JEUGDFONDS SPORT LIMBURG BIEDT KINDEREN EEN KANS!

In gesprek met Chantal Mentink
In gesprek met Chantal MentinkCoördinator Jeugdfonds Sport Limburg

Het Jeugdfonds Sport Limburg geeft – net als het Jeugdfonds Cultuur Limburg – kansen aan kinderen tussen de 4 en 19 jaar, die opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging/club. Voor deze kinderen betaalt het fonds de sportcontributie en waar nodig de benodigde sportattributen. In dit filmpje vertelt coördinator Chantal Mentink er meer over!

Over het Jeugdfonds Sport

Jeugdfonds Sport Limburg geeft kansen aan kinderen tussen de 4 en 19 jaar, die opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging/club. Voor deze kinderen betaalt het fonds de sportcontributie en waar nodig de benodigde sportattributen. Door samen met vriendjes en vriendinnetjes te sporten leggen kinderen nieuwe contacten en ontwikkelen ze spelenderwijs sociale vaardigheden. Daarnaast is het gezellig en gezond! Zijn er meerdere kinderen in het gezin die een aanvraag willen doen? Dat mag!

Hoe aanvragen?

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dat moet een professional doen die zicht heeft op de (financiële) situatie van een gezin. Bij Jeugdfonds Sport Limburg heet zo’n professional een intermediair. Dat kan bijvoorbeeld de juf of meester zijn, een maatschappelijk werker, de (kinder)arts of een contactpersoon van de gemeente waar je woont. De intermediair gaat na of een gezin in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Zo ja, dan doet de intermediair een aanvraag. Je kunt je ook melden bij Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Ook zij kunnen een aanvraag indienen.

Hoeveel?

De maximale vergoeding per 12 maanden verschilt per gemeente. Op de websites van de fondsen staan de exacte bedragen per gemeente aangegeven. Je kunt er vanuit gaan dat je voor sport ongeveer € 225,- per 12 maanden, per kind kunt aanvragen. Dit bedrag is bedoeld voor contributie en de eventuele aanschaf van sportkleding of attributen. De vergoeding gaat niet naar ouders, maar wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging en/of de sportwinkel.

MEER INFORMATIE