MENINGSVERSCHIL MET JE PARTNER? 8x ZO VOORKOM JE RUZIE!

ruzie voorkomen met partner

Als je eenmaal samen ouder bent, leer je je partner vaak op een andere manier kennen. Met een kleintje in huis komen er allerlei nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. Tel daarbij op de gebroken nachten en bijbehorend slaapgebrek, onzekerheid over jullie nieuwe rol als ouders en het feit dat je minder tijd hebt voor jezelf om te ontspannen… Dan is het niet gek dat er zo nu en dan spanningen ontstaan tussen jou en je partner. Wat je echter wil voorkomen, is dat meningsverschillen of irritaties uitmonden in ruzie. Deze tips kunnen daarbij helpen!

Tip 1: Leer je boosheid herkennen

Om ruzie te voorkomen, is het allereerst belangrijk om je eigen signalen van irritatie en/of boosheid te leren kennen en herkennen. Waar begint het mee? En hoe bouwt boosheid zich bij jou op? Begint het met een borrelend gevoel in je buik? Waarna je het warm krijgt en je stem gaat verheffen? Als je weet hoe dit bij jou werkt, kun je al bij de eerste signalen actie ondernemen en voorkomen dat je echt uit je slof schiet. Neem bijvoorbeeld even een time-out als je voelt dat het begint te borrelen. En vraag je partner om er op een later moment op terug te komen, als je wat gekalmeerd bent.

Tip 2: Blijf in het heden

Het kan verleidelijk zijn om – als je boos aan het worden bent of een time-out neemt – terug te denken aan alle eerdere situaties waarin je partner dit gedrag liet zien. Misschien heb je toen niets gezegd en je boosheid opgekropt? Door dit nu allemaal terug te halen, zal je boosheid toenemen en is de kans groot dat je een reactie gaat geven die niet meer past bij deze situatie. Probeer dus in het heden te blijven, bij hetgeen er nu aan de hand is en maak het niet groter dan dat!

Tip 3: Probeer te relativeren

In het verlengde van voorgaande tip; probeer in plaats van te denken aan eerdere situaties waarin dit ook speelde, juist op zoek te gaan naar relativerende gedachten. Herinner jezelf eraan dat hetgeen je nu misschien van je partner verwacht nu eenmaal niet zijn/haar sterkste kant is en dat hij/zij wel andere kwaliteiten inbrengt, die jou weer iets minder liggen. Soms kan het ook helpen om wat te kalmeren wat uit te zoomen en naar het grote geheel te kijken. Probeer te begrijpen waarom je partner zich gedraagt of opstelt zoals hij/zij doet en vertrouw erop dat de ander het waarschijnlijk op zijn/haar manier ook gewoon goed bedoelt!

Tip 4: Krop niet op!

Wanneer je kleine dingetjes niet uitpraat met je partner, kunnen irritaties zich gaan opstapelen en dan uiteindelijk onnodig groot worden. Wanneer je het dan toch op een bepaald moment bespreekbaar gaat maken, is de kans aanwezig dat al je opgekropte emoties er in een keer uitkomen. Vaak heeft dat een averechts effect. Voor je partner is het immers ook niet prettig om dan met terugwerkende kracht allerlei verwijten en teleurstellingen over zich heen te krijgen. Probeer dus dingen direct bespreekbaar te maken, op een open en ontspannen manier. Zodat je partner ook de kans krijgt om het anders te doen.

Tip 5: Maak dingen op een goede manier bespreekbaar

Wanneer je bepaalde irritaties bespreekbaar wil maken, is het belangrijk om zo concreet mogelijk te benoemen wat je dwars zit. Zonder het persoonlijk te maken. ‘Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen dagen/tijd veel meer huishoudelijke taken heb gedaan dan jij’, klinkt al veel beter dan ‘jij doet nooit iets in huis’, niet? Probeer ook te benoemen hoe je het graag anders zou zien. Bijvoorbeeld ‘ik zou het fijn vinden om nog eens samen naar onze taakverdeling te kijken, om het wat beter te verdelen’.

Tip 6: Zoek samen naar oplossingen

Probeer als je hebt verteld wat je dwars zit en hoe je het graag anders zou zien, je partner de ruimte te geven om zijn/of haar visie te delen. En ga van daaruit samen op zoek naar oplossingen en compromissen. Probeer je allebei flexibel op te stellen en te zoeken naar mogelijkheden en alternatieven. ‘Ok, als voor jou die avond sporten zo belangrijk is, dan zorg ik wel dat ik die avond alles regel met de kleine. Maar ik heb behoefte aan… hoe kunnen we daar ook aan tegemoet komen?’

Tip 7: Erken dat je fout zat…

Ben je toch een keer behoorlijk uit je slof geschoten en naar je gevoel te ver gegaan? Durf dat dan ook toe te geven naar je partner. Erken allereerst dat je dat je fout zat en bied daar je excuses voor aan. Dan ontstaat er wellicht ook ruimte om uit te leggen hoe je je voelde in die situatie en hoe dat zo kwam. Kijk of je ook kunt benoemen wat je achteraf gezien had kunnen doen om rustig te blijven. En wat jullie in de toekomst (samen) kunnen doen om dergelijke voorvallen te voorkomen.

Tip 8: Onderzoek de onderliggende oorzaak

Tot slot: het is goed te weten dat boosheid ‘een tweede gevoel’ is. Meestal komt er voor je boos wordt, een ander gevoel in je naar boven. Dat kan van alles zijn; misschien voel je je tekort gedaan? Niet gezien? Of niet serieus genomen? Merk je dat het steeds dezelfde soort triggers zijn die je zo boos maken, kun je daarmee aan de slag. Waarom raakt het je zo? Onder welke omstandigheden gebeurt het en onder welke omstandigheden niet? Kun je daarin sturen? Als je je meer bewust bent van bepaalde patronen, is het veel makkelijker om er anders mee om te gaan! Als je ontdekt dat jouw boosheid niet echt over je partner gaat, zorg dan dat hij of zij weet dat het niet zijn/haar schuld is dat je boos, moe, kribbig of iets dergelijks bent.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE