STICHTING OUDERS VOOR OUDERS ALS JE EEN ZORGENKIND HEBT

In gesprek met Suzy Kuypers
In gesprek met Suzy KuypersStichting Ouders voor Ouders

Suzy, de drijvende kracht achter Stichting Ouders voor Ouders in Margraten, vertelt ons over dit initiatief: “Het is een plek waar ouders met een zorgenkind contact kunnen leggen met lotgenoten en (h)erkenning vinden.” En nieuwe ouders zijn altijd welkom! Lees er hier meer over.

Wat is het Stichting Ouders voor Ouders?

‘Dit is een contactgroep voor en door ouders met een zorgenkind. Denk dan aan een kind met een chronische ziekte, Autisme, ADHD, PDD-NOS, ODD-CD en andere varianten. Het kan dan om een jong kind gaan, maar ook om een jonge volwassene. Elke 2de en 4de dinsdag van de maand is er een inloopochtend voor de ouders. Je kunt er tips en ervaringen uitwisselen met lotgenoten, zonder professionals. Er is geen oordeel en geen verplichting. Alleen een luisterend oor en begrip!’

‘Eindelijk een plek waar ik begrepen word. Een half woord is genoeg. Blij dat ik hier mijn ei kwijt kan.’

Hoe is het Stichting Ouders voor Ouders ontstaan?

‘Mijn dochter is medisch ziek en heeft autisme. Ik weet uit eigen ervaring dat er vanuit de hulpverlening veel zorg en oog is voor het kind, maar minder voor de ouders. Ik voelde sterk de behoefte om met andere ouders in zo’n zelfde situatie te praten. Ik had vragen als: ‘ Hoe pakken zij het in de dagelijkse praktijk aan?’ en ‘Hoe gaan ze er samen als partners mee om?’ Zo werd het idee geboren om een netwerk op te bouwen. In 2015 is de Stichting Ouders voor Ouders van start gegaan. Een netwerk voor en door ouders met zorg voor elkaar.”

Wat gebeurt er tijdens een inloopochtend van de stichting?

‘We komen bij elkaar in centrum Camion in Margraten of de Huiskamer Daalhof in Maastricht. Er komen gemiddeld 6 tot 10 ouders naar een inloopochtend. De samenstelling wisselt. Als er een gast wordt uitgenodigd kunnen het er ook wel eens 20 zijn. Centraal staat steeds ontmoeting, (h)erkenning en steun. We delen ervaringen en geven elkaar tips. Zo helpen we elkaar verder. Er worden soms thema’s besproken of we nodigen een gast uit. Een medewerker van de Gemeente Maastricht heeft bijvoorbeeld uitleg gegeven over leerlingenvervoer. We bepalen samen wat we interessant vinden. De ouders die tijd en interesse hebben, melden zich aan. We hebben onderhand ook een klein netwerk met professionals en organisaties opgebouwd, waar we mee samenwerken.’

Hoe ziet de samenwerking met professionals en organisaties eruit?

‘Dat is divers. We hebben bijvoorbeeld een nauwe samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg Zuid. Medewerkster Tanja Goessen heeft ons al op allerlei manieren ondersteund, bijvoorbeeld bij het maken van een overzicht van (sport)activiteiten in deze regio voor kinderen met een beperking op welk gebied dan ook. Ook krijgen we waardevolle tips, zoals dat je met vragen of problemen over de indicatie bij de mantelzorgmakelaar terecht kan, die je gratis hiermee helpt. Een consulente kan ook op huisbezoek komen als je dit wenst. We hebben ook contacten opgebouwd met een medisch maatschappelijk werker van het MUMC+ en met medewerkers van MEE Zuid-Limburg, Zorggroep Vizie, de Jeugdgezondheidszorg en meer.’

Er zijn dus nog nieuwe ouders welkom?

‘Jazeker! Ik wil ouders die een drempel voelen om ermee naar buiten te treden, oproepen om toch contact met mij op te nemen. Mocht de contactgroep niet zozeer passen, kan ik misschien toch van betekenis zijn door de kennis en ervaring die ik heb. Mijn doel is andere ouders helpen die een zorgenkind hebben, in de breedste zin van het woord.’

E-mail: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com

Mobiel telefoonnummer: + 31 (0) 6 55 39 77 82

MEER INFORMATIE