaties waar ouders thuis tegenaan lopen. Ik geef ouders altijd concrete handvaten, waar ze direct thuis mee aan de slag kunnen gaan. De vraag van de ouder is leidend tijdens de coaching. Ouders geven zelf aan wat ze graag veranderd willen zien en waar ze naartoe willen werken. De aanpak stellen we vervolgens in goed overleg op. Dat betekent ook dat geen enkel coachingstraject hetzelfde is; er is dus géén ‘one size fits all’-aanpak.

3 veelvoorkomende opvoedthema’s waar ouders vragen over hebben

Als opvoedcoach richt ik me specifiek op 3 opvoedthema’s, namelijk (niet of moeizaam) luisteren, eten en slapen. Dat zijn 3 opvoedthema’s, waarover ouders zich grote zorgen kunnen maken. Hieronder lees je waar ouders thuis zoal tegenaan kunnen lopen:

  • Mijn kind luistert niet goed
    Ouders merken vaak dat hun kind al een tijdje niet goed naar hen luistert en dat daardoor vervelende situaties ontstaan. Ouders hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ze hun verzoek, vraag of opdracht eerst een aantal keer moeten herhalen, voordat hun kind in actie komt. Dat roept frustratie op. Om er toch voor te zorgen dat hun kind gaat doen wat ze graag willen, gaan ze steeds harder praten, schreeuwen of schelden. Of ze dreigen met een straf: ‘als je dat nu niet doet dan…’. En je kind reageert daar natuurlijk ook weer op: je kind wordt boos op je, kan brutaal uit de hoek komen of zegt vervelende dingen terug. Zo komen ouders en hun kind samen in een vicieuze cirkel terecht, die negatieve gevolgen kan hebben voor de ouder-kind-relatie. Als opvoedcoach leer ik ouders hoe ze er op een positieve en constructieve manier voor kunnen zorgen dat hun kind beter en sneller naar hen luistert.
  • Mijn kind eet niet goed
    Ouders maken zich vaak grote zorgen over hun kind dat niet goed eet. Je weet als ouder dat het belangrijk is om gezond te eten, maar daar wil je kind niks van weten; dat levert vaak een machtsstrijd op aan tafel. Je kind wil bijvoorbeeld niet proeven of durft niks nieuws te proberen, je kind eet weinig tot geen groente, wil het liefst altijd hetzelfde eten, maakt vaak opmerkingen of zeurt over het eten of wil niet aan tafel komen of blijven zitten. Als opvoedcoach leer ik ouders hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kind gezond, gevarieerd en genoeg eet. Daardoor krijgen ze het vertrouwen weer terug dat hun kind gezond kan opgroeien en zich goed kan ontwikkelen.
  • Mijn kind slaapt niet goed
    ‘Niet goed slapen’ kan er op diverse manieren uitzien: je kind heeft moeite met in slaap vallen of sputtert tegen bij het naar bed gaan. Daardoor duurt het naar bed brengen of in slaap vallen erg lang en valt je kind later dan wenselijk in slaap. Als je kind ’s nachts vaker wakker wordt, dan heeft dat directe gevolgen voor jou én je kind: jullie slaapcyclus wordt onderbroken. Voor een keertje is dat niet erg, maar als het vaker gebeurt, dan is dat voor beiden geen pretje. Je merkt dat je door de gebroken nachten niet alleen ontzettend moe wordt, maar ook sneller gefrustreerd raakt. Door jullie vermoeidheid is die fijne, prettige sfeer thuis soms ver te zoeken. Als opvoedcoach leer ik ouders om hun kind weer rustig in slaap te laten vallen, goed door te slapen of ’s ochtends lang genoeg te slapen, zodat iedereen in huis voldoende slaapt en de sfeer zienderogen opknapt.

Toegespitst op kinderen tussen de 0 en 16 jaar

Ouders van een kind in de leeftijd van 0 tot 16 jaar kunnen met hun opvoedvragen bij mij terecht. Uiteraard komen er per leeftijdsgroep specifieke opvoedvragen voor; denk maar aan de eenkennigheid bij baby’s en dreumesen of aan driftbuien bij peuters. Verder vereisen vragen over een baby die niet goed slaapt een andere aanpak dan een tiener met slaapproblemen. Daar houd ik tijdens mijn coaching altijd rekening mee.

Succes

Het is steeds weer ontzettend fijn om te zien dat ouders al tijdens het coachingstraject succeservaringen opdoen. Je ziet ouders veranderen van ouders met de handen in het haar naar ouders die grip hebben op de opvoeding van hun kind(eren) én die lastige opvoedsituatie(s). Nog voor het einde van het coachingstraject hebben ouders al ervaren dat de lastige opvoedsituaties helemaal niet meer zo lastig zijn. Ze weten wat ze kunnen doen om die situatie te voorkomen, om positief gedrag van hun kind te stimuleren én op welke manier ze het beste op hun kind kunnen reageren als die lastige situatie zich toch nog eens voordoet.

Contact

Als je zelf ook een kleine of grote opvoedvraag hebt op het gebied van (niet) luisteren, eten of slapen, dan kun je via e-mail: info@aksecoaching.nl contact met me opnemen. We plannen dan eerst een intakegesprek op kantoor of online. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Meer info vind je op: www.aksecoaching.nl.

Wie is Joyce Akse?

Joyce Akse heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en is gepromoveerd in de Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek ging over de ontwikkeling van persoonlijkheid en probleemgedrag bij jongeren. Na haar promotie heeft ze gewerkt in diverse functies, zoals: onderzoeker, docent en onderzoeksmanager.

In 2013 heeft ze haar bedrijf ‘Akse Coaching – Opvoedcoaching & Opvoedadvies’ opgericht. Sindsdien werkt ze met veel plezier en enthousiasme als opvoedcoach en psychologe in haar eigen praktijk. Joyce is PSYCHOLOOG NIP en o.a. officieel geaccrediteerd om opvoedingsondersteuning volgens Triple P te geven aan ouders van kinderen en tieners. Ze blijft graag up-to-date door regelmatig praktische en inhoudelijke trainingen te volgen.

Joyce heeft 3 kinderen: Stan (2010), Elin (2012) en Daan (2016).

MEER INFORMATIE