NIEUWE STARTDATA PREVENTIEF CURSUSAANBOD NAJAAR 2020

In het voorjaar moesten vrijwel alle preventieve cursussen vanwege Corona geannuleerd worden. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat de nieuwe startdata voor het najaar gepland zijn! In dit artikel zetten we alle gratis preventieve cursussen in de regio 043 voor je op een rij waarvoor je je via de CJG043-website kunt aanmelden. Kijk snel of er iets interessants bij zit voor jou of je kind en meld je direct aan!

Rots & Water Trainingen

De Rots & Water training is een weerbaarheidstraining voor kinderen van 6-8 jaar of 8 – 12 jaar, gericht op het vergroten van sociale vaardigheden, weerbaarheid, samenwerking, zelfkennis, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Tijdens de training gaan kinderen vooral dingen doen en ervaren. In dit interview met twee trainers van Rots & Water van Trajekt lees je uitgebreid over wat deze training precies inhoudt en voor welke kinderen de training bedoeld is!

Startdata Rots & Water Trainingen Maastricht-Heuvelland Najaar 2020

Op 19 augustus werden de nieuwe startdata voor de Rots & Watertrainingen in Maastricht-Heuvelland bekend gemaakt. Vanwege het enorme animo is een aantal trainingen helaas al vol. Kijk de aanmeldpagina Rots & Water voor kinderen van 6 – 8 jaar of de aanmeldpagina Rots & Water voor kinderen van 8 – 12 jaar in welke groepen er nog plek is!

KIES Coaching

KIES staat voor Kinderen in Echtscheidingssituaties. Het programma van KIES biedt korte groepsgerichte begeleiding aan kinderen van 7-12 jaar die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders. Door KIES-Coaching verbetert het gevoel van welzijn van het kind, gaat het kind de scheiding beter begrijpen, verbetert de communicatie met ouders en weten ouders en kinderen beter wat te doen als er problemen zijn. In dit interview met twee KIES-Coaches lees je meer over de inhoud van KIES Coaching.

Startdata KIES Coaching Maastricht-Heuvelland Najaar 2020

In het najaar gaan er twee groepen KIES-Coaching van start in de regio 043. Eén groep in Maastricht; deze start op dinsdag 27 oktober 2020. En één groep in Eijsden; deze start op donderdag 29 oktober 2020. Voor meer informatie over beide groepen en aanmelden, kijk op de aanmeldpagina voor KIES-Coaching!

Workshop Opvoeden in Twee Huizen

Voor ouders die te maken kregen met een relatiebreuk of echtscheiding is er de gratis workshop Opvoeden in Twee Huizen. De workshop Opvoeden in Twee Huizen bestaat uit twee bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten komen allerlei vraagstukken aan bod waar je als alleenstaande ouder tegenaan kunt lopen. Hoe zorg je dat de opvoeding van het kind onderwerp van gesprek blijft tussen jou en je ex? Hoe geef je alleenstaand ouderschap vorm? Hoe pakken andere ouders dat aan? Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig? In dit interview met deelneemster Moniek lees je hoe zij deze workshop ervaren heeft en wat het haar bracht!

Startdata Workshop Opvoeden in Twee Huizen Maastricht-Heuvelland Najaar 2020

In het najaar staan twee startdata voor de Workshop Opvoeden in Twee Huizen gepland in de regio 043. Eén workshop vindt plaats in Maastricht; deze vindt plaats op maandag 21 september 2020 en maandag 5 oktober 2020. En één workshop gaat van start in Gulpen; deze is gepland op maandag 26 oktober 2020 en maandag 9 november 2020. Voor meer informatie over tijdstip en locatie van beide workshops, kijk op de aanmeldpagina voor Opvoeden in Twee Huizen.

Piep zei de Muis Club

‘PIEP zei de Muis’ is bedoeld voor kinderen van 4,5 tot en met 7 jaar, die extra steun nodig hebben omdat er thuis of in hun omgeving veel stress en spanningen zijn. Dit door bijvoorbeeld ziekte of depressie in het gezin, een scheiding, veel ruzie, een dierbare die overlijdt. Je kind voelt de emoties en spanningen en als dit lang duurt, reageert je kind daarop. Het wordt stil of juist druk, boos of dwars. Door de ‘PIEP zei de muis’ club leert je kind dat gevoelens er mogen zijn, krijgt je kind verschillende manieren aangereikt om met deze emoties om te gaan, leert het ook dat wat er gebeurt niet door hem of haar komt en leert je kind de vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te gaan. In dit interview met een van de begeleiders van de Piep zei de Muis Club lees je meer over dit aanbod!

Startdata Piep zei de Muis Club Najaar 2020

In het najaar van 2020 gaat één groep van Piep zei de Muis van start. Dit aanbod vindt plaats in Maastricht en start op dinsdag 27 oktober. Voor meer informatie over tijdstip en locatie van de Piep zei de Muis Club, kijk op de aanmeldpagina voor Piep zei de Muis.

Cursus Piep Zei De Muis

Oudercursus Laat je Niks Wijsmaken

De cursus ‘Laat je niks wijsmaken’ is bedoeld voor ouders, die de eigen kennis en kunde willen vergroten in het opvoeden van hun puber (12-18 jaar). In deze cursus doe je kennis op van de ontwikkelingsfase puberteit en de werking van het puberbrein, krijg je info over de genotmiddelen (alcohol, roken, drugs) en het gebruik anno nu, krijg je handvatten om het gesprek met je puber goed voorbereid aan te gaan, kun je het middelengebruik van je kind voorkomen of leer je met het beginnend middelengebruik om te gaan en krijg je info over gamen en internetgebruik van je puber en handvatten hiermee om te gaan. In dit interview met twee trainers van de Oudercursus Laat je Niks Wijsmaken lees je meer over de inhoud van deze cursus.

