JOGG – GEZONDE JEUGD, GEZONDE TOEKOMST IN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM

In gesprek met Laura Spauwen
In gesprek met Laura SpauwenJOGG Heuvelland regisseur

Wist je dat 1 op de 8 kinderen kampt met overgewicht? Door de lange termijn gevolgen van overgewicht, denk aan suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, sommige vormen van kanker, gewrichtsklachten en depressie, wordt overgewicht gezien als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Daarom vinden gemeenten het belangrijk iets te doen aan dit probleem! Het programma ‘JOGG – Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst’ is een landelijk initiatief dat in veel gemeenten wordt ingezet om te komen tot een gezonder gewicht bij kinderen en jongeren. In dit interview vertelt JOGG-regisseur Laura Spauwen meer over de JOGG-activiteiten die vanuit JOGG-Heuvelland worden georganiseerd in Gulpen-Wittem.

 Het ideale recept voor het ontstaan van overgewicht!

“Hoe het kan dat zoveel jongeren kampen met overgewicht? Nou, jongeren groeien op in wat we noemen een ‘obesogene’ samenleving. Dat wil zeggen; een omgeving die uitnodigt om veel te eten en weinig te bewegen. We worden steeds verleid om (te) zout, (te) zoet en (te) vet te eten. Denk aan de reclameboodschappen die je overal tegenkomt over vaak ongezonde en calorierijke voedingsmiddelen en dranken, die bovendien ook nog haast overal verkrijgbaar zijn. Daarnaast gaan we veelal zittend door het leven. Kinderen worden bij wijze van spreken met de auto naar school gebracht, zitten daar de hele dag in de klas, bij thuiskomst kruipen ze achter de computer en ’s avonds nog voor de tv. Voor actief bewegen blijft maar weinig tijd over. Daardoor neemt onze energiebehoefte af, terwijl we via ongezonde voeding meer calorieën binnen krijgen. Het ideale recept voor het ontstaan van overgewicht!”

>> Lees ook: Zo wil je kind wel buitenspelen, 6 tips!

De Filosofie achter JOGG – Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

“Het JOGG-programma zet zich in voor een omgeving waarin kinderen en jongeren gewoon gezond kunnen opgroeien. Kinderen leren tijdens hun jeugd wat ‘leuk’ is en wat ‘normaal is’. Dus wanneer we ervoor kunnen zorgen dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving, met een gezonde leefstijl, is de kans groot dat dat ook de norm wordt in hun volwassen leven. Dus dát is waar we ons voor inzetten; de omgeving van de jongere gezonder te maken, zodat het makkelijker of ‘normaler’ wordt om een gezonde keuze te maken. Nu is er vaak niet eens een keuze. In de kantine van de sportclub wordt er bijvoorbeeld vaak nauwelijks gezond eten aangeboden”, aldus Laura.

Gezonde Voeding Gezonde Tussendoortjes

Samenwerken en verbinden

“Wat ook hoort bij de JOGG-filosofie, is dat we als JOGG-regisseur voortdurend proberen samen te werken met en verbindingen te leggen tussen allerlei partijen in de leefwereld van de jeugd. Zoals bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Ook werken we samen met bedrijven die iets willen betekenen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Over JOGG-Heuvelland

“JOGG-Heuvelland is sinds 2016 actief en nu weer voor drie jaar verlengd. In de eerste drie jaar hebben mijn collega JOGG-Regisseur voor de gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul en Eijsden-Margraten en ik ons vooral gericht op het verkrijgen van naamsbekendheid en het opbouwen van een netwerk. Daarbij zijn we veel aan de slag geweest met de scholen in de verschillende gemeenten en met het thema ‘water drinken. Vanuit de tak ‘Team Fit’ is mijn collega in de gemeente Eijsden-Margraten met twee verenigingen aan de slag geweest om een certificaat ‘Gezonde Kantine’ te behalen. Dat wil trouwens niet zeggen dat je geen frikandellen meer mag verkopen. Waar het om gaat, is dat er ook een gezonde optie is! De komende periode ligt de focus vanuit JOGG-Heuvelland op ‘gratis bewegen’.

JOGG in de gemeente Gulpen-Wittem

Meer bewegen op school

“In de gemeente Gulpen-Wittem heb ik de afgelopen jaren met een aantal scholen een leuk contact opgebouwd en ook goede dingen opgezet. Zo hebben we bijvoorbeeld het schoolplein van het klavertje vier in Eys en Witheim in Mechelen meer beweegvriendelijk gemaakt. Met extra speeltoestellen of belijning. Vanuit de gemeente is dit jaar ook de Sport -en Cultuurcoach aan de slag om het bewegen van kinderen te stimuleren. Een van de vraagstukken waar zij zich op richt is hoe de kwaliteit van de beweeglessen in het onderwijs verbeterd kunnen worden. Ook is ze bezig met het organiseren van meer tussenschoolse en naschoolse beweegactiviteiten. Waar mogelijk werk ik als JOGG-regisseur natuurlijk ook samen met haar.”

