PIEP ZEI DE MUIS CLUB: VOOR KINDEREN DIE OPGROEIEN IN STRESSVOLLE SITUATIES

In gesprek met Sara Hautvast
In gesprek met Sara HautvastBegeleider 'PIEP zei de muis' club

‘Als ik maar lief ben, dan wordt mijn mama wel weer beter’; ‘Het is mijn schuld dat papa en mama zo boos op elkaar zijn’. Zomaar een paar gedachten die kinderen kunnen hebben als het thuis minder goed gaat. Ziekte of depressie in het gezin, een scheiding, veel ruzie, een dierbare die overlijdt, het zijn allemaal situaties die spanningen geven en je leven beïnvloeden. Ook het leven van je kind. Je kind voelt de emoties en spanningen en als dit lang duurt, reageert je kind daarop. Het wordt stil of juist druk, boos of dwars. De ‘Piep zei de Muis Club’ is er speciaal voor deze kinderen. Ze krijgen de aandacht en leren de vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te gaan. Sara Hautvast vertelt ons hoe kinderen dit leren bij ‘Piep’.

Stress in huis

“Je wordt als ouder soms voor situaties gesteld die voor meer langdurige stress zorgen in je gezin. En ook al zou je graag de problemen van je kind(eren) weg willen houden en willen verbergen, dit werkt niet. Kinderen hebben het heel goed in de gaten dat er iets aan de hand is. Door er niet over te praten, gaan kinderen zelf van alles fantaseren. Ze denken dan soms zelfs dat wat er gebeurt door hen komt. Als deze onzekerheid en stress te lang duurt, kan een kind bang worden. Ineens weer in bed gaan plassen of niet alleen willen zijn, kunnen dan reacties zijn. Maar je hebt het als ouder ook niet altijd in de hand. De situatie kan ervoor zorgen dat jij ook niet de ruimte en rust hebt om extra aandacht voor je kind te hebben. Bij de ‘Piep zei de Muis Club’ bieden wij de kinderen deze extra aandacht en steun.”

Een eigen clubje

“We merken dat kinderen heel graag komen. Ze voelen dat er echt de tijd en aandacht is voor hen. En dat voelt fijn. In de Speelpan waar het clubje is, is het ook heel gezellig voor ze. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen tussen de 4,5 en 7 jaar. Soms is de start nog moeilijk, maar we merken dat dit snel over gaat. We letten er goed op dat er geen kind buiten de groep valt. Soms ontstaan er vriendschappen en willen kinderen na ‘Piep’ nog met elkaar afspreken. Het clubje is 1 keer per week 1,5 uur en is in totaal 15 keer. Het is mooi om te zien wat de club voor de kinderen kan betekenen. Zo kwam er een jongetje heel verlegen bij ons binnen , maar na de 15de keer liep hij als een heel ander kind de deur uit. Hij had veel meer zelfvertrouwen.”

Cursus Piep Zei De Muis Club

Piep de muis

“Bij de ‘Piep zei de Muis Club’ is altijd het eerste woord aan handpop Piep, hij vertelt de kinderen over wat hij meemaakt. De eerste keer roept steevast een aantal kinderen “Dat is een pop!” En toch luisteren altijd alle kinderen vol aandacht naar wat Piep vertelt. In de eerste ontmoeting geeft Piep aan dat hij verlegen is en het spannend vindt. Hij vraagt dan aan de kinderen of zij het ook spannend vinden. En samen met de kinderen gaat hij op zoek naar hoe het minder spannend kan voelen. Piep heeft het verder nog over bang, boos, verdrietig en blij zijn. Op deze manier hebben we op een hele laagdrempelige manier contact met de kinderen en sluiten we aan op hun belevingswereld.”

Wat leren de kinderen?

“Ze leren dat gevoelens er mogen zijn. Bang of boos, verdrietig of blij, het hoort erbij. De kinderen krijgen verschillende manieren aangereikt om met deze emoties om te gaan. Wat kun je doen als je bang bent of je boos voelt? Ze leren ook dat wat er gebeurt niet door hen komt en de vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te gaan. Bij het thema zelfbeeld leren we de kinderen bijvoorbeeld positief naar zichzelf te kijken en complimentjes aan zichzelf te geven. We doen dit op speelse manieren, in spelletjesvorm, door een boek voor te lezen, te knutselen of toneel te spelen. Elk kind krijgt ook een schatkist waarin elke week een schat bij komt die helpt bij wat ze dan leren. Zoals een stressballetje en een eigen kleine Piep. We horen van ouders dat de kinderen ook na de club nog vaker de kist openen en houvast hebben aan de spulletjes.”

En de ouders?

“Er is vooraf een intakegesprek met de ouders. Gelijktijdig met de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er 5 ouderbijeenkomsten. Daarin worden ouders bewust gemaakt van het effect van stress op hun kind. En ze leren hoe je als ouder ermee kunt omgaan als je kind boos en gefrustreerd is. Ze leren benoemen wat ze zien bij hun kind en te checken of dit klopt. De vraag: “Wat kan ik vertellen aan mijn kind en hoe doe ik dat?” is een veelgestelde. Ons antwoord op deze vraag is dat het beter is om de situatie te benoemen naar het kind, omdat het kind heel veel aanvoelt. Je wilt als ouder ook het voorbeeld geven dat gevoelens ertoe doen en erover gepraat mag worden. Ouders leren de vaardigheden om te vertellen wat er aan de hand is, zonder dat ze hun kind daarmee belasten. Ook zoeken we samen naar oplossingen voor problemen waar men in de opvoeding tegenaan loopt. De ervaringen van de andere ouders zijn zeer zeker ook heel leerzaam en men heeft steun aan elkaar. Ze zijn gelijkgestemden en voelen zich niet meer alleen. Soms is er echt een klik tussen mensen, dan wordt er bijvoorbeeld een “WhatsApp-groepje” opgericht.”

Interesse?

Wil je je kind aanmelden voor de ‘Piep zei de Muis Club’? Ga naar onze speciale aanmeldpagina! Deelname aan de ‘Piep zei de Muis Club’ is gratis. Wil je nog graag wat meer info over de club, lees dan deze folder.

MEER INFORMATIE