JE KINDJE NIET LATEN VACCINEREN

Ervaringsverhaal van Paul & Janneke
Ervaringsverhaal van Paul & Janneke
Steeds meer ouders maken bewust de keuze hun kindje wel of niet te vaccineren en het percentage ouders dat besluit dit niet te doen, neemt gestaag toe. Zo ook Paul (36 jaar) en zijn vrouw Janneke (33 jaar). Zij besloten 5 jaar geleden om hun zoontje Thijs niet te laten vaccineren, maar twijfelen nog steeds of dit de juiste keuze was! Lees hier hun verhaal!

De aanleiding…

“Tijdens de zwangerschap hoorden we vanuit ons eigen netwerk een tweetal negatieve ervaringen met vaccinatie. Variërend van een baby’tje dat ontzettend ziek werd na een inenting, tot een kindje dat vlak erna in coma raakte. Dat was voor ons de trigger om ons wat meer te gaan verdiepen in het hele vaccinatie-gebeuren. Welke stoffen zitten nu eigenlijk in die spuitjes? En wat zijn daar de bijwerkingen van?”.

Oriënteren

“Via internet en het boek “Vaccinaties doorgeprikt” zijn we ons gaan oriënteren. Zoals wij het gelezen hebben, bevatten de vaccins stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn of andere negatieve gevolgen kunnen hebben. Vervolgens hebben we onze bevindingen en vragen daaromtrent bespreekbaar gemaakt met artsen. Waarom bevatten de vaccins die stoffen? En waarom moet ik mijn kind daarmee laten infecteren? Onze ervaring is dat de medici niet echt open leken te staan voor een gesprek over dit onderwerp. En dat zij onze kritische vragen eigenlijk ook niet echt goed konden beantwoorden. De strekking van hun verhaal was dat het allemaal goed onderzocht is en dat er dus geen reden tot zorg bestaat. Daarmee heeft men onze twijfels echter niet kunnen wegnemen. Dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat we besloten hebben om onze zoon in ieder geval op dat moment niet te laten vaccineren”.

Argumenten

“Ik begrijp heel goed waarom er een vaccinatieprogramma is. En dat niet vaccineren wellicht risico’s met zich mee kan brengen. De andere kant is dat bepaalde negatieve bijwerkingen van vaccinatie ook bewezen zijn. En moet je dat dan willen? Voor ons is de angst meer slecht dan goed te doen, doorslaggevend geweest. Daarin speelt een bepaald wantrouwen richting de farmaceutische industrie zeker een rol. We hebben de indruk dat geld in die wereld belangrijker is dan volksgezondheid. Daarnaast geloven wij dat je het natuurlijk immuunsysteem van kinderen de kans moet geven zijn werk te doen. Kinderen worden hoe dan ook ziek en bouwen dan afweer op. Daarvoor hoef je ze niet te injecteren met van alles en nog wat. Je kunt je sowieso afvragen of al dat vaccineren wel verstandig is. Virussen ontwikkelen zich daardoor ook door tot sterkere varianten waar we straks misschien geen antwoord meer op hebben”.

Twijfel

“Thijs is inmiddels 5, maar voor mij en mijn vrouw is het thema ‘vaccinatie’ nog regelmatig onderwerp van gesprek. Het blijft een lastig verhaal. We zijn zelf geen medici en dan is die afweging gewoon lastig te maken. Het probleem is dat je, als je op internet in een bepaalde richting gaat zoeken, ook bepaalde antwoorden gaat vinden. Het is moeilijk deze bronnen op waarde te schatten. In feite weten we dus nog steeds niet of we de juiste keuze gemaakt hebben. Het kan ook goed zijn dat we over een tijdje besluiten om Thijs alsnog te laten inenten. Als we bijvoorbeeld een verre reis zouden gaan maken. Of als er een epidemie uitbreekt van het een of het ander…”.

Kritische reacties

“Uit de reacties van mensen uit onze omgeving, merk je wel dat het een beladen thema is. We hebben geen geheim gemaakt van onze keuze en dat heeft ook weleens tot kritische reacties geleid. Er zijn zelfs ouders geweest die hebben gezegd dat Thijs dan niet met hun kind mocht spelen. Tja, dat is natuurlijk ieders goed recht. Opmerkelijk daarbij is wel dat de mensen die zich het meest kritisch uiten over onze keuze, zich zelf helemaal niet verdiept hebben in het onderwerp”.

Wijze raad!

“Mijn tip voor andere (aanstaande) ouders die zich aan het oriënteren zijn rondom dit onderwerp? Elke keuze is goed, maar doe het niet vanuit vanzelfsprekendheid. Denk erover na!”.

Lees ook: Twijfels over vaccinatie? In gesprek met Jeugdarts Nicky Halbach.

MEER INFORMATIE