NIEUW TRAININGSAANBOD MEE ZUID-LIMBURG: ‘ANGST & EENZAAMHEID TIJDENS CORONA’

training mee zuid limburg angst en eenzaamheid tijdens corona

We hebben inmiddels al maanden lang te maken met Corona. Richtlijnen van het RIVM worden om de paar weken verscherpt of versoepeld. MEE Zuid-Limburg signaleert dat Corona met name voor de mensen met een beperking voor meer angst, isolatie en vereenzaming heeft gezorgd. Onder meer door het wegvallen van vaste structuren en (sociale) contacten. Daarom heeft men de training ‘Angst en Eenzaamheid tijdens Corona’ ontwikkeld. In dit artikel lees je hier meer over! 

Mensen met een Beperking & Corona

Voor veel mensen met een beperking heeft de Corona-crisis een grote impact. MEE Zuid-Limburg signaleert dat Corona leidt tot meer gevoelens van angst, isolatie en vereenzaming, onder meer door het wegvallen van vaste structuren en (sociale) contacten. Ook is gebleken dat het voor mensen met een beperking nog lastiger is om de richtlijnen van het RIVM te begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven.  De doelgroep van MEE Zuid-Limburg krijgt onder meer te maken met dagbestedingen die gesloten worden of persoonlijk begeleiders die plotseling uitvallen omdat ze ziekteverschijnselen hebben. MEE Zuid-Limburg heeft daarom de training ‘Angst en Eenzaamheid tijdens Corona’  ontwikkeld om de angst en eenzaamheid te doorbreken door middel van contact met lotgenoten.

Over de Training ‘Angst en Eenzaamheid tijdens Corona’

De training ‘Angst en Eenzaamheid tijdens Corona’ wordt uitgerold in Maastricht-Heuvelland en Parkstad. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten, waarin er op een creatieve en informatieve wijze aandacht geschonken zal worden aan de thema’s angst en eenzaamheid en de betekenis hiervan. Ook zal er aandacht besteed worden aan vaste en veranderbare patronen en hoe deze te implementeren. Dit alles gebeurt door in groepsverband te brainstormen, ervaringen te delen, opdrachten te maken en beeldend materiaal te bekijken over Corona.

Bekijk hier de flyer.

Meer informatie over de training & Aanmelden van Deelnemers

Ken jij deelnemers die baat zouden hebben bij deze cursus meld ze dan vooral aan. Bij vragen of twijfels kun je contact opnemen met de trainers van MEE Zuid-Limburg. Samen met hen kunnen dan de wensen bekeken worden en eventueel gezocht worden naar maatwerk. Voor Maastricht kan er contact opgenomen worden met Fatma Isen, 088-0102292, mail: f.isen@meezuidlimburg.nl ; voor de regio Parkstad met Eva Bettink 088-0102258, mail: e.bettink@meezuidlimburg.nl.

MEER INFORMATIE