>> In dit interview met Sport -en Cultuur Coach Anneke Hoek van de gemeente Gulpen-Wittem lees je meer over haar inzet voor een gezondere jeugd!

Groentehapjes in 10 Stapjes

“In het kader van Voeding hebben we in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg het project ‘Groentehapjes in 10 Stapjes’ gerealiseerd. Tijdens het 4-maanden consult wordt er in het kader van dit project uitgebreid stil gestaan bij het stapsgewijs aanbieden van groente. Ouders krijgen ook een leuk pakketje mee naar huis, wat hen hierbij kan helpen. Bij het 11 maanden consult krijgen ouders het voorleesboekje ‘Pim en Poes’, dat gaat over gezond eten en bewegen.”

>> Lees hier het interview met twee jeugdverpleegkundigen over Groentehapjes in 10 Stapjes!

Nationaal Schoolontbijt 

“Waar we ons dit jaar ook extra voor hebben ingezet, is het onder de aandacht brengen van het Nationaal Schoolontbijt. Dit event vindt elk jaar plaats in november. Kinderen krijgen dan op school een gezond ontbijt aangeboden, o.a. met yoghurt, volkoren brood,  melk, fruit en groente. Het idee hierachter is dat we kinderen zo kunnen laten zien, proeven en ervaren wat een gezond ontbijt inhoudt. In de gemeente Gulpen-Wittem hebben afgelopen jaar 3 scholen meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt.”

Werkgroep Mediawijsheid

“In Gulpen is op initiatief van een kinderergotherapeute een werkgroep ‘Mediawijsheid’ opgericht, waar verschillende partijen aan deelnemen. Deze werkgroep zet zich ervoor in om ouders meer bewust te maken van de nadelige effecten van overmatig beeldschermgebruik op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Als JOGG-regisseur ben ik ook betrokken bij deze werkgroep.”

>> Bekijk ons themadossier ‘Mediawijsheid’ voor tips en informatie over alles wat te maken heeft met beeldschermgebruik, social media, gamen en meer! 

Een kijkje in de (nabije) toekomst 

Beweegbox

“De komende jaren willen we ons vanuit JOGG-Heuvelland meer gaan richten op ‘gratis bewegen’. Een van de projecten die in dat kader momenteel in ontwikkeling zijn, is een project in samenwerking met IKEA, de ‘Beweegbox’. Het plan is dat alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven via ons een grote kist van IKEA gaan krijgen met spelmateriaal en een groot rad. We hebben dit laatst al getest op een kinderdagverblijf en dit was erg leuk! Een van de kindjes mag draaien aan het rad. Daar komt dan een beweegoefening uit, die we dan met z’n allen gaan doen. Dit is overigens niet bedoeld als vervanging van de gymles ofzo, maar echt als het creëren van een extra beweegmoment tijdens de dag.

Zig Zag Peuter Beweegmaatje

Waar we momenteel ook mee bezig zijn is de lancering van het ‘Zig Zag Peuter Beweegmaatje’. Dit is een kleurrijke meter waarmee ouders hun kind kunnen meten. Maar vooral ook een bron van inspiratie om ‘als een maatje’ samen met hun kind allerlei leuke spelletjes te doen, waarmee het kind wordt uitgedaagd om te bewegen. Deze wordt in de Week van de Jeugd gelanceerd en zal vanaf dan aan alle kinderen worden uitgereikt tijdens het 2-jarigen consult bij de Jeugdgezondheidszorg. En dan zijn we nog bezig om ook iets te bedenken dat we aan ouders kunnen meegeven bij het 5-jarigen consult. Een gadget waarop we aandacht vragen voor schermgebruik, tips om te bewegen en gezonde voeding.

>> Klik hier om het Zig Zag Peuter Beweegmaatje te downloaden.

Tussendoortjes Poster

“Wat ten slotte ook in ontwikkeling is, is een poster waarop we heel concreet laten zien hoeveel suiker er zit in verschillende tussendoortjes. Zoals de poster die laat zien hoeveel suikerklontjes de verschillende soorten drinkpakjes bevatten. Voor veel ouders was het een shock te zien hoeveel suiker er bijvoorbeeld in appelsap zit. Dit zal voor verschillende tussendoortjes ook een eye opener zijn.”

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van JOGG-Heuvelland? Like dan hun Facebookpagina!

MEER INFORMATIE