Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

CJG043 en Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland streven naar toegankelijke online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring
Het CJG043 wil zo snel mogelijk voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen. Met het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring wordt inzichtelijk in hoeverre we voldoen aan het besluit. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website cjg043.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De verklaring is terug te vinden via deze link.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op XX-09-2020.

Probleem met de toegankelijkheid van de website?
Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@cjg043.nl.