Startdata Oudercursus Laat je Niks Wijsmaken Najaar 2020

In het najaar van 2020 staat de startdatum voor de Oudercursus Laat je Niks Wijsmaken gepland op maandag 27 oktober. Deze cursus vindt plaats in Maastricht. Kijk voor meer informatie over de data, tijdstippen en locatie op de aanmeldpagina van de cursus Laat je Niks Wijsmaken.

Doe-Praat Groep KOPP/ KOV

De Doe-Praatgroep is bedoeld voor kinderen van 8 – 12 jaar die opgroeien met een ouder die kampt met psychische en/of verslavingsproblematiek. Voor oudere kinderen in vergelijkbare situaties is er de Tienergroep KOPP/KOV. De bijeenkomsten van de Doe-Praatgroep zijn erop gericht het kind sterker te maken, om beter te kunnen omgaan met datgene wat er in de thuissituatie speelt en daarmee eventuele problemen te voorkomen. Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere steun zoeken, vriendschap en ontspanning en gevoelens uiten. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het vraagstuk ‘wat is er aan de hand met mijn ouder en wat betekent dat voor mij’? In dit interview met twee trainers van de Doe-Praat Groep KOPP/KOV lees je meer over de inhoud van de training.

Startdata Doe-Praatgroep KOPP/ KOV Najaar 2020

In het najaar van 2020 gaat één Doe-Praatgroep KOPP/KOV  van start. Dit aanbod vindt plaats in Maastricht en start op donderdag 24 september. Voor meer informatie over tijdstip en locatie van de Doe-Praatgroep KOPP/KOV, kijk op de aanmeldpagina voor de Doe-Praat Groep. Voor de tienergroep KOPP/KOV zijn nog geen startdata gepland. Heb je interesse in dit aanbod? Stuur een mail naar preventie@mondriaan.eu Bij meerdere aanmeldingen, wordt een groep gestart.

16+ Themabijeenkomsten KOPP/KOV

De 16+ Themabijeenkomsten van KOPP/KOV zijn bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar die zijn opgegroeid met een ouder die kampt met psychische en/of verslavingsproblematiek. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om de jongere sterker te maken en te helpen in deze levensfase van groeien naar volwassenheid. Uitwisseling tussen de deelnemers vormt een belangrijk aspect van deze bijeenkomsten. Jongeren vinden zo herkenning, steun en begrip bij elkaar. En kunnen elkaar ook van waardevolle tips voorzien. Ervaring leert dat praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken, enorm kan helpen om zelf beter met de situatie om te kunnen gaan. In dit interview met een van de begeleiders van de 16+ Themabijeenkomsten KOPP/KOV lees je meer over wat het betekent om op te groeien bij een ouder met psychische en/ of verslavingsproblematiek.

Startdata 16+ Themabijeenkomsten KOPP/KOV Najaar 2020

In het najaar van 2020 starten twee groepen van de 16+ Themabijeenkomsten KOPP/KOV; één in het Nederlands en één in het Engels. De Nederlandstalige groep start op maandag 14 september 2020. De Engelstalige groep start op maandag 2 november. Voor meer informatie over het tijdstip en de locatie van de 16+ Themabijeenkomsten KOPP/KOV kijk op deze aanmeldpagina!

Youth Mental Health First Aid

Deze YMHFA-training is bedoeld voor iedereen die in z’n werk of privéleven in contact komt met jongeren. ‘Je moet het eigenlijk zien als een soort EHBO-cursus, maar dan voor psychische klachten’, legt trainer Judith van Witsen uit in het interview over de YMHFA-Training. Je leert signalen van psychische klachten te herkennen en weet hierop door te vragen. Maar liefst 1 op de 5 jongeren in Nederland krijgt te maken met psychische problemen. En ondanks dat het zo regelmatig voorkomt, weten we als omgeving vaak niet goed hoe we hiermee om moeten gaan. De YMHFA-training is er dan ook op gericht om psychische klachten in een vroeg stadium te leren herkennen, bespreekbaar te maken en te normaliseren.

Startdata Youth Mental Health First Aid Najaar 2020

In het najaar van 2020 staat de startdatum voor de Youth Mental Health First Aid training gepland op donderdag 1 oktober. Deze training vindt plaats in Maastricht. Kijk voor meer informatie over de data, tijdstippen en locatie op de aanmeldpagina voor YMHFA op onze website!

Nieuwe gratis ouderworkshops & positive lifestyle training

Ouderworkshops & Positive Lifestyle Training van Trajekt in Gulpen

Ten slotte worden er in het najaar van 2020 door Trajekt in Gulpen een aantal gratis ouderworkshops en de meerdaagse ‘Positive Lifestyle Training’ aangeboden. Het betreft de workshops ‘Al die emoties; wat kunnen we ermee?‘, ‘Wat vertelt het gedrag van kinderen ons?‘ en de workshop ‘Hoe help ik mijn kind een nieuwe stap te zetten?‘. Dit aanbod is ook toegankelijk voor ouders uit de andere Maastricht-Heuvelland gemeenten. Het aanmelden voor deze workshops verloopt niet via de website van het CJG043. In dit artikel lees je meer over de inhoud van deze workshops en zie je ook hoe je je kunt aanmelden!

MEER INFORMATIE