Onze samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners

Het CJG043 is je centrale aanspreekpunt voor alledaagse vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Onze samenwerkingspartners helpen je met meer ingewikkelde of dringende vragen en als je behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding of zorg. Via hen kun je bijvoorbeeld een beroep doen op jeugdhulp, huiselijk geweld of kindermishandeling melden, of het consultatiebureau contacteren. Hieronder vind je de contactgegevens van onze samenwerkingspartners:

 • Je gemeente: voor jeugdhulp.
 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: voor spoedeisende hulp rond kinderen en jongeren.
 • Veilig Thuis Zuid-Limburg: voor melding van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Consultatiebureau (GGD Zuid Limburg): voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar.
 • GGD Zuid-Limburg: voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar.
 • Trajekt: voor algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk.

Gemeente: voor jeugdhulp

Bij de gemeente staat een speciaal team van medewerkers met een rijke ervaring in de jeugdhulpverlening voor je klaar. In sommige gemeenten heet het team ‘Sociaal Team’, in andere ‘Team Jeugd’. Je kunt als kind, jongere, ouder, verzorger en jeugd-professional bij ze aankloppen met problemen waar je niet alleen uitkomt. Ook als je behoefte hebt aan persoonlijke ondersteuning of specialistische zorg is dit team deskundigen er voor jou. Zo kunnen ze als het nodig is bijvoorbeeld jeugdhulp regelen voor jou en je kind. Samen met jou bekijkt het team wat je precieze vraag of behoefte is. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wie wat precies doet. Dit plan is ook de leidraad om eventuele aanvullende hulp goed te regelen. Het doel is om jou (kind, jongere, ouder of verzorger) zo snel mogelijk weer de regie over je eigen leven terug te laten krijgen.

Contactgegevens (Sociaal) Teams Jeugd Zuid-Limburg

Hieronder vind je de contactgegevens van het (Sociaal) Team Jeugd in jouw gemeente. Wil je meer informatie?
Kijk dan op de website van jouw gemeente.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: voor spoedeisende hulp rond kinderen en jongeren

In geval van spoed of crisis kun je 24/7 de Crisishulp Jeugd bereiken via telefoonnummer 043 6045 777. Overdag en buiten kantooruren, tijdens weekeinden en feestdagen. Deze crisishulp wordt integraal uitgevoerd vanuit een ketensamenwerking van Zuid-Limburgse organisaties als Xonar, Mondriaan en Koraal.

Veilig Thuis Zuid-Limburg: voor melding van huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak jij je zorgen over je eigen veiligheid, of die van iemand anders? Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg kun je terecht voor advies en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt Veilig Thuis Zuid-Limburg 24/7 bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 2000, maar ook via hun website www.veiligthuiszl.nl en via e-mail: contact@veiligthuiszl.nl.

Consultatiebureau (GGD Zuid Limburg): voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar

De consultatiebureaus van de GGD zijn er voor preventieve zorg en het volgen van de groei en ontwikkeling van je kind in de eerste vier levensjaren. Zij helpen je als die ontwikkeling wordt verstoord, of als dat dreigt te gebeuren. Ook voor vragen, advies, informatie en vaccinaties kun je terecht bij de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Indien nodig kunnen zij je doorverwijzen.

 • Klik hier voor meer informatie en een overzicht van alle telefoonnummers van de diverse consultatiebureaus in de regio Maastricht-Heuvelland en voor het maken of verzetten van een afspraak.
 • Voor informatie of advies kun je ook gebruikmaken van het inloopspreekuur dat op alle locaties wordt gehouden. Kijk voor het telefoonnummer, e-mailadres en de tijden van het inloopspreekuur in het groeiboekje van je kind.

GGD Zuid Limburg: voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar

Is je kind ouder dan 3 en jonger dan 19 jaar? Dan helpt de GGD je met vaccinaties, gezondheidsonderzoek en -bescherming. Ook controleert de GGD de kwaliteit van kinderdagverblijven. Je kunt bij ze terecht met je vragen over opvoeden en opgroeien, zowel als kind, jongere of ouder. Denk bijvoorbeeld aan vragen over lichamelijke of psychische gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, problemen thuis, etc.

Wil je meer informatie, of een afspraak maken of verzetten met GGD Zuid-Limburg? Bezoek dan de website of bel met 088 – 880 50 34. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur.

Trajekt: voor schoolmaatschappelijk en algemeen maatschappelijk werk

 • Schoolmaatschappelijk werk
  Schoolmaatschappelijk werkers van Trajekt werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Maastricht en het Limburgse Heuvelland. Leerkrachten kunnen met hen overleggen over sociaal-emotionele problemen bij leerlingen. Niet elke school neemt het volledige dienstenpakket af van Trajekt. Wil je weten hoe het schoolmaatschappelijk werk voor jouw kind wordt ingevuld? Dan kun je het beste contact opnemen met de leraar of intern begeleider van je kind.
 • Algemeen maatschappelijk werk
  Ben je ouder dan 18 jaar en worstel je met bijvoorbeeld relatieproblemen, schulden, onvoldoende inkomen, rouwverwerking, discriminatie, of een andere vraag of probleem waar je niet alleen uitkomt? Weet dan dat je altijd gratis voor hulp terechtkunt bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Zonder voorwaarden vooraf en zonder verwijsbrief van de huisarts. De medewerkers van het AMW zijn speciaal opgeleid om je te helpen met je problemen, in alle vertrouwelijkheid. Kijk voor informatie, contactgegevens, een overzicht van de inloopspreekuren of het maken van een afspraak op de website van Trajekt: Maastricht of Heuvelland.

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Ben je ontevreden over de jeugdhulp die je krijgt en kom je er niet uit met de jeugdhulpverlener? Neem dan contact op met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG043). Bel naar: 088 – 555 10 00. Mail naar: info@akj.nl Of chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.