INTEGRALE VROEGHULP: BIJ ZORGEN OVER DE ONTWIKKELING VAN JE JONGE KIND

In gesprek met Martine Nauta
In gesprek met Martine NautaOrthopedagoog MEE

Soms maak je je zorgen over de ontwikkeling van je jonge kind. Het ontwikkelt of gedraagt zich anders dan voorgesteld. En je vraagt je af of dit normaal is. Krijg je geen duidelijkheid en kom je er niet verder mee? Dan biedt Integrale Vroeghulp (IVH) wellicht de oplossing. IVH is een team van deskundigen, dat zich buigt over de zorgen en vragen die jij hebt en dat tot een gedegen advies komt. Martine Nauta van MEE vertelt ons er meer over.

Zorgen over de ontwikkeling

“Bij ons komen heel wat vragen binnen van ouders die zorgen hebben over de ontwikkeling van hun jonge kind. Ze hebben het gevoel dat er iets niet klopt, maar kunnen er niet precies de vinger op leggen. Vaak geven het consultatiebureau, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school signalen door aan ouders, waarmee zij dan bij ons komen. Soms zijn ouders al naar de huisarts geweest, maar heeft dat niet tot een duidelijke verklaring geleid. Bij scholen is het met name in groep 1 dat er dingen gaan opvallen, omdat de schoolse situatie meer van kinderen verwacht.

Hoe kun je bij Integrale Vroeghulp terecht?

“Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg is er voor alle ouders met kinderen tot 7 jaar in onze regio. Er is geen verwijzing voor nodig en het is kosteloos. Ouders kunnen zelf bellen naar IVH. De consulent van IVH maakt vervolgens een afspraak met de ouders. Als ouders het fijn vinden, kan er ook een leidster van het kinderdagverblijf of leerkracht van school bij het gesprek aanwezig zijn.”

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?

“In het gesprek met de ouders vat de consulent samen wat de ouders zien en welke zorgen er zijn. Er wordt gekeken naar de hele gezinssituatie; zijn er nog broertjes en zusjes? En naar de omgeving; de opvang of de school. Ook komt de geboorte van het kind en de periode tot nu aan bod. De consulent legt dit alles voor aan wat we noemen het ‘kleine team’. Daar wordt bekeken welke aanvullende diagnostiek nodig is, zoals bijvoorbeeld onderzoek door de kinderarts of observatie op school of thuis. De bevindingen hiervan worden besproken in het ‘grote team’. Dit team bestaat uit onder andere een logopedist, een orthopedagoog, een kinderarts, een GZ-psycholoog, de coördinator van IVH en de consulent van MEE. Het team brengt vervolgens een advies uit aan ouders. Als ouders akkoord zijn, wordt de voorgestelde zorg ingezet. Bij sommige ouders is het alleen een kwestie van de weg wijzen, zij kunnen het zelf verder oppakken. Bij andere gezinnen is er meer ondersteuning nodig. Het is voor veel ouders moeilijk om de weg te vinden. En ze hebben vaak al veel zorgen. Dan is het belangrijk dat ouders een steuntje in de rug krijgen van een van onze cliëntondersteuners.”

tips peuter samen spelen leren

De relatie met de omgeving

“Wat belangrijk is in de aanpak van IVH, is dat we niet alleen naar het gedrag van het kind kijken, maar ook naar factoren in zijn/haar omgeving. Soms ligt de oorzaak (en de oplossing) namelijk niet bij het kind, maar bij andere zaken. Laatst kwam bijvoorbeeld een moeder bij ons met zorgen over haar 4-jarig zoontje. Het jongetje was heel onrustig. Op school had hij moeite met stilzitten en zich concentreren. Tijdens het huisbezoek bleek dat ouders grote financiële zorgen hadden, vanwege schulden. Het IVH-team adviseerde om eerst met deze omgevingsfactoren aan de slag te gaan. Samen met moeder ben ik gaan kijken welke lijnen we konden uitzetten. We hebben contact gelegd met de Kredietbank en zijn gestart met opvoedondersteuning. Het jongetje werd hierdoor al een stuk rustiger, maar de zorgen waren niet helemaal weg. Samen hebben we besloten hem terug te plaatsen naar groep 1. Daar is de leerkracht op advies van de orthopedagoog gaan werken aan het langzaam opbouwen van zijn concentratie. Nu zit het jongetje in groep twee en gaat het heel goed. Ik ben nog steeds betrokken bij dit gezin; eens in de drie maanden heb ik even contact om te horen hoe het gaat. Je ziet dus dat omgevingsfactoren moeten kloppen, wil een kind goed tot ontwikkeling komen.”

 Belang van vroege onderkenning

“Hoe eerder er hulp en ondersteuning komt, hoe beter je een kind kunt bijsturen. Daarmee kun je problemen op latere leeftijd beperken of voorkomen. Dus hoe vroeger de onderkenning, hoe beter. Wat we zien, is dat ouders met een eerste kind gemiddeld wat later bij ons binnen komen dan ouders die zorgen hebben over hun tweede kind. Zij hebben nog geen vergelijking. Maar mijn advies luidt: als je zorgen hebt over je kindje, onderneem dan actie. Blijf er niet mee zitten!”

Meer weten?

Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg
www.ivhzl.nl
088 – 010 22 22

MEER INFORMATIE