ONZE ZOON (3,5 JAAR) VALT TERUG IN ‘OUD GEDRAG’ ALS WE HEM NIEUWE DINGEN WILLEN LEREN

Hallo CJG043,

Onze zoon is nu bijna drieënhalf en het valt ons op dat hij dingen die we hem geleerd hebben weer lijkt te vergeten. Hij valt continu terug in ‘oud gedrag’. Dingen als een handje voor de mond bij het hoesten, niet rennen in huis of niet met de handen eten. We hebben het al heel vaak duidelijk uitgelegd, ook waarom we dit van hem vragen. Maar toch lijkt het niet te beklijven. Net alsof hij het niet snapt. Ook was hij zindelijk met plassen en het poepen ging ook goed op het potje. Echter sinds een paar dagen poept hij weer in de luier. Terwijl hij zelf heel trots was toen het goed ging met het potje en we hem ook uitgebreid beloond hebben hiervoor. Aangezien Max over een half jaar naar de basisschool gaat, zijn we niet zo blij met deze terugval in zindelijkheid. Hebben jullie misschien nog tips?

Beste Ouder,

Uit jullie verhaal begrijp ik dat jullie zoon nu bijna 3,5 jaar oud is. Dat is een heel leuke leeftijd, maar ook niet altijd een heel gemakkelijke leeftijd. In de peuterperiode gebeurt er heel wat met kinderen. Je geeft aan dat sommige dingen anders verlopen dan jullie verwacht hadden. Of dat iets wat eerst goed ging, nu minder goed gaat. Verder voel je de druk komen dat jullie zoon over een aantal maanden 4 jaar wordt en dan naar de basisschool gaat. Misschien kan ik die druk al een beetje wegnemen, want 6 maanden is nog lang voor een peuter. Daarin kan nog heel wat veranderen én groeien!

Jullie vraag is verder heel herkenbaar voor veel ouders. Vanaf het moment dat kinderen gevoelig zijn voor ‘opvoeden’ en het aanleren van regels, hoop je dat je kind, wanneer je dingen uitlegt, dit zal oppikken en ook zal blijven doen. Vaak gaat dit vanzelf goed, als je kind snapt wat je bedoelt. Maar het is ook zo dat dit aanleren van ‘gewenst’ gedrag niet bij alle kinderen hetzelfde verloopt of even snel gaat. Ieder kind is natuurlijk (gelukkig) anders.

Tegelijk zijn het ook nog maar peuters en is het fijn als we ons als ouders beseffen dat ook peuters hun eigen grenzen kunnen voelen. En dat alles wat wij hen graag willen leren, weleens teveel kan zijn. Overvraging zou een reden kunnen zijn voor terugval in oud gedrag. Daarnaast kan er ook door bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen een (tijdelijke) terugval ontstaan in dingen die ze eigenlijk al beheersten. En dan is belangrijk; hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we het kind ondersteunen en stimuleren zodat het een positief gevoel houdt en zich positief kan blijven ontwikkelen.

Ik ken jullie situatie niet goed genoeg om in te schatten of er sprake is van overvraging. Of dat er misschien andere omstandigheden of gebeurtenissen een rol spelen in het gedrag dat jullie beschrijven. Dat maakt dat ik jullie niet precies kan vertellen wat kan helpen om jullie zoontje gemakkelijker iets te laten leren of te voorkomen dat hij terugvalt in oud gedrag. Ik kan jullie wel een aantal algemene dingen meegeven over hoe kinderen leren.

Het is namelijk zo dat – als je weet wat je je kind graag wilt leren – het belangrijk is dit op een positieve manier te doen. Kinderen leren bijvoorbeeld van positief voorbeeldgedrag. Zeg niet wat een kind fout doet, maar doe de dingen zelf zoals je het graag wilt en complimenteer je kind als het iets goed (na)doet. Negeer zoveel mogelijk (en benoem niet) wat niet goed gaat, maar doe samen zoals het goed is en geef complimenten als iets goed gaat. Dit zijn principes uit de theorie van Positief Opvoeden. In dit artikel op de website van het CJG043 lees je hier meer over!

Probeer in elk geval te vermijden dat je je zoon gaat overvragen. Ik snap dat het fijn is als hij dingen goed leert en goed blijft doen, maar kijk ook eens of je niet te veel tegelijk van hem vraagt. Kinderen willen van nature alles goed doen voor hun ouders. Als ouders is het dus belangrijk dat we geduld hebben en het kind de tijd en de ruimte bieden om dingen te leren die op het goede moment bij hun passen om te kúnnen leren. Met vertrouwen in dat het goed komt en soms loslaten, gaat het soms sneller dan dat we hard aan iets blijven trekken.

Veel succes gewenst!

Marjo
Marjo Voeten

Marjo Voeten

Ik ben Marjo, 59 jaar en woon in Maastricht. Ik heb twee dochters, een twee-eiige tweeling van 19 jaar, waar ik super trots op ben! Sinds eind 2017 ben ik actief als vaste Chat Opvoedondersteuner voor het CJG043. Daarnaast werk ik ook als opvoedondersteuner voor Trajekt in Maastricht-Oost, in de wijken Wittevrouwenveld en Heugemerveld. Ook ben ik uitvoerend coördinator voor de Wie-Kent School.

Over CJG Denkt Mee

Onze opvoedondersteuners van Trajekt en GGD Zuid Limburg beantwoorden elke dag vragen die ouders uit de regio 043 via de e-consult of chatfunctie voorleggen aan het CJG043. Graag willen we ook andere ouders de kans geven om zich te laten inspireren door de tips en adviezen die onze experts hebben gegeven. Vandaar het nieuwe vaste item ‘CJG DENKT MEE’ op onze website! Om de privacy te garanderen, passen we de vragen uiteraard zodanig aan dat ze niet meer herleidbaar zijn naar de oorspronkelijke vraag.

Stel jouw persoonlijke vraag aan CJG043

Heb jij ook een vraag over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind? Of over je rol als ouder? En zou je graag persoonlijk advies willen van een van onze opvoedondersteuners? Via de ‘Stel-je-Vraag’ pagina kun je al je vragen over opvoeden en opgroeien 24/7 voorleggen aan onze experts. Het is ons streven om je binnen twee dagen van een persoonlijk antwoord te voorzien.

Op maandag- en dinsdagavond kun je tussen 20.00 en 22.00 uur gratis en anoniem chatten met onze opvoedondersteuner Marjo. Op deze pagina vind je meer informatie over onze chatspreekuren.

MEER INFORMATIE