STICHTING OUDERS VOOR OUDERS: VOOR ALS JE EEN ZORGENKIND HEBT

In gesprek met Suzy Kuypers
In gesprek met Suzy KuypersStichting Ouders voor Ouders

Stichting Ouders voor Ouders in een contactgroep voor en door ouders met een zorgenkind. Suzy, de drijvende kracht achter Stichting Ouders voor Ouders, vertelt ons over dit initiatief: “Het is een plek waar ouders met een zorgenkind contact kunnen leggen met lotgenoten en (h)erkenning vinden.” En nieuwe ouders zijn altijd welkom! In dit interview lees je meer over dit mooie initiatief.

Wat is Stichting Ouders voor Ouders?

“Stichting Ouders voor Ouders is een contactgroep voor en door ouders met een zorgenkind.  Denk bijvoorbeeld aan een kind met een chronische ziekte, Autisme, ADHD, PDD-NOS, ODD/ CD en andere varianten. Het kan dan om een jong kind gaan, maar ook om een jonge volwassene. En ook als je kind (nog) geen diagnose heeft, ben je meer dan welkom om aan te sluiten!”, zo vertelt Suzy enthousiast. Stichting Ouders voor Ouders werd in 2015 opgericht. Suzy: “Mijn dochter is medisch ziek en heeft autisme. Ik weet uit eigen ervaring dat er vanuit de hulpverlening veel zorg en oog is voor het kind, maar minder voor de ouders. Ik voelde sterk de behoefte om met andere ouders in zo’n zelfde situatie te praten. Ik had vragen als: ‘Hoe pakken zij het in de dagelijkse praktijk aan?’ en ‘Hoe gaan ze er samen als partners mee om?’ Zo werd het idee geboren om een netwerk op te bouwen. Een netwerk voor en door ouders met zorg voor elkaar.”

Lees ook: ‘Als je kind anders is – Ervaringsverhaal

Over het aanbod van Stichting Ouders voor Ouders

“In de afgelopen jaren is ons aanbod steeds verder gegroeid. Zo organiseren we nu elke 3de dinsdag van de maand een ouderbijeenkomst voor ouders. Je kunt er tips en ervaringen uitwisselen met lotgenoten, zonder professionals. Er is geen oordeel en geen verplichting. Alleen een luisterend oor en begrip! Vanwege Corona kunnen de ouderbijeenkomsten op dit moment helaas geen doorgang vinden. Maar in onze eigen ruimte bij de praktijk van Handtherapie Zuid (Azamonstraat 26 Maastricht) ontvangen we je graag voor een kopje koffie en een goed gesprek! Er zijn geen kosten aan verbonden, wel werken we op afspraak.

Naast deze maandelijkse ouderbijeenkomst organiseren we ook regelmatig themabijeenkomsten. Het aanbod hierin is heel divers en gebaseerd op de behoeften van ouders. Verder bieden we specifiek voor mantelzorgouders ook een training aan die erop gericht is om mantelzorgouders in hun eigen kracht te laten staan. Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten. Ook organiseren we regelmatig workshops, waarin we vooral creatief aan de slag gaan. En ten slotte kunnen ouders zich aanmelden voor een (korte of langere) wandeling, waarbij we meestal praten over de thuissituatie. We kijken wat we kunnen betekenen, maar vaak is luisteren en even actief bezig zijn al heel waardevol! Ouders die interesse hebben, kunnen ons actuele aanbod vinden op onze website en Facebookpagina.”

De maandelijkse Ouderbijeenkomsten

“De maandelijkse ouderbijeenkomsten vinden meestal plaats in Huiskamer Daalhof te Maastricht. Gemiddeld komen er zo’n 10 tot 15 ouders per keer. Wat in deze bijeenkomsten elke keer centraal staat, is ontmoeting, (h)erkenning en steun. We delen ervaringen en geven elkaar tips. Zo helpen we elkaar verder. Er worden soms thema’s besproken of we nodigen een gast uit. We bepalen samen wat we interessant vinden. De ouders die tijd en interesse hebben, melden zich aan. Daarmee wisselt de samenstelling van de groep elke keer. We hebben onderhand ook een groot netwerk met professionals en organisaties opgebouwd, waar we mee samenwerken.”

De Kracht van Samenwerking

“We hebben bijvoorbeeld een nauwe samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg Zuid”, vervolgt Suzy haar verhaal. De consulenten van het steunpunt hebben ons al op allerlei manieren ondersteund, bijvoorbeeld bij het maken van een overzicht van (sport)activiteiten in deze regio voor kinderen met een beperking op welk gebied dan ook. Ook krijgen we waardevolle tips, zoals dat je met vragen of problemen over de indicatie bij de mantelzorgmakelaar terecht kan, die je gratis hiermee helpt. Een consulente van het Steunpunt Mantelzorg kan ook op huisbezoek komen als je dit wenst.

Lees ook ons artikel: ‘6 Tips van Steunpunt Mantelzorg Zuid voor Mantelzorgers

Daarnaast hebben we contacten opgebouwd met een medisch maatschappelijk werker van het MUMC+ en met medewerkers van MEE Zuid-Limburg, de Jeugdgezondheidszorg en meer. Inmiddels zijn we ook partner van het Autisme Netwerk Zuid- Limburg. En we helpen scholen met het maken van verbinding met ouders door samen ouderbijeenkomsten te organiseren. Ook daarna blijven we betrokken bij activiteiten van school en bekijken we samen met de school wat we voor ouders kunnen betekenen.”

Interesse?

Kunnen ouders die na het lezen van dit artikel interesse hebben in het aanbod van Stichting Ouders voor Ouders zich nog aanmelden? Suzy: “Jazeker! Ik wil ouders die een drempel voelen om ermee naar buiten te treden, oproepen om toch contact met mij op te nemen. Mocht de contactgroep niet zozeer passen, kan ik misschien toch van betekenis zijn door de kennis en ervaring die ik heb. Mijn doel is andere ouders helpen die een zorgenkind hebben, in de breedste zin van het woord.”

Meer informatie & Contact

Website: www.stichtingoudersvoorouders.nl
E-mail: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com
Mobiel telefoonnummer: + 31 (0) 6 55 39 77 82

MEER INFORMATIE