ONZE DOCHTER (4 JAAR) HEEFT MOEITE MET ‘S AVONDS NAAR BED GAAN

Hallo CJG043,

Onze dochter vindt het moeilijk om ’s avonds naar bed te gaan. Ze houdt zich enorm vast aan de ritueeltjes die we met haar doen. Zodra we naar beneden willen gaan, krijgt ze een driftbui. Soms komt ze dan ook weer naar beneden. Ze geeft aan dat ze niet alleen boven wilt zijn. Maar ze zegt bijvoorbeeld ook dat ze bang is omdat het donker is. Terwijl het nog licht op haar kamer is, ze een nachtlampje heeft èn het gordijn halfopen blijft. Ze heeft altijd wel naar mijn idee ‘smoesjes’ om ons zo lang mogelijk boven te houden. Straffen, rustig blijven, negeren, beloningssystemen, we hebben het allemaal al geprobeerd. We zijn ook een tijdje op de trap blijven zitten, maar dan blijft ze controleren of we er nog zijn. Ze heeft nog een broertje van 7 maanden en hij wordt wakker van haar geschreeuw. We zijn een beetje radeloos, hopelijk heeft u nog tips voor ons.

Beste Ouder,

Jouw dochtertje van 4 heeft op dit moment moeite met het naar bed gaan. De bed-rituelen die jullie hanteren kent ze, maar deze zijn blijkbaar niet meer toereikend om het naar bed gaan goed te laten verlopen. Jullie vragen je af of ze nu ook wel van alles als ‘smoesjes’ gebruikt om niet te gaan slapen en het gedrag wordt moeilijker te hanteren. Het is goed dat jullie bepaalde bed-rituelen hanteren. Zeker als kinderen nog heel jong zijn, helpt het heel goed om ze een veilig gevoel te geven als ze gaan slapen. Maar jullie dochter is nu 4 en ze snapt nu ook heel goed dat ze met de bed-rituelen een bepaalde aandacht krijgt die ze heel fijn vindt. Ze wil die aandacht graag behouden en wil dus het liefst dat jullie bij haar blijven. En als jullie niet blijven dan komt ze zelf wel uit bed…

De vraag is hoe jullie hier het beste op kunnen reageren. Het is de bedoeling dat jullie dochter zich veilig voelt, maar óók dat ze gewoon gaat slapen. Ik ga er even van uit dat jullie dochter eerst wel goed ging slapen en dat het er langzaam ingeslopen is en nu niet meer zo gemakkelijk gaat als eerst. Ik zal jullie enkele tips geven om dit proces weer bij te stellen.

Allereerst is belangrijk dat je niet aan jezelf hoeft te gaan twijfelen. Er kunnen zoveel redenen zijn waardoor het slapen gaan nu wat moeilijker gaat. Kijk bijvoorbeeld eens naar de eventuele veranderingen voor haar in de afgelopen periode. Gaat ze pas naar de basisschool? Heeft ze misschien moeite met het feit dat de zomervakantie voorbij is en er weer meer ritme is door de dag heen? Hoe heeft ze gereageerd op de geboorte van haar broertje? Zou ze ergens het gevoel kunnen hebben dat ze wat minder aandacht krijgt? Is er iets anders bijzonders of opvallends gebeurd? Dit zijn zowat vragen die je jezelf kunt stellen. Wellicht dat een of meerdere veranderingen haar gevoel van veiligheid aantast en dat zich dit vooral openbaart als ze alleen is.

Het kan dan helpen als je bij het naar bed gaan kort met haar de dag voorbij laat gaan door er even samen over te praten. Wellicht dat ze zelf dan iets benoemt wat haar bezig houdt waar je dan samen even over kunt babbelen. Je kunt ook vragen wat ze leuk vond van de dag en wat minder leuk. Laat haar maar vertellen… Het hoeft geen diep gesprek te zijn en je hoeft er ook niet van alles van te vinden. Het gaat erom dat ze haar ervaringen van de dag, of iets anders dat naar boven komt, even kwijt kan.

