MIJN KIND HEEFT HEIMWEE! – OORZAKEN & TIPS

heimwee

Veel kinderen hebben wel eens last van heimwee. Dat is dus normaal. Maar wanneer wordt heimwee dan een probleem? En als je kind erge last heeft van heimwee, betekent dat dan dat je beter niet meer weg kunt gaan met je kind? Je leest het in dit artikel, waarin we ook een aantal tips geven voor hoe je als ouder kunt omgaan met de heimwee van je kind.

Wat is heimwee?

Vaak wordt bij heimwee als eerste gedacht aan kleine kinderen, die eigenlijk nog te jong zijn om zonder hun ouder(s) uit logeren te gaan en dan overvallen worden door een groot verdriet. Denk aan de slaapfeestjes, waarbij het plezier opeens omslaat wanneer het film kijken en keten voorbij is en er echt geslapen moet worden. Toch kan heimwee zeker ook voorkomen wanneer kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes op vakantie zijn. Dan hebben ze de hele dag genoten bij het zwembad, heerlijk gespeeld met nieuwe vriendjes en dan vloeien er ’s avonds toch dikke tranen, omdat het zo graag naar huis wil. En dat is ook precies wat heimwee is! Heimwee betekent namelijk ‘verlangen naar huis of geboorteland’, zo leert ons het woordenboek.

Is heimwee normaal?

Vrijwel alle kinderen hebben wel eens last van heimwee, zeker in de leeftijd tussen 5 en 10 jaar. Veel kinderen kunnen daar ook best goed mee omgaan. Vaak zie je dat heimweegevoelens vooral spelen tijdens de eerste dagen, omdat de omgeving dan nog nieuw is en het kind zich nog niet zo vertrouwd voelt. In het algemeen geldt; hoe vertrouwder een kind zich voelt in een bepaalde omgeving, hoe kleiner de kans op heimwee. Dit maakt ook dat de heimwee weer afneemt als kinderen eenmaal wat meer gewend zijn aan de nieuwe omgeving. Dan steekt de heimwee alleen nog de kop op, op momenten dat kinderen zich om welke reden dan ook niet zo fijn voelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je kind moe of verdrietig is, misschien net een correctie heeft gekregen of als het zich verveelt. Het is ergens ook logisch dat je kind juist dan gaat terugverlangen naar de veilige en vertrouwde omgeving van thuis.

>> Lees ook: 6 tips om heimwee bij je kind te voorkomen.

Als heimwee wel een probleem is…

Psycholoog en orthopedagoog Tamar de Vos-van der Hoeven (2006) beschrijft op haar website opvoedadvies.nl dat heimwee bij zo’n 15% van de kinderen sterkere vormen aanneemt dan hetgeen hierboven beschreven is. Bij deze kinderen heeft de heimwee een grote impact op het kind. Door de heimwee heeft het kind helemaal geen plezier in de vakantie. Deze kinderen raken prikkelbaar, verdrietig, angstig, gestrest en soms zelfs wat depressief. Ook slaap- en eetproblemen kunnen voorkomen. Sommige kinderen reageren daarnaast met fysieke klachten op de heimweegevoelens. Ze worden misselijk, krijgen diarree of krijgen last van hoofd- of buikpijn.

Dan maar niet weg?

Wanneer je kind last heeft van ernstige heimwee, kan het zijn dat je je als ouders gaat afvragen of je nog wel van huis moet gaan. Tamar de Vos-van der Hoeven (2006) adviseert om dit wel te doen! Want dat is de enige manier om je kind te leren weg te gaan uit zijn/haar vertrouwde omgeving. Doordat je kind in een nieuwe omgeving bovendien in aanraking komt met andere gebruiken, leert het ook om te gaan met veranderingen in zijn of haar omgeving. Dit zijn twee belangrijke vaardigheden die kinderen ook op latere leeftijd hard nodig hebben! Het is goed te weten dat kinderen zich voortdurend ontwikkelen. Wanneer een kind het ene jaar last heeft gehad van heimwee, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat dit het volgend jaar weer het geval zal zijn. Mocht dit wel het geval zijn, kunnen onderstaande tips voor het omgaan met heimwee je misschien helpen!

Tips voor het omgaan met heimwee

Praat erover!

Zie je aan je kind dat het niet lekker in z’n vel zit en vermoed je dat er sprake is van heimwee? Maak het dan bespreekbaar! Vraag je kind of het ‘thuis’ soms mist. Persoonlijke aandacht kan wonderen doen bij heimwee. Wanneer je kind even vrijuit kan vertellen hoe het zich voelt, kan dit vaak enorm opluchten! Vraag je kind ook naar zijn of haar ideeën om met de heimwee om te gaan. Bekijk samen op welke momenten de heimwee de kop op steekt en wat je kind dan zou kunnen doen. Bij oudere kinderen kan het ook helpen om in een dagboek te schrijven wanneer het last heeft van heimwee gevoelens.

Toon begrip en geef vertrouwen

Wanneer een kind heimwee heeft, is het belangrijk om hier niet boos of teleurgesteld over te zijn. Uitspraken als ‘het is hier toch hartstikke leuk? Waarom loop je nu toch zo te mokken?’ zullen je kind niet helpen om zich beter te gaan voelen. Realiseer je dat je kind zelf ook liever geen heimwee zou hebben. Toon dus begrip, maar geef ook aan dat jij er als ouder op vertrouwt dat de heimwee weer over zal gaan. Bijvoorbeeld als het kind wat meer gewend is aan de nieuwe omgeving. Blijf niet te lang hangen bij dit gespreksonderwerp.

Zorg voor afleiding

Als je kind heimwee heeft, is het goed hier zo nu en dan over te praten. Maar minstens zo belangrijk is het om je kind afleiding te bieden. Want, vooral op de momenten dat je kind even niks te doen heeft, kan heimwee opspelen. Leuke uitjes helpen vrijwel altijd, maar heimwee kan ook verholpen worden door je kind een taakje te geven. Bijvoorbeeld door het mee te laten helpen het eten klaar te maken. Door je kind afleiding te bieden, ervaart je kind dat het ook plezier kan hebben, waardoor de heimwee langzaam wegebt.

Eenrichtingsverkeer met thuis!

Experts geven aan dat het bij heimwee in elk geval niet helpt om naar het thuisfront te bellen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het gevoel van heimwee erger wordt als er interactie is geweest met thuis. Wat wel helpt, is eenrichtingsverkeer naar huis. Brieven schrijven en kaartjes sturen. Foto’s kunnen bij sommige kinderen helpen bij heimwee, maar het kan de heimwee ook uitlokken. Het beste hou jij als volwassene de foto’s bij je en pak je ze erbij als je kind daar behoefte aan heeft.

Geef je kind de tijd

Wanneer de heimwee echt het plezier in de vakantie verpest, is het logisch dat je op een bepaald moment gaat overwegen om naar huis te gaan. Toch is het belangrijk je kind wel de tijd te geven om de heimwee te overwinnen. Je kind moet eigenlijk ontdekken dat op vakantie gaan ook heel leuk is, ondanks dat het kind thuis mist. Praat dan ook pas over de optie om eerder naar huis te gaan als je zeker weet dat het niet zal gaan lukken de heimwee te overwinnen en jullie vakantie er echt door verpest wordt!

Bronnen:

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE