OVER DE NASLEEP VAN ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING/PRE-ECLAMPSIE

In gesprek met Chahinda Ghossein
In gesprek met Chahinda GhosseinCardioloog in opleiding & post-doc researcher Gynaecologie MUMC

Het doormaken van een zwangerschapsvergiftiging heeft vaak een grote impact op vrouwen. In het eerste deel van het interview met dr. Chahinda Ghossein lees je over de ‘stresstest’ die een zwangerschap in feite is voor hart en vaten. In dit interview staan we stil bij de gevolgen op psychologisch gebied. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat veel vrouwen zelfs 3 jaar na de bevalling nog aangeven het gevoel te hebben niet de oude te zijn. Het is belangrijk dat er meer bewustwording en erkenning komt voor de lange nasleep die een zwangerschapsvergiftiging kan hebben. Lees meer hierover in dit tweede deel van het interview met dr. Chahinda Ghossein.

Het is niet afgelopen als je bevallen bent…

“Wat heel belangrijk is, is dat vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt en natuurlijk ook hun naaste omgeving, zich ervan bewust zijn dat het niet ‘afgelopen’ is als je bevallen bent. Zo’n 70% van de ondervraagde vrouwen rapporteert namelijk klachten als vergeetachtigheid, somberheid of depressieve klachten in de eerste 10 jaar na de zwangerschap en ook relationele problemen komen vaker voor. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 25% van de onderzochte vrouwen in het eerste decennium slechter scoort op neuropsychologische testen. Dus ervaar je dit soort klachten na een zwangerschapsvergiftiging; neem het serieus!” 

Reële klachten

“Wat vaak gebeurt bij vrouwen die na een zwangerschapsvergiftiging moeilijk hun draai kunnen vinden, is dat men er met mensen uit hun omgeving over gaan praten en dan te horen krijgt ‘het is ook even wennen, het moederschap’ of ‘het is ook druk allemaal met een kleintje erbij’. Terwijl ze zelf vaak aanvoelen dat het meer is dan dat. Hierdoor gaan ze twijfelen aan zichzelf. Mijn advies luidt: ‘hou je zelf dus niet voor de gek en zoek tijdig hulp!’ De klachten die je ervaart, zijn reëel. En die klachten zijn ook niet zomaar voorbij na de gebruikelijke drie maanden ‘ontzwangeren’. Bij de meeste vrouwen althans niet… En dat is dan ook vaak een moment dat men beseft dat het écht niet goed gaat; als men eigenlijk weer zou moeten gaan werken, maar dat dit nog niet gaat.”

Onbegrip

“Wat we vaak horen is dat vrouwen die dergelijke klachten ervaren op weinig begrip stuiten bij hun werkgever en arbo arts. Er zijn bedrijfsartsen die er nog nooit van hebben gehoord en dan contact met ons als ziekenhuis opnemen voor informatie. Maar ook uit de naaste omgeving krijgen vrouwen niet altijd het begrip en de acceptatie die ze eigenlijk nodig hebben. Want als vrouw heb je best wat te verwerken; een lange opname in het ziekenhuis, vaak een heftige bevalling. En dan gaan ze naar huis en dan zou het allemaal opeens ‘klaar’ moeten zijn. De bevalling is voorbij en het kindje doet het toch immers goed? Maar als vrouw voel je je nog lang niet in orde. We zien regelmatig dat dit tot confrontaties in de thuissituatie en ook schade in de partnerrelatie leidt. Het komt vaak voor dat vrouwen achteraf over deze periode zeggen dat ze het niet goed hebben kunnen verwerken. De bevalling en de nasleep ervan… want maar al te vaak zien we dat vrouwen de verwerking van dit alles ook een hele tijd voor zich uit schuiven.”

>> Lees ook het ervaringsverhaal van Sanne over wat de zwangerschapsvergiftiging voor haar betekende.

De impact op de omgeving

“Niet alleen op de vrouw heeft een zwangerschapsvergiftiging doorgaans een grote impact. We moeten niet vergeten dat het ook voor de man niet niets is. Van hen horen we vaak terug dat zij de hele periode van ziekte, bevalling en de tijd daarna ook als heel heftig ervaren en dat daar maar weinig oog voor is. Hun vrouw die veranderd is; die ‘vroeger’ veel meer op haar schouders kon nemen en nu opeens niet meer. Of die erg vergeetachtig geworden is.”

Over het belang van goede nazorg

“Samen met een aantal partners (Mutsaersstichting, GGD Zuid Limburg en het Veerkracht Expertise Centrum) zijn we bezig een nazorgprogramma te ontwikkelen dat zich richt op het bevorderen van veerkracht bij moeders die te maken kregen met het HELPP-syndroom en/of (pre)eclampsie. In dit “Good Beginnings” preventieprogramma is er specifieke aandacht voor concrete tools en tips in de omgang met de mogelijke mentale en lichamelijke gevolgen van het HELPP-syndroom en pre-eclampsie. Het programma richt zich op moeders, maar ook andere gezinsleden worden betrokken. Ook is er aandacht voor de bredere context rondom het gezin, zoals bijvoorbeeld familie en vrienden, maar ook de huisarts en/of bedrijfsarts. Als zij beter op de hoogte zijn van de impact van deze gebeurtenis voor en na de bevalling, zullen moeders immers minder vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan.”

Gezondheidsrisico’s

“Naast de psychologische nasleep van een zwangerschapsvergiftiging, waar we het net over hadden, wordt uit onderzoek steeds meer duidelijk dat er op de lange termijn ook allerlei gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het doormaken van een zwangerschapsvergiftiging”, vervolgt Chahinda haar verhaal. “Wees je dus bewust van het verhoogde risico dat je hebt op hart- en vaatziekten. Ga regelmatig naar de huisarts om je bloeddruk en cholesterol te laten controleren. En pas je leefstijl aan als je dat nog niet gedaan hebt. Ga 3x per week minimaal een half uur sporten en zorg ervoor dat je een gezond gewicht behoudt. Als je dat al doet, verbeter je je bloeddruk, je cholesterol en suikerhuishouding tot het niveau van een vrouw van dezelfde leeftijd die geen zwangerschapsvergiftiging heeft doorgemaakt. Op die manier kun je het moment dat je bloeddrukmedicatie moet gaan slikken zo lang mogelijk uitstellen.”

In het eerste deel van het interview met dr. Chahinda Ghossein lees je over de ‘stresstest’ die een zwangerschap in feite is voor hart en vaten.

Doe mee!

Onderzoek naar (de risicofactoren van) hart- en vaatziekten bij vrouwen is erg belangrijk! In Maastricht loopt er een groot wetenschappelijk onderzoek, Queen of Hearts genaamd, waarbij vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben mee gemaakt  op tal van factoren worden vergeleken met vrouwen die gezond zwanger zijn geweest.  Dit met als doel risicofactoren op hart- en vaaktziekten bij vrouwen beter te kunnen herkennen, opdat er in een vroeg stadium preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Voor deze studie is men met name nog op zoek naar vrouwen die minder dan 30 jaar geleden bevallen zijn en géén hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad in de zwangerschap. Maar ook vrouwen die wel een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, kunnen zich aanmelden. Meer informatie over de Queen of Hearts studie vind je hier!

PinkCloud meld je gratis aan

MEER INFORMATIE