ALS OPVOEDEN SPANNEND IS …

Gastbijdrage van Resie Canter Visscher en Joyce van Erp
Gastbijdrage van Resie Canter Visscher en Joyce van ErpPreventiewerkers KOPP/KOV

Iedere ouder kan weleens een steuntje in de rug gebruiken bij de opvoeding. Wanneer de ouder niet lekker in zijn/haar vel zit, veel stress ervaart of psychische problemen heeft, kan dit nog extra druk op de opvoeding geven. Wij als preventiewerkers van KOPP/KOV zijn er om problemen bij deze kinderen te voorkomen en zorgen te verlichten.

Een grote groep…

Nederland telt op jaarbasis 405.000 ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Tel je daar de ouders met veel stress bij op, kom je uit op naar schatting 864.000 ouders die persoonlijke problemen ervaren. Dit betekent dat jaarlijks 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een psychische ziekte en/of verslaving van hun vader of moeder. Dat is een grote groep!

Beschermende factoren maken het verschil!

Opgroeien in een dergelijke situatie is voor kinderen vaak moeilijk. Deze kinderen lopen dan ook een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen of verslavingsproblemen te krijgen. Aandacht voor deze kinderen door middel van preventie kan dit risico aanzienlijk verlagen. Het ene kind dat opgroeit bij een psychisch zieke of verslaafde ouder krijgt problemen, het andere kind niet. Dit hangt sterk af van de mate waarin er beschermende factoren aanwezig zijn. In het interview voor CJG043 ouders lees je hier meer over.

Resie Canter Visscher & Joyce van Erp preventiewerkers KOPP/KOV

Wat kun je als professional doen?

Praat over het ouderschap

Ondersteunen bij ouderschap is in het belang van de ouder en het kind. Vraag naar de kinderen. Ouders denken vaak dat jonge kinderen niets merken, maar zij voelen juist wel veel. Wanneer ze niet weten wat er speelt, gaan ze een eigen verhaal vormen in hun hoofd. Vaak betekent dit dat ze denken dat het aan hen ligt, met alle gevolgen van dien! In het eerdergenoemde interview delen we 10 tips die je aan ouders met psychische problemen of verslaving kunt meegeven. Praten over ouderschap verstevigt bovendien ook de vertrouwensrelatie tussen jou als professional en de ouder.

Informeer de ouder

Ook als het ogenschijnlijk goed gaat, kan inzet van preventiewerk van meerwaarde zijn. Maak ouders hier bewust van en wijs hen op het bestaan van laagdrempelige, gratis preventieve ondersteuning in de regio. Hieronder vind je een overzicht van de Preventieve KOPP/KOV activiteiten die georganiseerd worden door Mondriaan Preventie, Virenze-Riagg Maastricht en Trajekt, voor zowel ouders als kinderen.

Hulpaanbod voor ouders

  • Preventie op maat voor kinderen en ouders
    In een individueel gesprek geeft de preventiewerker informatie over wat kinderen helpt wanneer de ouder een psychisch en/of verslavingsprobleem heeft.
  • Ouderondersteuningsgroep Kopopouders
    Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar bestaat er een ouderondersteuningsgroep. Deze groep bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin ouders opvoedingsvaardigheden leren die hen helpen hun kind te stimuleren kind te zijn.
  • Internetaanbod
    www.kopopouders.nl is een website waar ouders informatie kunnen vinden en vragen kunnen stellen aan deskundigen. Het is een gratis en anoniem aanbod. Via de site kunnen ouders ook meedoen aan een zelfhulpcursus. Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een online-cursus, die uit acht bijeenkomsten bestaat. Onder begeleiding van twee professionals wordt gewerkt aan opvoedvaardigheden, rekening houdend met de persoonlijke problematiek van de ouders.

KopOpOuders online opvoedondersteuning ouders

“Door de online cursus kwam ik erachter dat mijn dochter een verzorgende rol op zich neemt als ik niet lekker in mijn vel zit. Nu weet ik haar op de juiste manier te benaderen en geef ik haar de mogelijkheid om gewoon kind te zijn.”

Hulpaanbod voor kinderen

Meer lezen?

Kijk eens op de website www.koppkov.nl. Naast algemene feiten en cijfers over bijvoorbeeld de risico’s en de manier waarop problemen zich uiten, vind je hier ook uitgebreide informatie specifiek voor professionals. Onder andere over hoe je kunt handelen, met wie je kunt samenwerken en hoe je meer kennis kunt opdoen over dit thema.

Informatie en aanmelding

Ben je geïnteresseerd in informatie of deskundigheidsbevordering op het gebied van KOPP/KOV, neem dan contact met een van onderstaande contactpersonen:

Joyce van Erp
j.van.erp@mondriaan.eu
06 – 53 93 21 29

Ida Holterman
i.holterman@virenze.eu
043 – 329 96 40

MEER INFORMATIE