Bed-rituelen aanpassen kan helpen om uit een negatieve spiraal te komen. Je zegt dat zij zich enorm vasthoudt aan de rituelen. Ze is 4 jaar en dus kun je dit best eens met haar bespreken, zodat naar bed gaan weer leuk wordt. Bespreek samen eens, overdag, dat je het naar bed gaan een beetje wilt veranderen zodat het voor iedereen weer fijn wordt. Je kunt eventueel ook aangeven, en laat haar ook maar benoemen, wat wel goed gaat en wat niet zo fijn gaat. Hoe kan het anders en laat haar ook een idee bedenken. Zo kan zij ook wat meer verantwoording voelen. Samen een boekje lezen in bed en dat zij dan nog even in het boekje mag lezen, 5 minuutjes, en dan pas hoeft te gaan slapen. Laat haar daarbij merken dat ze ouder is dan haar broertje en dat zij dat al mag. Zo kan zij ook meehelpen dat haar broertje ook fijn kan slapen.

Probeer uit deze negatieve cirkel te komen en kijk waar je een positieve draai kunt maken, samen met je dochter. Het moeilijkere gedrag is niet fijn en zorgt voor een onrustige situatie. Belangrijk is dus om kalm te blijven, ook al is dat niet gemakkelijk. Als jij rustig blijft zal ze dat eerder overnemen. Wees geduldig maar wel duidelijk en consequent. Als je bijvoorbeeld afspreekt dat ze in bed blijft, geef dan niet toe, maar blijf wel rustig en houdt je samen met haar aan die afspraak.

Als laatste heb ik een paar links toegevoegd naar artikels die over dit onderwerp gaan en waarin je nog aanvullende tips kunt lezen:

Heel belangrijk blijft dat je aanvoelt wat bij jullie past, als ouders én voor je dochter. En wat je dan ook verandert: doe het stapje voor stapje.

Veel succes!

Marjo
Marjo Voeten

MARJO VOETEN

Ik ben Marjo, 59 jaar en woon in Maastricht. Ik heb twee dochters, een twee-eiige tweeling van 19 jaar, waar ik super trots op ben! Sinds eind 2017 ben ik actief als vaste Chat Opvoedondersteuner voor het CJG043. Daarnaast werk ik ook als opvoedondersteuner voor Trajekt in Maastricht-Oost, in de wijken Wittevrouwenveld en Heugemerveld. Ook ben ik uitvoerend coördinator voor de Wie-Kent School.

OVER CJG DENKT MEE

Onze opvoedondersteuners van Trajekt en GGD Zuid Limburg beantwoorden elke dag vragen die ouders uit de regio 043 via de e-consult of chatfunctie voorleggen aan het CJG043. Graag willen we ook andere ouders de kans geven om zich te laten inspireren door de tips en adviezen die onze experts hebben gegeven. Vandaar het nieuwe vaste item ‘CJG DENKT MEE’ op onze website! Om de privacy te garanderen, passen we de vragen uiteraard zodanig aan dat ze niet meer herleidbaar zijn naar de oorspronkelijke vraag.

STEL JOUW PERSOONLIJKE VRAAG AAN CJG043

Heb jij ook een vraag over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind? Of over je rol als ouder? En zou je graag persoonlijk advies willen van een van onze opvoedondersteuners? Via de ‘Stel-je-Vraag’ pagina kun je al je vragen over opvoeden en opgroeien 24/7 voorleggen aan onze experts. Het is ons streven om je binnen twee dagen van een persoonlijk antwoord te voorzien.

Op maandag- en dinsdagavond kun je tussen 20.00 en 22.00 uur gratis en anoniem chatten met onze opvoedondersteuner Marjo. Op deze pagina vind je meer informatie over onze chatspreekuren.

MEER INFORMATIE