JE INTROVERT KIND ONDERSTEUNEN? 6 TIPS!

Kijkt jouw kind graag de spreekwoordelijke kat-uit-de-boom, is het niet zo’n fan van kinderfeestjes en speelt het graag alleen? Dan is je kind wellicht introvert en gedraagt het zich op de manier die is aangeboren. En je kind is geen uitzondering, een derde van alle mensen is introvert! Maar de wereld lijkt soms gemaakt voor de extraverten onder ons. En kan je kind op zijn tijd overvraagd worden. Deze 6 tips helpen je om je kind te ondersteunen waarbij je kind gewoon zichzelf mag zijn.

Tip 1: Bereid je kind voor op nieuwe situaties

Nieuwe omgevingen en nieuwe mensen zijn vaak spannend. Je kunt deze situaties wel voor je kind vergemakkelijken door bijvoorbeeld in een nieuwe omgeving extra vroeg aan te komen. Op die manier heeft je kind de mogelijkheid om alvast in alle rust de omgeving te verkennen. Als dit niet lukt, kun je ook samen even van een afstandje de situatie observeren. Wat je kind ook helpt is van tevoren bespreken waar jullie heen gaan, welke mensen er zullen zijn en wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. En als je dit kunt waarmaken, geef je kind dan vooraf aan dat het een optie is (eerder) weg te gaan, alleen dat al geeft je kind rust.

Tip 2: Geef je kind de ruimte zich terug te trekken

Sociale activiteiten putten introverte kinderen vaak uit, terwijl extraverten juist energie krijgen van mensen om zich heen. Plan dus niet te veel bezoekjes in het weekend en bouw voldoende rusttijd in. Als je kind al wat ouder is, kan het zich in gezelschap af en toe best even terugtrekken en bijvoorbeeld naar een andere ruimte gaan als het daar behoefte aan heeft. Een jonger kind zal dit nog niet zo van zichzelf door hebben en dus niet zelf aangeven wanneer het moe is. Je zult dit zelf in de gaten moeten houden en je kind bij moeheid de mogelijkheid moeten bieden om rust te kunnen pakken.

Tip 3: Geef je kind complimentjes en benadruk positieve ervaringen

Je kind gaat steeds weer uitdagingen aan, zoals bijvoorbeeld naar een kinderfeestje gaan of kennis maken met een nieuwe juf op school. Vaak blijken deze momenten achteraf mee te vallen: dat feestje was toch best gezellig, de nieuwe juf blijkt best lief te zijn. Complimenteer je kind voor het aangaan van deze voor hem of haar spannende situaties. Wijs je kind dan ook op deze positieve dingen. Het kan je kind helpen om in de toekomst minder gespannen een sociale gebeurtenis aan te gaan.

Tip 4: Kies samen een passende hobby of sport voor je kind

Vaak worden de standaard hobby’s en sporten aangeboden en uitgeoefend. Zoals voetbal, judo of hockey voor jongens en dansen, ballet of hockey voor meisjes. Dit zijn allemaal groepsactiviteiten. De kans is groot dat je kind deze hobby’s en sporten niet leuk vindt en andere interesses heeft. Wijk dan af van de gebaande paden en ontdek samen welke sport of hobby bij jouw kind past. De kans is groot dat je kind zo ook gelijkgestemden ontmoet.

Tip 5: Laat je kind thuis ‘sociaal gedrag’ oefenen

Iets zeggen voor een hele groep is voor velen spannend en zeker voor de introverten onder ons. Maar ook bij een gesprekje met een onbekende kan je kind zich ongemakkelijk voelen. Door het oefenen van de sociale skills in een veilige omgeving, kan je kind zich minder gespannen gaan voelen als het iets wil/moet zeggen. Laat je kind bijvoorbeeld vertellen over het uitje, het nieuwe spelletje, het lego-bouwwerk, etc. aan een bekende, zoals opa of oma.

Je doet er ook goed aan om het met de leerkracht op school over de introversie van je kind te hebben. Hij of zij kan hier en daar mogelijk bijspringen bij bijvoorbeeld een spreekbeurt, groepswerkje of het spelen op het schoolplein.

Tip 6: Zorg voor voldoende contact met je kind

Je introverte kind zal waarschijnlijk niet zo open vertellen over de dag op school of wat hem of haar bezighoudt. Het kan zelfs soms lijken of het in een eigen wereldje leeft. Stel vragen aan je kind en luister goed, maar bouw ook bewust kleine sociale momenten of taakjes in. Denk dan bijvoorbeeld aan even aan elkaar vertellen hoe ieders dag was tijdens het avondeten of aan samen de tafel dekken. Zo zorg je dat je toch voldoende in contact blijft met je kind.

Bronnen:

We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE