JE KIND AANMELDEN VOOR KINDERERGOTHERAPIE; WAT KUN JE VERWACHTEN?

In gesprek met Eefje Kern en Sarah Meuser
In gesprek met Eefje Kern en Sarah MeuserPraktijk voor Kinderergotherapie Vaals

Stel je overweegt om je kind aan te melden voor kinderergotherapie, hoe gaat dit dan in z’n werk? En hoe ziet zo’n begeleidingstraject er dan uit? In het eerste deel van het interview met Eefje Kern en Sarah Meuser van de Praktijk voor Kinderergotherapie in Vaals lees je wat een kinderergotherapeut kan betekenen bij welke klachten of problemen. In dit tweede deel van het interview leggen ze uit wat je kunt verwachten als je je kind aanmeldt bij hun praktijk.

Verwijzing niet nodig, wel handig

“We zijn in principe direct toegankelijk, een verwijzing van de huisarts is dus niet verplicht. Maar we vragen er meestal wel om. Zonder verwijzing zijn we namelijk vanuit de verzekeraar verplicht om een hele screening te doen. Deze screening is niet zo geschikt voor kinderen en de uren die dit kost, gaan van de 10 uur af die jaarlijks door de verzekeraar vergoed worden. Als je wél een verwijzing hebt, kunnen we direct starten met de intake en ons eigen onderzoek.”

Intake op school

“Vaak laten we de intake en het onderzoek plaatsvinden op school, omdat de meeste vragen betrekking hebben op dingen die op school spelen en we ons dan ter plekke een beter beeld kunnen vormen. Bovendien kunnen we indien nodig ook het onderzoek dan afnemen op een voor het kind vertrouwde plek. Dat geeft vaak een betrouwbaarder beeld.”

De juiste aanpak zoeken

“Zoals gezegd vragen we in het eerste gesprek ook altijd of er nog andere hulpvragen zijn dan die ene vraag waarmee het kind bij ons is aangemeld. De juf maakt zich bijvoorbeeld zorgen om het handschrift van het kind. Terwijl het kind zoiets heeft van ‘ik kan prima lezen wat ik schrijf, maar ik vind het heel vervelend dat ik altijd de laatste ben die de juiste spullen gepakt heeft. Of ik vind het vervelend dat ik met gym altijd te laat in de zaal ben omdat ik m’n veters moet strikken.’ Bij het bepalen van onze aanpak proberen we de juiste balans te zoeken tussen welk probleem het meest urgent is en voor welk probleem het kind het meest gemotiveerd is om mee aan de slag te gaan.”

>> Lees ook ons interview ‘Wat doet een Kinderergotherapeut?

Het startniveau bepalen

In het eerste gesprek proberen we ook altijd het ‘startniveau’ van het kind in beeld te krijgen. Samen met het kind willen we helder krijgen van ‘hoe goed ben je nu in… en hoe goed zou je daarin willen worden?’. En voor sommige vraagstukken zijn er ook gerichte testen om het niveau van het kind – en na verloop van tijd dus ook de groei – in beeld te brengen. Meestal nemen we die al tijdens de intake af.

Eventueel aanvullend onderzoek

Soms kan het ook zijn dat we nog andere dingen willen zien. Dan plan je na de intake nog een observatie op school. Als de juf het heeft over ‘moeite bij het concentreren’, wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit bij dit kind? Welke factoren zijn daarop van invloed? Een observatie kan antwoord geven op dit soort vragen.

Begeleiding

Na de intake bespreken we de onderzoeksresultaten met ouders en maken we afspraken over de begeleiding. Deze kan plaatsvinden in de praktijk, school of thuis. Dat bepalen we samen met de betrokkenen. Meestal vindt de begeleiding 1x per week plaats en dan duurt een afspraak zo’n half uur. Soms krijgen kinderen huiswerk mee. Ook geven we ouders advies over hoe ze thuis nog kunnen oefenen met hun kind. Vindt de behandeling op school plaats, is er altijd nauw contact met de leerkracht. Om ervoor te zorgen dat we goed aansluiten op de situatie in de klas. Ook goed om te weten voor ouders; de zorgverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar. Dus er zijn voor ouders meestal geen kosten aan verbonden.

MEER INFORMATIE