MEER GRIP OP JE GELD? DE KREDIETBANK DENKT GRAAG MET JE MEE!

In gesprek met Lieke Dovermann en Simone Poell
In gesprek met Lieke Dovermann en Simone Poellvan Kredietbank Limburg

Onlangs berichtten de media dat maar liefst 40% van alle Nederlanders het moeilijk vindt om de eigen administratie bij te houden. Zo’n 9,4% van de kinderen groeit op in een gezin waar ouders moeten rondkomen van een (zeer) laag inkomen. En de schaamte omtrent het thema is nog steeds enorm hoog. Daar moet verandering in komen! Simone Poell en Lieke Dovermann van Kredietbank Limburg maken zich daar hard voor. In dit interview vertellen ze over het werk van de Kredietbank. Ze roepen iedereen op om als er vragen of zorgen zijn op financieel gebied, gewoon even binnen te lopen voor een vrijblijvend gesprek!

Van A tot Z…

“Als Kredietbank zijn we verantwoordelijk voor de hele schuldhulpverlening in Maastricht-Heuvelland. Van A tot Z! Dus niet alleen mensen die schulden hebben, proberen eruit te halen. Maar vooral ook preventie en vroegsignalering. Hoe kunnen we mensen helpen om ze uit de financiële problemen te houden? En als die problemen toch ontstaan; hoe kunnen we mensen zo snel mogelijk helpen om eruit te komen? En ervoor zorgen dat ze ook uit de financiële problemen blijven? Dat zijn de uitdagingen waar wij ons, samen met al onze samenwerkingspartners, intensief mee bezig houden!”

Lange weg

“Uit landelijk onderzoek blijkt dat het gemiddeld vijf jaar duurt voordat mensen zich durven te melden met financiële problemen. De schuld is dan al opgelopen tot gemiddeld bijna 43.000 euro. Dus als je het hebt over preventie, vroegsignalering en het doorbreken van het taboe rondom armoede, is er nog een lange weg te gaan! In onze maatschappij wordt ook vaak ‘makkelijk’ geoordeeld over mensen die het financieel niet breed hebben. ‘Hoezo, weinig geld, ze hebben wel een dikke tv’ wordt dan bijvoorbeeld gezegd. Maar dat is echt te kort door de bocht. Leven in armoede brengt enorm veel stress met zich mee. En juist door die stress gaan mensen ‘onhandige’ keuzes maken. Ze zitten in de ‘overlevingsstand’, kiezen voor genot op de korte termijn en kunnen de gevolgen moeilijker overzien. Dus de grootte van de tv aan de muur is absoluut geen goede graadmeter voor of mensen wel of niet in armoede leven.”

Opgroeien in armoede

“Stress heeft echt een enorme impact op het brein” vervolgt Simone haar verhaal. “Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen die opgroeien in armoede. Breinonderzoek laat zien dat zelfs wanneer je als kind een korte periode in armoede hebt geleefd, dit levenslang zichtbaar blijft in de ontwikkeling van het brein. Verder zie je dat kinderen die opgroeien in armoede vaker slachtoffer zijn van pestgedrag en meer last hebben van gezondheidsproblemen. Ook zijn zij – net als volwassenen die in armoede leven – meer geneigd om hun keuzes te baseren op de korte termijn. En zo kan armoede makkelijk een probleem worden dat van generatie op generatie overgaat. Dat is ook de reden dat we ons ook richten op kinderen als het aankomt op preventie. Door een voorlichtingsles te verzorgen op het basisonderwijs, bijvoorbeeld. Ook nemen we deel aan de real-life game No Credit, Game Over! voor middelbare scholieren in Maastricht. En in Meerssen organiseren we elk jaar tijdens de Week van het Geld een theatervoorstelling voor groep 7 en 8.”

