EEN OUDERSCHAPSPLAN ALS JE GAAT SCHEIDEN

Gastbijdrage van Nicole Mollink
Gastbijdrage van Nicole MollinkScheidingsbemiddelaar

Als jullie minderjarige kinderen hebben en allebei het ouderlijk gezag hebben over de kinderen, dan moeten jullie bij een scheiding altijd een ouderschapsplan opstellen. Dit is wettelijk verplicht. Ook als jullie niet getrouwd zijn is dit verplicht. In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Hieronder lees je er meer over.

Inhoud van het ouderschapsplan

In een ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken geregeld zijn:

  1. Hoe jullie elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen. Hierbij moeten jullie denken aan ontwikkelingen op school, de gezondheid of de schoolprestaties.
  2. De verblijfplaats van de kinderen. Bij wie van de ouders hebben de kinderen het hoofdverblijf. Dit bepaalt ook wie de kinderbijslag en eventueel kind gebonden budget ontvangt.
  3. Afspraken over de zorgverdeling. Wanneer zijn de kinderen bij wie. Wie haalt ze op en wie brengt ze naar school of naar de andere ouder. Belangrijk is dat duidelijk is wie de zorg op welk moment voor zijn rekening neemt.Het kan gaan om een omgangsregeling of om co-ouderschap. Als de kinderen minimaal drie dagen in de week bij beide ouders verblijven is er een co-ouderschap. In alle andere gevallen gaat het om een omgangsregeling.
  4. Afspraken over de kosten van de kinderen. Wie betaalt en hoeveel moet er betaald worden (kinderalimentatie). De kosten van de kinderen worden in eerste instantie bepaald aan de hand van de Trema Normen. Jullie scheidingsbemiddelaar kan jullie hierbij helpen.

Zijn jullie kinderen ouder dan 18 jaar?

Als jullie kinderen ouder zijn dan 18 jaar, dan hoeven jullie geen ouderschapsplan op te stellen. Wel moeten jullie afspraken maken over hoe de kosten van onderhoud en studie worden verdeeld. Ouders moeten hier aan bijdragen totdat de kinderen 21 jaar worden.

Verschil tussen samenwonen en getrouwd of geregistreerde partnerschap

Wat kunnen samenwonenden doen om hun partner aan de gemaakte afspraken te houden? Dat is toch een veel gestelde vraag. Samenwonenden kunnen hun ouderschapsplan laten bevestigen door de rechter er een executoriale titel aan te laten geven, door een notariële akte op te laten stellen.

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan moeten jullie om te scheiden een verzoek indienen bij de rechter. Om het verzoek in te dienen, moet er een scheidingsconvenant worden opgesteld. Hierin staan alle door jullie gemaakte afspraken. Als bijlage zit daar altijd het ouderschapsplan bij. In dit geval wordt er al een executoriale titel door de rechter aan het ouderschapsplan gegeven.

Wat is nu een executoriale titel?

Alle gemaakte afspraken tussen jullie zijn afdwingbaar. In het geval dat de ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt kun je direct een deurwaarder inzetten, zonder dat je eerst naar de rechter hoeft te gaan. De deurwaarder zal de beschikking van de rechter of notariële akte nodig hebben om tot executie over te kunnen gaan.

In dit artikel is kort weergegeven wat een ouderschapsplan inhoudt en wie het moet opstellen. Er zijn nog heel veel zaken die ook belangrijk zijn, maar te complex om hier op in te gaan. Denk daarbij aan kinderalimentatie: de berekening van de kosten van de kinderen, hoeveel iemand moet bijdragen en waarvan dit afhankelijk is. Zo kan ik nog wel een aantal zaken noemen die aandacht nodig hebben. Jullie scheidingsbemiddelaar en tevens geregistreerd MfN mediator kan jullie hierbij helpen.

MEER INFORMATIE