KOM NAAR DE MOP, DE MOBIELE ONTMOETINGSPLEK IN JE WIJK!

In gesprek met Jules Peters
In gesprek met Jules PetersBedenker MOP en Coördinator Wehelpen.nl bij Trajekt

Een plek in de wijk waar je onder genot van een lekker ‘bakkie koffie’ even van gedachten kunt wisselen met je buurtbewoners, maar ook met de wijkagent, een lid van het sociaal team of… met Jules Peters. De bedenker van deze mobiele ontmoetingsplek. “De Mobiele Ontmoetingsplek is ontstaan vanuit de behoefte om meer daar te zijn waar de mensen zijn, letterlijk de wijken in. Om zo gemakkelijker het gesprek te kunnen aangaan met de mensen en hen te vertellen over Wehelpen.nl en wat er allemaal in hun eigen wijk is, in plaats van dit vanachter het bureau te doen”, aldus Jules. En het werpt zijn vruchten af. Meer en meer mensen weten hem en de MOP te vinden, zowel burgers als professionals. En Jules zelf is verknocht aan zijn ‘MOPje’ en heeft het geregeld over ‘we’ 😉 Hij vertelt ons in dit interview er dan ook graag meer over.

Wehelpen.nl on tour

“Als coördinator van Wehelpen.nl ben ik steeds bezig om mensen in wijken aan elkaar te verbinden. Mensen die iets aanbieden, bijvoorbeeld een klusje doen, hulp bij de administratie, samen koken en mensen in dezelfde wijk die een vraag hebben, bijvoorbeeld hulp bij het onderhouden van de tuin. Het is een digitaal platform, een soort van marktplaats voor informele hulp. Vraag en aanbod in de eigen wijk. En daarnaast is het ook in te zetten voor het organiseren van een hulpnetwerk rondom een persoon. Dit is een besloten digitaal netwerk, waarin je makkelijk met elkaar kunt afstemmen en elkaar op de hoogte kunt houden. Ook professionals als de huisarts, thuiszorg of verpleegkundige kunnen hierin melding doen van nieuwe afspraken en ontwikkelingen. Deze dienst is gratis. Mijn collega’s die betrokken zijn bij Wehelpen.nl en ik kregen de behoefte om het digitale contact met mensen uit te breiden met live contact. Om ook verbinding mogelijk te maken met en voor mensen die niet zo digitaal zijn.”

Meer op het gemak in eigen habitat

“Samen met mijn collega’s ben ik twee dagen op pad geweest. In elk stadsdeel in Maastricht zijn we met een proef-MOP gaan staan. En ook iets lekkers en koffie en thee stond klaar. Het zijn geslaagde dagen geworden. Er kwam genoeg volk op af en de mensen gaven aan dat ze dit fijn vonden. Ze voelen zich in hun eigen habitat meer op hun gemak en vinden het daarom fijner om in hun eigen leefomgeving over dingen te vertellen dan in een onpersoonlijk kantoorgebouw. We zijn na dit succes burgers en organisaties actief gaan bevragen naar de behoefte aan een mobiele ontmoetingsplek. Daar kwamen heel veel positieve reacties op. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid sprak iedereen het meeste aan.”

Een bekend fenomeen in de wijk

“Trajekt en de gemeente Maastricht omarmden dit initiatief en zo kon de MOP van start gaan. Ik vond al snel een geschikte camper en we zijn vervolgens in bijna elk stadsdeel een eerste bezoek gaan brengen. Nu ben ik 2 dagen in de week op pad met de MOP, op dinsdag en donderdag. Ik ben aanwezig op plekken waar de mensen zijn, zoals bij La Bellettsa, Manjefiek Malberg of De Leim. Ook ben ik soms in de weekenden met de MOP bij evenementen aanwezig. Via Facebook wordt bekend gemaakt waar de MOP is. De MOP wordt vaak als eerste bezocht door de bekende buurtbewoners, die de meeste mensen in de wijk wel kennen. Zij zorgen ervoor dat er meer mensen komen. In het begin liep men nog met een boogje om de MOP heen, maar werd er wel al nadrukkelijk gekeken. De keer erna kwam men al dichterbij en nodigde ik of de bekende buurtbewoner ze uit om een kijkje te komen nemen. Nu is de MOP in diverse wijken al een bekend fenomeen en komen mensen geregeld even langs.”

Professionals zijn meer zichtbaar

“Ook organisaties maken er meer en meer gebruik van. Zij kunnen tegen een vergoeding aanhaken. Bijvoorbeeld de wijkagent die geregeld bij de MOP aanwezig is. In Malberg is de buurtvrijwilliger meestal erbij. De MOP staat daar tegenover het Klusteam, zij komen er dan ook vaak bij staan. Ook het Sociaal Team in De Heeg vindt dit een fijn initiatief en sluit bijna elke week aan. Het is ook voor hen een makkelijke manier om zichtbaar te zijn voor de mensen in de wijk en om zo met hen het gesprek aan te kunnen gaan. Bij de braderie in Malberg kwamen een paar gezinnen naar de MOP toe om aan de aanwezige opbouwwerker te vragen naar veilig vertier in de buurt voor de kinderen. Voorheen hadden ze steeds een springkussen voor de kids geregeld, maar dit bleek nu niet meer aan te slaan. Ouders willen met de opbouwwerkers sparren over andere mogelijkheden.”

Vraag achter de vraag

“Mensen kunnen met elkaar praten op een ongedwongen manier. Ouders kunnen bijvoorbeeld ervaringen met elkaar delen over actuele gebeurtenissen en opvoedkwesties. Zoals ze dit ook op het schoolplein doen. Mensen komen ook vaak binnen met een specifieke vraag. Er is de rust en ruimte om een gesprek te hebben. Soms blijkt er sprake van een vraag achter de vraag. Zo vroeg ik laatst aan een mevrouw waar ze woonde en hoe het haar beviel in de wijk. Zij bleek verhuisplannen te hebben en zocht naar woonruimte in een andere stad. Ik vroeg haar naar de reden van verhuizing en ze gaf aan bij haar dochter in de buurt te willen wonen. Op mijn vragen over het wonen in haar huidige wijk, kwam naar voren dat ze er geen aansluiting vond. Ze vond het moeilijk om contact te maken en voelde zich eenzaam. Nu bleek zij graag te koken en ik wist dat er een initiatief was in de buurt waar ze in groepsverband koken. Ik vroeg haar dan ook of ze het leuk zou vinden om hieraan mee te werken. Ze vond het wel wat, maar het was voor haar te spannend om het contact te leggen. Ik heb toen het contact gelegd en hen met elkaar in verbinding gebracht. De noodzaak voor verhuizen is er voor haar nu niet meer.”

Mensen verbinden

“Door alle contacten in en kennis over de wijken die ik nu krijg, bouw ik een enorme sociale kaart op. Via Wehelpen.nl wist ik al veel burgers onderling en met  voorzieningen in de wijken te verbinden, maar dit is nu nog enorm toegenomen. Ik kan mensen nu bijna altijd een antwoord geven op hun vraag of verwijzen naar een juiste plek of persoon. In die zin is de MOP dus ook echt een succes gebleken. Maar het mooiste dat de MOP oplevert is de verbinding tussen de mensen. Het is een centraal punt geworden voor mensen om elkaar te treffen. Vroeger was dit de dorpspomp 😉 Maar alles is nu groter en drukker geworden en onpersoonlijker. Mensen raken door de MOP merk ik meer betrokken bij de buurt en maken nu al vanzelf onderling verbindingen. Dat de MOP hierin kan voorzien, is de grootste winst!”

MEER INFORMATIE