JEUGDFONDS CULTUUR LIMBURG BIEDT KINDEREN EEN KANS!

Jeugdfonds Cultuur Limburg biedt kinderen kans

Jeugdfonds Cultuur Limburg

Jeugdfonds Cultuur Limburg geeft – net als het Jeugdfonds Sport Limburg – kansen aan kinderen tussen de 4 en 19 jaar, die opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten. Voor deze kinderen betaalt het fonds het lesgeld en waar nodig de benodigde attributen. Door deel te nemen aan buitenschoolse, culturele activiteit leggen kinderen nieuwe contacten en ontwikkelen ze spelenderwijs sociale vaardigheden.

Zijn er meerdere kinderen in het gezin die een aanvraag willen doen? Dat mag!

Hoe aanvragen?

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dat moet een professional doen die zicht heeft op de (financiële) situatie van een gezin. Bij Jeugdfonds Cultuur Limburg heet zo’n professional een intermediair. Dat kan bijvoorbeeld de juf of meester zijn, een maatschappelijk werker, de (kinder)arts of een contactpersoon van de gemeente waar je woont. De intermediair gaat na of een gezin in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Zo ja, dan doet de intermediair een aanvraag. Je kunt je ook melden bij Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Ook zij kunnen een aanvraag indienen.

Hoeveel?

De maximale vergoeding per 12 maanden verschilt per gemeente. Op de websites van de fondsen staan de exacte bedragen per gemeente aangegeven. Je kunt er vanuit gaan dat je voor cultuur ongeveer € 425,- per 12 maanden, per kind kunt aanvragen. Dit bedrag is bedoeld voor het lesgeld en de aanschaf van attributen. De vergoeding gaat niet naar ouders, maar wordt rechtstreeks overgemaakt naar de cultuurinstelling en/of de winkel.

MEER INFORMATIE