JEUGDARTS NICKY HALBACK REAGEERT OP GESTELDE VRAGEN OVER VACCINATIE

In gesprek met Nicky Halbach
In gesprek met Nicky HalbachJeugdarts

In het interview met jeugdarts Nicky Halbach (GGD Zuid Limburg) reageert zij op veelgehoorde vragen en twijfels van ouders voor wie vaccinatie geen vanzelfsprekendheid meer is. Op dit artikel kwamen veel reacties. Een van de ouders die reageerden op dit artikel had nog een aantal inhoudelijke vragen aan Nicky. Deze hebben we aan haar voorgelegd en in dit artikel lees je haar inhoudelijke reactie. Ongetwijfeld zal deze reactie weer nieuwe vragen oproepen. Of misschien heb je in het algemeen nog vragen over dit thema. In dat geval willen we je graag verwijzen naar je eigen jeugdarts op het consultatiebureau of de GGD Zuid Limburg. Ook kun je natuurlijk altijd terecht op de website van het RIVM.

Vraag 1:  Waarom krijgen baby’s een Hepatitis B vaccin? Dit is toch enkel seksueel of via bloed overdraagbaar?

Sinds 2011 wordt iedere zuigeling binnen het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen Hepatitis B. Zoals ook in het interview te lezen was wordt voor het invoeren van een nieuwe vaccinatie een afweging gemaakt hoe groot het risico is op een bepaalde ziekte, hoe schadelijk dit kan zijn voor de volksgezondheid, wat de kosten van invoeren van een nieuwe vaccinatie zijn en welke nadelige effecten vaccinatie met zich meebrengt. Hepatitis B is een acute of chronische leverontsteking die kan leiden tot leverfalen en leverkanker. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed. Hoewel niet elk kind een groot risico heeft om al op jonge leeftijd besmet te worden met hepatitis B, is vaccineren op jonge leeftijd toch zinvol. Dat komt omdat de infectie voor jonge kinderen zeer ernstig is. Daar komt bij dat de inenting nauwelijks bijwerkingen heeft en heel erg lang beschermt. Voor degene die meer over Hepatitis B willen lezen, verwijs ik graag naar de website van het RIVM.

Vraag 2: Waarom wordt er niet gekeken of baby’s allergisch zijn voor een van de bestanddelen, voor ze vaccins krijgen?

Acuut allergische reacties op vaccinaties zijn zeer zeldzaam en komen naar schatting bij 1 op een miljoen vaccinaties voor. Dit zeer kleine risico weegt dan ook niet op tegen de belasting om bij elk kind allergie-onderzoek uit te voeren voorafgaand aan het vaccineren. Daarnaast is allergie-onderzoek op de jonge leeftijd vaak onbetrouwbaar.

Vraag 3: Waarom wordt er voor gekozen om zoveel vaccins in een keer toe te dienen?

Er bestaan binnen het rijksvaccinatieprogramma een aantal combinatievaccins. Hierbij word je middels 1 prik beschermt voor meerdere ziekten. Wanneer meerdere vaccins tegelijk worden toegediend, is er geen toename van bijwerkingen te verwachten in vergelijking met gescheiden toediening en hoeft het kind maar 1 prikmoment te ondergaan.

Vraag 4: Waarom wordt er niet gesproken over al die meiden die klachten kregen na HPV vaccin?

Zoals vermeld in het interview zijn er door de gevaccineerde meisjes met name bijwerkingen gemeld als hoofdpijn en vermoeidheid. Wetenschappelijk onderzoek tot nu toe heeft geen verband gevonden tussen de vaccinatie en de gemelde klachten en de verwachting is dat deze klachten waarschijnlijk samenhangen met de puberteit. Bijwerkingen die optreden kunnen gemeld worden bij het Lareb die deze ook anoniem doorgeeft aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waardoor er internationaal zicht is op gemelde bijwerkingen. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van het Rijksvaccinatieprogramma. Er worden internationaal, waaronder ook door het RIVM, wetenschappelijke onderzoeken verricht rondom bijwerkingen bij vaccinaties. Meest voorkomende bijwerkingen worden op het consultatiebureau ook altijd besproken met ouders.

MEER INFORMATIE