JE PUBER MOTIVEREN VOOR SCHOOL – 6 TIPS

Tips Puber Motiveren Voor School

De middelbare schoolperiode is voor de verdere toekomst van je kind een belangrijke fase. Deze periode is immers bepalend voor de loopbaan en toekomstperspectieven van je kind. Vaak zijn de schoolresultaten een belangrijke factor bij het kiezen van een vervolgopleiding of studie. Toch is die wetenschap voor veel pubers niet voldoende om gemotiveerd te raken om harder te werken om betere cijfers te behalen. Waarom werken voor een 7 als een 6 ook voldoende is? Met het risico dat het een 5 wordt. Hoe kun je je kind helpen om zich te motiveren voor school? Check deze tips!

Tip 1: Zoek de oorzaak

Het is goed om eens met je kind te praten over waarom hij/zij niet zo gemotiveerd is voor school. Is het ‘gewoon’ dat school stom is, of is er meer aan de hand? Voelt je kind zich wel op z’n gemak in de klas of wordt het misschien (online) gepest? Vindt het de lesstof te moeilijk of juist te makkelijk? Heeft het misschien toch het verkeerde vakkenpakket gekozen? Kan het zich moeilijk concentreren? Speelt onzekerheid, een negatief zelfbeeld of faalangst een rol? Zit je kind in het algemeen lekker in z’n vel of heeft het last van depressieve gevoelens of gevoelens van eenzaamheid? In dit soort gevallen kan een gesprek met de mentor of met de intern begeleider op school helpen om de oorzaak van de verminderde motivatie bij je kind aan te pakken.

Tip 2: Bepaal samen de doelstellingen voor je kind

Hoewel school in de beleving van de meeste pubers ‘saai’ is en huiswerk maken ‘stom’, willen de meeste pubers wél graag overgaan. Aan het begin van het schooljaar maken de meeste pubers zich echter nog niet zo druk over wel of niet overgaan, waardoor dit doel onvoldoende stimuleert om in het hier en nu de gsm weg te leggen en te gaan studeren. Als er dus geen andere oorzaken zijn voor de slechte motivatie van je kind (zie hierboven), dan is het goed om eens samen met je kind te praten over wat voor jullie beide reële doelstellingen zijn wat de schoolresultaten betreft en welke beloningen jullie hieraan zouden kunnen koppelen. De wetenschap waar het concreet voor moet werken, biedt je kind waarschijnlijk houvast en dat motiveert.

>> Lees ook: Luie puber? Check deze tips om je puber te stimuleren in actie te komen!

Puber Motiveren Huiswerk Leren

Tip 3: Werk met beloningen

Onderzoek naar het puberbrein heeft uitgewezen dat pubers gevoeliger zijn voor beloning dan voor straf. En dat pubers vooral gemotiveerd zijn voor beloningen op de korte termijn. Die middag een nieuw level vrijspelen in een game, is bijvoorbeeld veel aantrekkelijker voor een puber dan een 8 op je einddiploma. Dit mechanisme werkt ook zo voor de beloningen die jij als ouder je kind in het vooruitzicht kan stellen wanneer bepaalde doelstellingen voor school zijn behaald. Samen een ijsje gaan eten als je kind een voldoende gehaald heeft voor dat ene lastige proefwerk werkt bij wijze van spreken meer motiverend dan je kind een weekendje weg in het vooruitzicht stellen als het ‘t schooljaar haalt.

Tip 4: Geef positieve feedback

Zoals beschreven bij de vorige tip, blijkt dat pubers veel gevoeliger zijn voor positieve feedback dan voor negatieve feedback. Probeer dus te focussen op het positieve (‘jammer van die 2 onvoldoendes, maar wel top dat je voor die 4 andere vakken vooruit gegaan bent’) in plaats van steeds kritische opmerkingen te plaatsen. Kritiek kan hard binnen komen bij pubers en dat werkt doorgaans niet bepaald motiverend. Geef je kind ook regelmatig een complimentje. Let erop dat je het meent (pubers prikken er zo doorheen als dat niet het geval is!), dat je niet overdrijft (daar houdt de gemiddelde puber echt niet van) en dat je het bij een complimentje houdt en er niet nog wat ‘verborgen kritiek’ aan toevoegt (‘wow, een 8 voor wiskunde, was je talenknobbel maar net zo goed ontwikkeld…’).

>> Lees ook: 10x niet zo handig om te doen in de communicatie met je puber!

Tip 5: Zorg voor een positief zelfbeeld

Veel pubers voelen zich met periodes behoorlijk onzeker in de puberteit. Zoals je kunt lezen in ons artikel ‘Waarom veel pubers onzeker zijn’ heeft dat te maken met allerlei factoren. Door je kind vooral positieve/opbouwende feedback en regelmatig complimentjes te geven kun je eraan bijdragen dat je kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. Dit is erg belangrijk voor de motivatie van je puber. Als je kind het idee heeft dat het de taak toch niet zal kunnen volbrengen, is de kans groot dat het weinig gemotiveerd zal zijn om überhaupt ermee aan de slag te gaan en zich ervoor in te zetten.

>> Lees ook: Onzekerheid bij pubers; wat kun je eraan doen? 5 tips!

Stimuleren Puber Middelbare School

Tip 6: Ondersteun je kind

Planning en organisatie is voor de gemiddelde puber niet bepaald z’n sterkste kant. Een enorme berg huiswerk kan voor je kind zo onoverzichtelijk zijn dat het geen idee heeft waar te beginnen en het dus maar voor zich uit schuift. Vraag je kind eens of je ‘m zou kunnen ondersteunen met het plannen van het huiswerk. Wat moet er allemaal gebeuren? Hoe wil je kind dit gaan aanpakken? Welke grote taken zou je kunnen verdelen in kleinere taakjes et cetera. Belangrijk is erop te letten dat de verantwoordelijkheid wel bij je kind blijft liggen. Hebben jullie een prachtige planning gemaakt, maar doet je kind er niets mee? Laat je kind zelf ontdekken wat de consequenties zijn en daarvan leren. Een alternatief kan zijn om je kind aan te melden voor huiswerkbegeleiding. Zo voorkom je spanningen en strijd in huis over het wel of niet maken van schoolwerk.

>> Lees ook: Zo help je je puber bij het huiswerk maken – Gastbijdrage van Check5 Huiswerkbegeleiding.

Bronnen:

We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE