KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE: BIJ PROBLEMEN RONDOM ZINDELIJKHEID EN BUIKPIJN

buikpijn zindelijkheid kinderbekkenfysiotherapie

Soms gaat het plassen en poepen van je kind niet zoals je zou willen. Of je kind heeft veel last van buikpijnklachten. Weet dat dit soort klachten regelmatig voorkomen bij kinderen en dat er vaak ook iets aan te doen is! Een kinderbekkenfysiotherapeut kan jullie hierbij helpen. In deze gastbijdrage van Irmgard Kruchten-Costongs lees je meer over kinderbekkenfysiotherapie!

Wat is kinderbekkenfysiotherapie?

De kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met problemen rond de buik, bekken en bekkenbodem. Dit kan van invloed zijn op het zindelijk worden van kinderen. Bij de meeste kinderen gaat het zindelijk worden vanzelf, meestal tussen de 2 en de 4 jaar. Soms gaat dit niet helemaal goed en heeft een kind, ouder dan 5 jaar, nog ‘ongelukjes’. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een traumatische ervaring kunnen problemen opleveren bij het plassen en/of poepen.

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan hierbij helpen.

Met welke problemen kun je bij een kinderbekkenfysiotherapeut terecht?

Wat gebeurt er als je je kind aanmeldt bij een kinderbekkenfysiotherapeut?

Het behandeltraject begint met twee of drie afspraken waarin alles goed in kaart wordt gebracht. De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek, waarin met de ouders en het kind samen gekeken wordt wat er aan de hand is en wat de hulpvraag is. Indien nodig worden er vragenlijsten en een poep-/plasdagboekje mee naar huis gegeven.

Bij de tweede afspraak worden de resultaten van de lijsten besproken en wordt er zo nodig een lichamelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit het kijken naar de motoriek van het kind en zo nodig ook naar de bekkenbodem (als dit voor de ouders en kind goed is). Daarna wordt bepaald of kinderbekkenfysiotherapie zinvol is.

Hoe ziet de behandeling door een kinderbekkenfysiotherapeut eruit?

De therapie begint altijd met het geven van uitleg over de klachten. Vervolgens kan de behandeling – afhankelijk van de aard en oorzaak van het probleem van het kind – bestaan uit:

  • het aanleren van een goede toilethouding advies over eten en drinken;
  • ademhalings- en ontspanningsoefeningen;
  • oefeningen voor het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem;
  • een goede manier aanleren om te plassen en te poepen;
  • goed leren reageren op drang om te plassen;
  • vergroten van de blaasinhoud;
  • stabiliteitsoefeningen.

Bij elke behandeling geldt dat het belangrijk is dat het kind goed door de ouders wordt begeleid. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de oefeningen en adviezen goed worden opgevolgd. En het maakt dat de therapie het meest effectief zal zijn.

Hoe lang het traject van de therapie gaat duren, is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, hoe lang de klachten al bestaan en soms ook hoe het kind en de ouders met de klachten kunnen omgaan.

Over Irmgard Kruchten-Costongs

Irmgard Kruchten is algemeen fysiotherapeute, kinderfysiotherapeute en kinderbekkenfysiotherapeute. Ze is werkzaam binnen het gezondheidscentrum De Heerderrein in Maastricht. Daar behandelt ze zowel volwassenen en kinderen, met als specialisatie de kinderbekkenfysiotherapie. Tijdens de behandelingen kunnen de ouders gewoon aanwezig zijn.

Meer informatie: www.heerderrein.nl

MEER INFORMATIE