Breed kijken

“Een ander project waar we bij betrokken zijn, is Droommoeders. Dat is een project in Maastricht voor alleenstaande jonge moeders die geen opleiding hebben afgemaakt en geen werk hebben. Samen met een aantal andere partners bieden we hen begeleiding op allerlei leefgebieden en daar schuilt ook de kracht van dit project. Maar al te vaak zijn er allerlei instanties betrokken bij gezinnen en iedereen kijkt vanuit zijn eigen koker. Maar juist omdat de problemen op de verschillende leefgebieden zo met elkaar verweven zijn, is het belangrijk dat professionals breder kijken dan alleen hun eigen vakgebied. Zeker als er armoede in het spel is, zijn wij er een enorme voorstander van om eerst die basale stress te verminderen, voor je van alles van ze gaat vragen in het kader van participatie. Geef mensen even de tijd om bij te komen en dan is er ook weer ruimte om naar de toekomst te kijken.”

meer grip op geld

Opvoeden in armoede

“Veel ouders met een smalle beurs zullen herkennen dat het een hele uitdaging kan zijn om de kinderen zoveel mogelijk ‘normaal’ te laten meedoen. Denk bijvoorbeeld aan de schooluitstapjes op het Voortgezet Onderwijs, waarvoor dan makkelijk een bijdrage van 250 euro wordt gevraagd. Voor veel mensen is dat gewoon ontzettend veel geld. En je gaat ook niet zomaar op school aankloppen om te zeggen dat je dat bedrag niet kunt missen. Maar ook met de wensen van de kinderen voor merkkleding of een mobiele telefoon kan het soms best lastig zijn. Dan is het goed te weten dat er allerlei regelingen zijn waar je gebruik van kunt maken. Vaak zijn ouders hier onvoldoende van op de hoogte. Ook daarvoor kunnen ze bij ons terecht! Wij denken heel graag mee!”

De koffie staat klaar!

“We hopen dat alle ouders die dit artikel lezen en vragen hebben op dit gebied, groot of klein, zich uitgenodigd voelen om gewoon eens vrijblijvend met ons in gesprek te gaan. De koffie staat klaar!”, grapt Lieke. “In Maastricht zitten we in de vier grote Wijkservicepunten en ook in het Heuvelland hebben we wekelijks een spreekuur. Het kan soms al best een verschil maken om al je inkomsten en uitgaven eens op een rijtje te zetten en te bekijken waar mogelijkheden zitten om wat extra ruimte te creëren. Soms kan alleen al door de Belastingaangifte anders in te vullen, meer ademruimte komen!”

Meer informatie

www.kredietbanklimburg.nl
Telefoonnummer: 045 – 560 57 05

Inlooppunten & openingstijden wijkservicepunten Maastricht

Boeckel/de Heeg
Donderdag 9:00 – 12:00 uur (open spreekuur)
Buurtcentrum De Boeckel (Roserije 410, Maastricht)
Erik Zegers (contactpersoon)

Malberg
Donderdag 9:00 – 11:00 uur (open spreekuur) en 11:00 – 12:00 uur (op afspraak)
Centre Manjefiek Malberg (Malbergsingel 70, Maastricht)
Monique Laenen (contactpersoon)

Mariaberg
Donderdag 9:00 – 11:00 uur (open spreekuur) en 11:00 – 12:00 uur (op afspraak)
Buurtcentrum (Anjelierenstraat 35, Maastricht)
Anita Römers (contactpersoon)

Wittevrouwenveld
9:00 – 10:30 uur (open spreekuur) en 10:30 – 12:00 uur (op afspraak)
WSP Maastricht Noordoost (Voltastraat 50, Maastricht)
Kelly Esten (Contactpersoon)

Inlooppunten & openingstijden Heuvelland

Eijsden-Margraten
Dinsdag 13:30 – 16:30 uur (open spreekuur)
Brede School ‘op de Cour’ / Trajekt (Kramsvogel 42H, Eijsden)
Betty van der Honing (contactpersoon)

Gulpen
Donderdag 9:00 – 12:00 uur (open spreekuur)
Gemeente (Willem Vliegenstraat 12, Gulpen)
Esther Gijssens (contactpersoon)

Meerssen
Dinsdag 9:00 – 11:00 uur (op afspraak) en 11:00 – 12:00 uur (open spreekuur)
Gemeente / Bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen)
Lieke Dovermann (contactpersoon)

Vaals
Dinsdag 10:00 – 13:00 uur (open spreekuur)
Brede School ‘de Tamboerijn’ / Trajekt (St. Jozefplein 49, Vaals)
Patty Altdorf (contactpersoon)

Valkenburg
Maandag 9:00 – 12:00 uur (open spreekuur)
Gemeente / Park Dersaborg (Geneindestraat 4, Valkenburg)
Michelle Feron (contactpersoon)

Bekijk de video van Kredietbank Limburg: Gun jezelf nieuw uitzicht!

MEER INFORMATIE